Zamówienie {{name}} potwierdzone

 avataruser_2260380
plain_text
2 months ago
24 kB
0
Indexable
Never
{% capture email_title %}
 {% if has_pending_payment %}
  Dziękujemy za zamówienie!
 {% else %}
  Dziękujemy za dokonanie zakupu!
 {% endif %}
{% endcapture %}
{% capture email_body %}
 {% if has_pending_payment %}
  {% if buyer_action_required %}
   Po dokonaniu płatności otrzymasz e-mail z potwierdzeniem.
  {% else %}
   Twoja płatność jest przetwarzana. Poinformujemy Cię e-mailem, kiedy Twoje zamówienie zostanie potwierdzone.
  {% endif %}
 {% else %}
  {% if requires_shipping %}
  {% case delivery_method %}
    {% when 'pick-up' %}
     Gdy Twoje zamówienie będzie gotowe do odbioru, otrzymasz wiadomość e-mail.
    {% when 'local' %}
     Dzień dobry {{ customer.first_name }}, przygotowujemy wysyłkę Twojego zamówienia.
    {% else %}
     Przygotowujemy wysyłkę Twojego zamówienia. Powiadomimy Cię, gdy zostanie ono wysłane.
   {% endcase %}
    {% if delivery_instructions != blank %}
     <p><b>Informacje o dostawie:</b> {{ delivery_instructions }}</p>
    {% endif %}
    {% if consolidated_estimated_delivery_time %}
     <p>
      Przewidywana dostawa <b>{{ consolidated_estimated_delivery_time }}</b>
     </p>
    {% endif %}
  {% endif %}
 {% endif %}
 {% assign gift_card_line_items = line_items | where: "gift_card" %}
 {% assign found_gift_card_with_recipient_email = false %}
 {% for line_item in gift_card_line_items %}
  {% if line_item.properties["__shopify_send_gift_card_to_recipient"] and line_item.properties["Recipient email"] %}
   {% assign found_gift_card_with_recipient_email = true %}
   {% break %}
  {% endif %}
 {% endfor %}
 {% if found_gift_card_with_recipient_email %}
  <p>Odbiorca karty prezentowej otrzyma wiadomość e-mail z kodem karty prezentowej.</p>
 {% elsif gift_card_line_items.first %}
  <p>Otrzymasz osobne e-maile dla każdej karty prezentowej.</p>
 {% endif %}
{% endcapture %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
 <head>
 <title>{{ email_title }}</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
 <style>
  .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
  a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
 </style>
</head>

 <body>
  <table class="body">
   <tr>
    <td>
     <table class="header row">
 <tr>
  <td class="header__cell">
   <center>

    <table class="container">
     <tr>
      <td>

       <table class="row">
        <tr>
         <td class="shop-name__cell">
          {%- if shop.email_logo_url %}
           <img src="{{shop.email_logo_url}}" alt="{{ shop.name }}" width="{{ shop.email_logo_width }}">
          {%- else %}
           <h1 class="shop-name__text">
            <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
           </h1>
          {%- endif %}
         </td>

          <td>
           <tr>
            <td class="order-number__cell">
             <span class="order-number__text">
              Zamówienie {{ order_name }}
             </span>
            </td>
           </tr>
           {%- if po_number %}
             <tr>
              <td class="po-number__cell">
               <span class="po-number__text">
                Numer zamówienia {{ po_number }}
               </span>
              </td>
             </tr>
           {%- endif %}
          </td>
        </tr>
       </table>

      </td>
     </tr>
    </table>

   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

     <table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       
      <h2>{{ email_title }}</h2>
      <p>{{ email_body }}</p>
      {% assign transaction_count = transactions | size %}
 {% if transaction_count > 0 %}
  {% for transaction in transactions %}
   {% if transaction.show_buyer_pending_payment_instructions? %}
    <p> {{transaction.buyer_pending_payment_notice}} </p>
    <p>
    <table class="row">
     <tr>
      {% for instruction in transaction.buyer_pending_payment_instructions %}
       <td>{{ instruction.header }}</td>
      {% endfor %}
      <td>Kwota</td>
     </tr>
     <tr>
      {% for instruction in transaction.buyer_pending_payment_instructions %}
       <td>{{ instruction.value }}</td>
      {% endfor %}
      <td>{{transaction.amount | money}}</td>
     </tr>
    </table>
    </p>
   {% endif %}
  {% endfor%}
 {% endif %}

      {% if order_status_url %}
       <table class="row actions">
 <tr>
  <td class="empty-line">&nbsp;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td class="actions__cell">
   <table class="button main-action-cell">
    <tr>
     <td class="button__cell"><a href="{{ order_status_url }}" class="button__text">Wyświetl swoje zamówienie</a></td>
    </tr>
   </table>
   {% if shop.url %}
  <table class="link secondary-action-cell">
   <tr>
    <td class="link__cell">lub <a href="{{ shop.url }}">Odwiedź nasz sklep</a></td>
   </tr>
  </table>
{% endif %}

  </td>
 </tr>
</table>

      {% else %}
       {% if shop.url %}
  <table class="row actions">
   <tr>
    <td class="actions__cell">
     <table class="button main-action-cell">
      <tr>
       <td class="button__cell"><a href="{{ shop.url }}" class="button__text">Odwiedź nasz sklep</a></td>
      </tr>
     </table>
    </td>
   </tr>
  </table>
{% endif %}

      {% endif %}

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

     <table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Podsumowanie zamówienia</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       
      
<table class="row">
 {% for line in subtotal_line_items %}
 <tr class="order-list__item">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line.image %}
      <img src="{{ line | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% if line.product.title %}
      {% assign line_title = line.product.title %}
     {% else %}
      {% assign line_title = line.title %}
     {% endif %}

     {% if line.quantity < line.quantity %}
      {% capture line_display %} {{ line.quantity }} of {{ line.quantity }} {% endcapture %}
     {% else %}
      {% assign line_display = line.quantity %}
     {% endif %}

     <span class="order-list__item-title">{{ line_title }}&nbsp;&times;&nbsp;{{ line_display }}</span>

     {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line.variant.title }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% for group in line.groups %}
      <span class="order-list__item-variant">Część: {{ group.display_title }}</span><br/>
     {% endfor %}

      {% if line.gift_card and line.properties["__shopify_send_gift_card_to_recipient"] %}
       {% for property in line.properties %}
 {% assign property_first_char = property.first | slice: 0 %}
 {% if property.last != blank and property_first_char != '_' %}
  <div class="order-list__item-property">
   <dt>{{ property.first }}:</dt>
   <dd>
   {% if property.last contains '/uploads/' %}
    <a href="{{ property.last }}" class="link" target="_blank">
    {{ property.last | split: '/' | last }}
    </a>
   {% else %}
    {{ property.last }}
   {% endif %}
   </dd>
  </div>
 {% endif %}
{% endfor %}

      {% endif %}

     {% if line.selling_plan_allocation %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line.selling_plan_allocation.selling_plan.name }}</span><br/>
     {% endif %}

     {% if line.refunded_quantity > 0 %}
      <span class="order-list__item-refunded">Zwrócono koszty</span>
     {% endif %}

     {% if line.discount_allocations %}
      {% for discount_allocation in line.discount_allocations %}
       {% if discount_allocation.discount_application.target_selection != 'all' %}
       <p>
        <span class="order-list__item-discount-allocation">
         <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
         <span>
          {{ discount_allocation.discount_application.title | upcase }}
          (-{{ discount_allocation.amount | money }})
         </span>
        </span>
       </p>
       {% endif %}
      {% endfor %}
     {% endif %}
    </td>
     <td class="order-list__price-cell">
      {% if line.original_line_price != line.final_line_price %}
       <del class="order-list__item-original-price">{{ line.original_line_price | money }}</del>
      {% endif %}
      <p class="order-list__item-price">
       {% if line.final_line_price > 0 %}
        {{ line.final_line_price | money }}
       {% else %}
        Gratis
       {% endif %}
      </p>
     </td>
   </table>
  </td>
 </tr>{% endfor %}
</table>

      
<table class="row subtotal-lines">
 <tr>
  <td class="subtotal-spacer"></td>
  <td>
   <table class="row subtotal-table">

    
{% assign order_discount_count = 0 %}
{% assign total_order_discount_amount = 0 %}
{% assign has_shipping_discount = false %}

{% for discount_application in discount_applications %}
 {% if discount_application.target_selection == 'all' and discount_application.target_type == 'line_item' %}
  {% assign order_discount_count = order_discount_count | plus: 1 %}
  {% assign total_order_discount_amount = total_order_discount_amount | plus: discount_application.total_allocated_amount %}
 {% endif %}
 {% if discount_application.target_type == 'shipping_line' %}
  {% assign has_shipping_discount = true %}
  {% assign shipping_discount = discount_application.title %}
  {% assign shipping_amount = discount_application.total_allocated_amount %}
 {% endif %}
{% endfor %}<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Suma częściowa</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ subtotal_price | plus: total_order_discount_amount | money }}</strong>
 </td>
</tr>{% if order_discount_count > 0 %}
 {% if order_discount_count == 1 %}
  
<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Rabat na zamówienie</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>-{{ total_order_discount_amount | money }}</strong>
 </td>
</tr>

 {% endif %}
 {% if order_discount_count > 1 %}
  
<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Rabaty na zamówienia</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>-{{ total_order_discount_amount | money }}</strong>
 </td>
</tr>

 {% endif %}
 {% for discount_application in discount_applications %}
  {% if discount_application.target_selection == 'all' and discount_application.target_type != 'shipping_line' %}
   <tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span class="subtotal-line__discount">
    <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
    <span class="subtotal-line__discount-title">{{ discount_application.title }} (-{{ discount_application.total_allocated_amount | money }})</span>
   </span>
  </p>
 </td>
</tr>

  {% endif %}
 {% endfor %}
{% endif %}


    {% if delivery_method == 'pick-up' %}
     
<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Odbierz</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% else %}
     {% if has_shipping_discount %}
 
<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Wysyłka</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>Gratis</strong>
 </td>
</tr>

 <tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span class="subtotal-line__discount">
    <img src="{{ 'notifications/discounttag.png' | shopify_asset_url }}" width="18" height="18" class="discount-tag-icon" />
    <span class="subtotal-line__discount-title">{{ shipping_discount }} (-{{ shipping_amount | money }})</span>
   </span>
  </p>
 </td>
</tr>

{% else %}
 
<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Wysyłka</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
 </td>
</tr>

{% endif %}

    {% endif %}

    {% if total_duties %}
     
<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Cła</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ total_duties | money }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% endif %}

    
<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Podatki</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ tax_price | money }}</strong>
 </td>
</tr>


    {% if total_tip and total_tip > 0 %}
     
<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Tip</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ total_tip | money }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% endif %}
   </table>
   {% assign transaction_size = 0 %}
   {% assign transaction_amount = 0 %}
   {% for transaction in transactions %}
    {% if transaction.status == "success" %}
    {% unless transaction.kind == "authorization" or transaction.kind == "void" %}
     {% assign transaction_size = transaction_size | plus: 1 %}
     {% assign transaction_amount = transaction_amount | plus: transaction.amount %}
    {% endunless %}
    {% endif %}
   {% endfor %}
   <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">
   {% if payment_terms and payment_terms.automatic_capture_at_fulfillment == false or b2b?%}
    {% assign due_at_date = payment_terms.next_payment.due_at | date: "%b %d, %Y" %}
    
<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Łączna kwota zapłacona dzisiaj</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ transaction_amount | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    <div class="payment-terms">
     
<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Łączna kwota należna {{ due_at_date }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ payment_terms.next_payment.amount_due | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

    </div>
   {% else %}
    
<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Suma</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ total_price | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

   {% endif %}
   </table>

   {% if total_discounts > 0 %}
    <p class="total-discount">
     Oszczędzasz <span class="total-discount--amount">{{ total_discounts | money }}</span>
    </p>
   {% endif %}

   {% unless payment_terms %}
   {% if transaction_size > 1 or transaction_amount < total_price %}
    <table class="row subtotal-table">
     <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__line"></td></tr>
     <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__small-space"></td></tr>

     {% for transaction in transactions %}
      {% if transaction.status == "success" and transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "sale" %}
       {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
        {% capture transaction_name %}{{ transaction.payment_details.credit_card_company }} (z końcówką {{ transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }}){% endcapture %}
       {% else %}
        {% capture transaction_name %}{{ transaction.gateway_display_name }}{% endcapture %}
       {% endif %}

       
<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{transaction_name}}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>{{ transaction.amount | money }}</strong>
 </td>
</tr>

      {% endif %}
      {% if transaction.kind == 'refund' %}
       {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
        {% assign refund_method_title = transaction.payment_details.credit_card_company %}
       {% else %}
        {% assign refund_method_title = transaction.gateway %}
       {% endif %}

       
<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Zwróć koszty</span>
    <br>
    <small>{{ refund_method_title | capitalize }}</small>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
   <strong>- {{ transaction.amount | money }}</strong>
 </td>
</tr>

      {% endif %}
     {% endfor %}
    </table>
   {% endif %}


   {% endunless %}
  </td>
 </tr>
</table>


      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

     <table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Informacje dotyczące klienta</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       
      <table class="row">
       <tr>
        {% if requires_shipping and shipping_address %}
         <td class="customer-info__item">
          <h4>Adres wysyłki</h4>
          {{ shipping_address | format_address }}
         </td>
        {% endif %}
        {% if billing_address %}
         <td class="customer-info__item">
          <h4>Adres faktury</h4>
          {{ billing_address | format_address }}
         </td>
        {% endif %}
       </tr>
      </table>
      <table class="row">
       <tr>
        {% if company_location %}
         <td class="customer-info__item">
          <h4>Lokalizacja</h4>
          <p>
           {{ company_location.name }}
          </p>
         </td>
        {% endif %}
        {% if transaction_size > 0 or payment_terms and payment_terms.automatic_capture_at_fulfillment == false or b2b? %}
         <td class="customer-info__item">
          <h4>Płatność</h4>
          <p class="customer-info__item-content">
           {% if payment_terms %}
            {% assign due_date = payment_terms.next_payment.due_at | default: nil %}
            {% if payment_terms.type == 'receipt' or payment_terms.type == 'fulfillment' and payment_terms.next_payment.due_at == nil %}
             {{ payment_terms.translated_name }}<br>
            {% else %}
             {{ payment_terms.translated_name }}: Termin zapłaty {{ due_date | date: format: 'date' }}<br>
            {% endif %}
           {% endif %}
           {% if transaction_size > 0 %}
            {% for transaction in transactions %}
             {% if transaction.status == "success" or transaction.status == "pending" %}
              {% if transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "sale" %}
               {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
                <img src="{{ transaction.payment_details.credit_card_company | payment_icon_png_url }}" class="customer-info__item-credit" height="24" alt="{{ transaction.payment_details.credit_card_company }}">
                <span>z końcówką {{ transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }}</span><br>
               {% elsif transaction.gateway_display_name == "Gift card" %}
                <img src="{{ transaction.gateway_display_name | downcase | replace: ' ', '-' | payment_type_img_url }}" class="customer-info__item-credit" height="24">
                z końcówką {{ transaction.payment_details.gift_card.last_four_characters | upcase }}<br>
                 &emsp;&emsp;&emsp;&nbsp;Saldo karty prezentowej - <b>{{ transaction.payment_details.gift_card.balance | money }}</b>
               {% elsif transaction.gateway_display_name != "Shop Cash" %}
                {{ transaction.gateway_display_name }}<br>
               {% endif %}
              {% elsif transaction.kind == "authorization" and transaction.gateway_display_name == "Shop Cash" %}
               <span>Shop Cash - <b>{{ transaction.amount | money }}</b></span>
              {% endif %}
             {% endif %}
            {% endfor %}
           {% endif %}
          </p>
         </td>
        {% endif %}
       </tr>
       <tr>
        {% if requires_shipping and shipping_address %}
         {% if shipping_method %}
          <td class="customer-info__item">
           <h4>Metoda wysyłki</h4>
            <p>
             {% if delivery_promise_branded_shipping_line %}
              {{ delivery_promise_branded_shipping_line }}
             {% else %}
              {{ shipping_method.title }}
             {% endif %}
            </p>
          </td>
         {% endif %}
        {% endif %}
       </tr>
      </table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

     <table class="row footer">
 <tr>
  <td class="footer__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       
       <p class="disclaimer__subtext">Jeśli masz pytania, odpowiedz na ten e-mail lub skontaktuj się z nami, pisząc na adres <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{ shop.email }}</a></p>
      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

<img src="{{ 'notifications/spacer.png' | shopify_asset_url }}" class="spacer" height="1" />

    </td>
   </tr>
  </table>
 </body>
</html>