Vu Duy Quy

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
15 kB
14
Indexable
Never
Siris ˆˆ đã tham gia sảnh chờ.
Vũ Duy Quý đã tham gia sảnh chờ.
Just.flash.iN đã tham gia sảnh chờ.
ÔnG Anh Nhà Em đã tham gia sảnh chờ.
YêuEm BánHoa6789 đã tham gia sảnh chờ.
ˆßrutälDøcˇ đã tham gia sảnh chờ.
MAX PHAO đã tham gia sảnh chờ.
Dirty Đỗ đạt hạng S+ với Ryze
Bạn đạt hạng S với Pyke
HeroChanh đã tham gia sảnh chờ.
Vũ Duy Quý Vũ Duy Quý
Vũ Duy Quý nhanh
Vũ Duy Quý (((=
Vũ Duy Quý anh đợi
YêuEm BánHoa6789 đã rời sảnh chờ.
Dirty Đỗ đã tham gia sảnh chờ.
Just.flash.iN oh t van phong kien truc cung bt
TEG Laurel ˆˆ đã tham gia sảnh chờ.
Just.flash.iN suong suong
Siris ˆˆ đã rời sảnh chờ.
Just.flash.iN bk co kien truc dung k
ˆßrutälDøcˇ xin link fb
Just.flash.iN xin viec k
MAX PHAO đã rời sảnh chờ.
TEG Laurel ˆˆ đã rời sảnh chờ.
HeroChanh VU DUY QUY DAU
Just.flash.iN qua t cho thuc tap ne
ÔnG Anh Nhà Em lnik dau
HeroChanh M BI NGU A
ÔnG Anh Nhà Em https://www.facebook.com/vuduyquy96
Just.flash.iN hihii
Just.flash.iN :)))
ÔnG Anh Nhà Em co p m ko
HeroChanh D AI QUAN TAM DEN M
ÔnG Anh Nhà Em ngu vay em
HeroChanh HIEU CHUA
Just.flash.iN đã rời sảnh chờ.
Vũ Duy Quý https://www.facebook.com/vwdwyqwy.middlefingersup/
HeroChanh ORN
HeroChanh bU DAI VU DUY QUY A
ˆßrutälDøcˇ ket ban anh luyen thi dai hoc cho
ˆßrutälDøcˇ em con non lam
ÔnG Anh Nhà Em https://www.facebook.com/vwdwyqwy.middlefingersup
ÔnG Anh Nhà Em vu duy quy nhin mat nhu th cho ngu
HeroChanh ME CAI GAY LO
ÔnG Anh Nhà Em nhin mat may giong con cho nha tao
Vũ Duy Quý ((((=
ÔnG Anh Nhà Em chuan
Vũ Duy Quý k dám ib à
ÔnG Anh Nhà Em ban may giong con cho nha tao
ÔnG Anh Nhà Em may cung the
Vũ Duy Quý ib lẹ
Vũ Duy Quý pls
Vũ Duy Quý (((=
ÔnG Anh Nhà Em ib me may roi do
ÔnG Anh Nhà Em hoi xem me may nhan dc chua
ÔnG Anh Nhà Em bao la me may
ˆßrutälDøcˇ co hoc them ko
ˆßrutälDøcˇ anh day cho
ÔnG Anh Nhà Em lan sau deo bao cao su vao
ÔnG Anh Nhà Em me may de ra dua con nhu cut
ˆßrutälDøcˇ đã rời sảnh chờ.
Vũ Duy Quý (((= ơ kìa
Dirty Đỗ đã rời sảnh chờ.
HeroChanh Mẹ cha cho bạc cho zàng
Hog bằng em lấy được chàng đầu moy
ÔnG Anh Nhà Em mat ngu nhu lon`
HeroChanh me CAP
HeroChanh nHU CAI TK DAN
HeroChanh DOI BON T IB
ÔnG Anh Nhà Em vu duy quy = oc cac
Vũ Duy Quý ((= ib nhanh
ÔnG Anh Nhà Em dai hoc me may ha noi
ÔnG Anh Nhà Em nhin mat may
ÔnG Anh Nhà Em khac deo gi
ÔnG Anh Nhà Em cuc cut cho ko
Vũ Duy Quý ((((((((((=
Vũ Duy Quý chỉ dám soi
ÔnG Anh Nhà Em sao nhin ngu lon vay em
Vũ Duy Quý cười
ÔnG Anh Nhà Em nhin ngu lon vai
ÔnG Anh Nhà Em nhin ngu loz vay
Vũ Duy Quý ít ra m biết t
HeroChanh gaY LO VCL
Vũ Duy Quý còn t đ biết ,
Vũ Duy Quý m
ÔnG Anh Nhà Em dcm me th 3 que
Vũ Duy Quý k đủ trình
HeroChanh CHUAN
Vũ Duy Quý (((= out trình
ÔnG Anh Nhà Em bo may dat ten con nhu cu
HeroChanh me cai tk
ÔnG Anh Nhà Em cut
ÔnG Anh Nhà Em giai tri vcl
HeroChanh mat dan thoi
Vũ Duy Quý ((((((=
HeroChanh dua fb
HeroChanh de bon t chui
ÔnG Anh Nhà Em dcm mat may trong khac deo gi
HeroChanh xong out trinh
Vũ Duy Quý fb kia gì
Vũ Duy Quý mù à
Vũ Duy Quý (((=
Vũ Duy Quý ib nhanh
ÔnG Anh Nhà Em dcm gay lo vai l
Vũ Duy Quý ơ hay
ÔnG Anh Nhà Em gay lo vai cut
ÔnG Anh Nhà Em nhin mat
Vũ Duy Quý (((((=
ÔnG Anh Nhà Em nhu con cho tao xich dau ngo~
HeroChanh ib thi sao
ÔnG Anh Nhà Em nhin khac lon gi dau
ÔnG Anh Nhà Em tim gap bo may
HeroChanh thi t ib
Vũ Duy Quý gay nhưng làm mẹ m rên 2 tiếng
ÔnG Anh Nhà Em 190 bach mai
HeroChanh ?
ÔnG Anh Nhà Em tim bo may de
Vũ Duy Quý 26 thọ lão hai bà trưng
Vũ Duy Quý hộ cái
Vũ Duy Quý <3
Vũ Duy Quý ib gấp\
ÔnG Anh Nhà Em 26 me may hbt
HeroChanh Nhung m biet gi ko
ÔnG Anh Nhà Em deo qtam
HeroChanh bo d danh dan ba
HeroChanh me cai tk
ÔnG Anh Nhà Em dan` ba`
Vũ Duy Quý (((((=
ÔnG Anh Nhà Em gay lo
ÔnG Anh Nhà Em vaicut
ÔnG Anh Nhà Em ns that
Vũ Duy Quý đ dám ib
ÔnG Anh Nhà Em qua mat nay
ÔnG Anh Nhà Em lam trai bao
ÔnG Anh Nhà Em la dep
Vũ Duy Quý rẻ rách vl
ÔnG Anh Nhà Em nghi con me hoc di
ÔnG Anh Nhà Em hoc ngu nhu cho
Vũ Duy Quý (((((((=
ÔnG Anh Nhà Em dan` nhu con cac tao
Vũ Duy Quý ib đi
Vũ Duy Quý ơ hay
ÔnG Anh Nhà Em ib me may roi day
Vũ Duy Quý ib nhanh
HeroChanh Da bao
ÔnG Anh Nhà Em hoi xem me may nhan dc chua
HeroChanh gia gai it thoi
Vũ Duy Quý ib nhanh
HeroChanh nho
Vũ Duy Quý ib nhanh
Vũ Duy Quý rén vl
ÔnG Anh Nhà Em hoi truoc me may chich nhau hang lam
HeroChanh dan ong ra dang dan ong vao
Vũ Duy Quý (((=
HeroChanh hieu chua
Vũ Duy Quý ib
Vũ Duy Quý ib
Vũ Duy Quý ub
Vũ Duy Quý ib
Vũ Duy Quý ib
ÔnG Anh Nhà Em ib me may roi con j
Vũ Duy Quý chỉ dám chửi
ÔnG Anh Nhà Em sao ko check
ÔnG Anh Nhà Em check de
ÔnG Anh Nhà Em check de
ÔnG Anh Nhà Em nhanh
ÔnG Anh Nhà Em o kia
Vũ Duy Quý đọc tên
ÔnG Anh Nhà Em ib me may roi
ÔnG Anh Nhà Em check
Vũ Duy Quý send cmm link đi
ÔnG Anh Nhà Em ten la vu duy quy
Vũ Duy Quý k thấy
ÔnG Anh Nhà Em send cu cho me may thoi
HeroChanh thoi
Vũ Duy Quý ((((((=
Vũ Duy Quý rách vkl
Vũ Duy Quý đéo dám ib
HeroChanh cu gia gai
ÔnG Anh Nhà Em check ib me may di
ÔnG Anh Nhà Em xem co thay
ÔnG Anh Nhà Em tin nhan ga dit cua tao ko
HeroChanh bu dai may anh trai
Vũ Duy Quý không có
ÔnG Anh Nhà Em bu dai tao di
Vũ Duy Quý em ơi
HeroChanh xong ao tuong di
ÔnG Anh Nhà Em ko co cc
Vũ Duy Quý (((=
Vũ Duy Quý em gì ơi
ÔnG Anh Nhà Em check con me may di
ÔnG Anh Nhà Em ko co cai lon
Vũ Duy Quý check spam còn k có
Vũ Duy Quý ((((=
ÔnG Anh Nhà Em check ib con me may ay
ÔnG Anh Nhà Em deo hieu a
ÔnG Anh Nhà Em ib
Vũ Duy Quý send linl
ÔnG Anh Nhà Em cua
Vũ Duy Quý link
ÔnG Anh Nhà Em con me may
ÔnG Anh Nhà Em hieu chua?
HeroChanh bo m noi thang
HeroChanh d thich nch vs m gia gai
HeroChanh dan ong
HeroChanh thi noi chuyen
Vũ Duy Quý ((((((((((((= vì m hèn
Vũ Duy Quý nên đ dám nói
Vũ Duy Quý <3
Vũ Duy Quý hèn vcl
ÔnG Anh Nhà Em https://pasteboard.co/4JMgx9gtfGQ1.png
ÔnG Anh Nhà Em day
ÔnG Anh Nhà Em link day
Vũ Duy Quý ((((((= về mà lừa thằng bố m
HeroChanh dep trai day
ÔnG Anh Nhà Em thay link chua
ÔnG Anh Nhà Em link tao day
ÔnG Anh Nhà Em dm lua lam gi
Vũ Duy Quý (((((:
ÔnG Anh Nhà Em ns that ma
Vũ Duy Quý thôi cút
Vũ Duy Quý ranh con
Vũ Duy Quý ((((:
ÔnG Anh Nhà Em sao the
Vũ Duy Quý rén
ÔnG Anh Nhà Em me may ko thay ib a`
ÔnG Anh Nhà Em sao the
ÔnG Anh Nhà Em check ib me may ay
Vũ Duy Quý (((((((((=
ÔnG Anh Nhà Em ib may lam deo gi ca
ÔnG Anh Nhà Em co
ÔnG Anh Nhà Em ngu dan vcl
Vũ Duy Quý (((((((((((=
ÔnG Anh Nhà Em noi the roi con deo hieu
HeroChanh cai loai dan tinh
ÔnG Anh Nhà Em me may trong cx ngon day
Vũ Duy Quý cậu bé đần
HeroChanh len ha noi song
Vũ Duy Quý cậu bé rén
HeroChanh bao sao
ÔnG Anh Nhà Em me may trong cx ngon
HeroChanh an noi lac cac
Vũ Duy Quý rén
HeroChanh mat day
Vũ Duy Quý (((= thôi
HeroChanh song xa bo me
Vũ Duy Quý rén
ÔnG Anh Nhà Em ha noi deo co ai ngu lon nhu may
Vũ Duy Quý rén quá
ÔnG Anh Nhà Em trinh m
HeroChanh d duoc day do tu te
Vũ Duy Quý rén thế
ÔnG Anh Nhà Em max la o thanh hoa
HeroChanh Gia gai
Vũ Duy Quý thì ăn cứt
HeroChanh Bien thai
HeroChanh trong ban bua vck
ÔnG Anh Nhà Em mat may
ÔnG Anh Nhà Em khac deo gi
ÔnG Anh Nhà Em cai lo
Vũ Duy Quý rén thế
ÔnG Anh Nhà Em lo dit tao
HeroChanh ren ren ren
Vũ Duy Quý rén à
HeroChanh co moi the a
ÔnG Anh Nhà Em ren ren ren ren ren ren ren ren ren ren ren ren ren ren ren ren
Vũ Duy Quý rén
HeroChanh ?
ÔnG Anh Nhà Em sao the
Vũ Duy Quý rén
Vũ Duy Quý rén
Vũ Duy Quý rén
Vũ Duy Quý rén
Vũ Duy Quý rén
HeroChanh ren ren ren ren ren
Vũ Duy Quý rén
Vũ Duy Quý rén
Vũ Duy Quý rén
ÔnG Anh Nhà Em ??? ren
Vũ Duy Quý không dám ib
HeroChanh da bao roi
ÔnG Anh Nhà Em mat me may trong cx xinh day
Vũ Duy Quý ((= k dám send lonk
Vũ Duy Quý link
HeroChanh m d phai con trai
HeroChanh ma de bon t phai ra mat
ÔnG Anh Nhà Em mat may dan` ba` vcl
Vũ Duy Quý ((((=
HeroChanh lam tk con trai tu te di da
ÔnG Anh Nhà Em deo ai choi vs bon dan ba
HeroChanh Gia gia the klia
Vũ Duy Quý đàn bà mà làm mẹ m rên 2 tiếng
ÔnG Anh Nhà Em nhin mat may
Vũ Duy Quý <3
ÔnG Anh Nhà Em nhin nhu
HeroChanh danh xong len bao
ÔnG Anh Nhà Em con cac tao
HeroChanh Bat nat dan ba phu nx
Vũ Duy Quý k dám ib
Vũ Duy Quý rén vcl
ÔnG Anh Nhà Em con cac tao con dai hon cai mat may nua
Vũ Duy Quý ((= chỉ dám off screen chửi tao
ÔnG Anh Nhà Em mat may ngu
Vũ Duy Quý hèn vc
ÔnG Anh Nhà Em mat may dan ba
ÔnG Anh Nhà Em mat may oc cho
Vũ Duy Quý (((= thì?
Vũ Duy Quý nhưng tính bố mày đàn ông. chứ đ đàn bà như m
HeroChanh mai
Vũ Duy Quý mặt đàn ông tính đàn bà
HeroChanh ra cong tuong bach khoa
Vũ Duy Quý ((((=
HeroChanh 9h sang
ÔnG Anh Nhà Em sang mai 6h45 cong truong bach khoa
HeroChanh dit me may
Vũ Duy Quý bách khoa rách, bố m rảnh?
ÔnG Anh Nhà Em bo tim may
HeroChanh goi ca cai hoi m ra
ÔnG Anh Nhà Em ren'
ÔnG Anh Nhà Em ren' roi`
HeroChanh roi t alo cho
ÔnG Anh Nhà Em ren' lam' roi`
HeroChanh d phai hen
Vũ Duy Quý đưa fb đây
ÔnG Anh Nhà Em dua fb roi con j
Vũ Duy Quý cho cái hẹn chả uy tín con cặc gì
HeroChanh roi goi hoi trc
ÔnG Anh Nhà Em dua cho me may r day
Vũ Duy Quý ((((=
ÔnG Anh Nhà Em t bao r
HeroChanh Hen
HeroChanh Hen
ÔnG Anh Nhà Em 6h45 phut sang mai
HeroChanh so
HeroChanh Hen
ÔnG Anh Nhà Em cong truong
ÔnG Anh Nhà Em dai hoc
Vũ Duy Quý (((((((((=
ÔnG Anh Nhà Em kinh te quoc dan
Vũ Duy Quý bố rảnh?
HeroChanh 6h45 cong truong banh khoa
HeroChanh So a
Vũ Duy Quý đưa fb
HeroChanh >
ÔnG Anh Nhà Em cong turong nao cx dc
HeroChanh ?
Vũ Duy Quý chủ nhật tính
ÔnG Anh Nhà Em bo may hoc 2 truong cung luc
HeroChanh Truong nao t cx don
Vũ Duy Quý bố còn đi làm con trai ơi
ÔnG Anh Nhà Em chu nhat me may
ÔnG Anh Nhà Em hen` vai cut
HeroChanh Lam di a\
HeroChanh ?
Vũ Duy Quý ((((= chủ nhật bố rảnh
HeroChanh Loai m
ÔnG Anh Nhà Em chu nhat ranh thi sao
HeroChanh Trong the nay
ÔnG Anh Nhà Em thi t ko ranh
HeroChanh Dan quye
ÔnG Anh Nhà Em sang mai hoac ko
HeroChanh Dan que
Vũ Duy Quý ((((((=
ÔnG Anh Nhà Em dit me may
ÔnG Anh Nhà Em dan` boy
HeroChanh cung co noi tuyen a\
HeroChanh ?
HeroChanh 9h sang mai
ÔnG Anh Nhà Em choi game con ngu
Vũ Duy Quý đã 2-1 rồi còn đ dám show link
HeroChanh Cong truong bach khoe
HeroChanh Ra
ÔnG Anh Nhà Em vu duy quy chu be oc cac
HeroChanh vu duy quy
ÔnG Anh Nhà Em vu duy quy oi
Vũ Duy Quý ((((=
HeroChanh cai ten hay day
ÔnG Anh Nhà Em duy quy ngu vai
HeroChanh nhung kho than
ÔnG Anh Nhà Em ten m
ÔnG Anh Nhà Em nhu kieu
HeroChanh bo me may biet
Vũ Duy Quý vừa check lích sử đấu
Vũ Duy Quý thua vcl
Vũ Duy Quý (((((((((((=
Vũ Duy Quý hai` ỉa
Vũ Duy Quý vcl biết thế check sớm
Vũ Duy Quý nch với thằng ngu
Vũ Duy Quý ((((((=
HeroChanh Nhin lai cai lich su danh rank di
Vũ Duy Quý haizzzz
ÔnG Anh Nhà Em sao the
HeroChanh Tk tre con
ÔnG Anh Nhà Em check clg
Vũ Duy Quý ((((((((((=
ÔnG Anh Nhà Em check me may a
HeroChanh Con cai loai m
ÔnG Anh Nhà Em check lon me may di
HeroChanh ko rank
ÔnG Anh Nhà Em xem co con cac tao trong day ko
HeroChanh Chi dam danh aram
Vũ Duy Quý rank hay nor thì khác gì nhỉ?
ÔnG Anh Nhà Em ko rank
ÔnG Anh Nhà Em ko rank
HeroChanh Cut me di
ÔnG Anh Nhà Em ko rank ko rank ko rank ko rank ko rank ko rank ko rank ko rank ko rank ko rank ko rank ko rank ko rank ko rank ko rank
ÔnG Anh Nhà Em ko rank ko rank ko rank ko rank
HeroChanh hen
HeroChanh Hen
HeroChanh Hen
Vũ Duy Quý (((((((((((((= thì?
ÔnG Anh Nhà Em vua ngu vua oc ac
HeroChanh 9h bach khoa
ÔnG Anh Nhà Em thi ngu thoi
ÔnG Anh Nhà Em chu co sao dau
Vũ Duy Quý học hành tử tế đii các em
ÔnG Anh Nhà Em ca nha may ngu
Vũ Duy Quý ((((: lớn rồi
ÔnG Anh Nhà Em o kia
ÔnG Anh Nhà Em sao lai khoc the
ÔnG Anh Nhà Em vu duy quy oi
HeroChanh lon roi
ÔnG Anh Nhà Em cai ten may nhu cut vay
Vũ Duy Quý ((((((= vcl khóc
HeroChanh the bo me m biet
ÔnG Anh Nhà Em bon tao nghe bon tao cuoi ia vai lon
ÔnG Anh Nhà Em LGBT group a` em
HeroChanh ha
HeroChanh ?
Vũ Duy Quý ((((((= trông như kiểu trai quê lên thành phố học
Vũ Duy Quý hài vc
ÔnG Anh Nhà Em lgtv trong day co vui ko em
Vũ Duy Quý nít ranh
ÔnG Anh Nhà Em ke ca tao trai que tao cung banh lon con me may ra dit
Vũ Duy Quý (((((= cười vc
ÔnG Anh Nhà Em me may p xin tao tha
ÔnG Anh Nhà Em ma tao con deo tha
HeroChanh KO biet ai cuoi ai khoc
ÔnG Anh Nhà Em hihihihi
HeroChanh Choi game thi ngu
Vũ Duy Quý sao lắm quá
Vũ Duy Quý đọc k được
HeroChanh VAo game bi an hanh
ÔnG Anh Nhà Em sao me may ne`
Vũ Duy Quý unikey lên
Vũ Duy Quý ((((=
ÔnG Anh Nhà Em uni me may`
HeroChanh bo m dan it
Vũ Duy Quý bố m test tí tank
HeroChanh D biet viet tieng viet
Vũ Duy Quý (((((: làm như ghê lắm
Vũ Duy Quý ((((=
ÔnG Anh Nhà Em bo may dan it
HeroChanh ok
HeroChanh đã rời sảnh chờ.
ÔnG Anh Nhà Em tim le trong van it1
ÔnG Anh Nhà Em tim nhanh
ÔnG Anh Nhà Em nao`
Vũ Duy Quý ((((((((=
ÔnG Anh Nhà Em may tim dc bo may ko
ÔnG Anh Nhà Em bye bye con cho ngu nha
Vũ Duy Quý ib nếu thấy đủ tự tin
Vũ Duy Quý đừng hèn
ÔnG Anh Nhà Em sang mai
ÔnG Anh Nhà Em sang mai em oi
Vũ Duy Quý thôi
Vũ Duy Quý câm mồm
ÔnG Anh Nhà Em sang mai 6h45 cong truong ktqd em oi
Vũ Duy Quý (((: đ dám ib
ÔnG Anh Nhà Em sang mai em oi
ÔnG Anh Nhà Em sang mai em oi
Vũ Duy Quý để làm cc gì
ÔnG Anh Nhà Em em so a`
ÔnG Anh Nhà Em em so vai lon
ÔnG Anh Nhà Em bo may deo dung fb
ÔnG Anh Nhà Em ok
Vũ Duy Quý lấy gì chắc là m ở đấy
Vũ Duy Quý tên đ có
ÔnG Anh Nhà Em vu duy quy
ÔnG Anh Nhà Em oc cac
Vũ Duy Quý họ đéo cho
Vũ Duy Quý :D
ÔnG Anh Nhà Em vai ca lon
ÔnG Anh Nhà Em dit me vu duy quy
ÔnG Anh Nhà Em lon cua me vu duy quy dit suong vai lon
Vũ Duy Quý đặt luôn cho bố cái link
Vũ Duy Quý (((= chứ rén thì thôi
ÔnG Anh Nhà Em lon cua me vu duy quy dit suong vai lon
ÔnG Anh Nhà Em lon cua me vu duy quy dit suong vai lon
ÔnG Anh Nhà Em lon cua me vu duy quy dit suong vai lon
ÔnG Anh Nhà Em lon cua me vu duy quy dit suong vai lon
ÔnG Anh Nhà Em ahhhhh
Vũ Duy Quý t hết kiên nhẫn với mấy thằng hèn
ÔnG Anh Nhà Em dit me may suong that day
ÔnG Anh Nhà Em ve tim me may di
Vũ Duy Quý đã rời sảnh chờ.
ÔnG Anh Nhà Em tao dang dit me may day