Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
3 years ago
7.3 kB
2
Indexable
Never
public
  class MainEgzamin {
/*
Zawartość metody main jest tylko kodem testowym, zgodnie z
treścią zadania nie należało go tworzyć
 */
  public static void main(String[] args) {

    // Prog. testowy zestaw A
    {
      Student[] students = {
        new Student("Stanislaw", "Moczulski", 23),
        new Student("Zuzanna", "Kasztany", 1944)
      };

      try {
        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(".//wyniki.txt");
        Student.putStudentsToFileZestawA(fos, students);
        fos.close();
      } catch (FileNotFoundException e) {
        e.printStackTrace();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    // Prog. testowy zestaw B
    {
      Student[] students = null;
      try {
        FileInputStream fis = new FileInputStream(".//wyniki.txt");
        students = Student.getStudentsFromFileZestawB(fis);
      } catch (FileNotFoundException e) {
        e.printStackTrace();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    // Prog. testowy - poza zestawami
    {
      Student[] students = {
          new Student("Stanislaw", "Moczulski", 23),
          new Student("Zuzanna", "Kasztany", 1944)
      };
      try {
        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(".//wyniki.bin");
        Student.putStudentsToBinFile(fos, students);
        fos.close();
      } catch (FileNotFoundException e) {
        e.printStackTrace();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    // Prog. testowy zestaw C
    {
      Student[] students = null;
      try {
        FileInputStream fis = new FileInputStream(".//wyniki.bin");
        students = Student.getStudentsFromFileZestawC(fis);
      } catch (FileNotFoundException e) {
        e.printStackTrace();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    // Prog. testowy zestaw D
    {
      Student[] students = null;
      try {
        FileInputStream fis = new FileInputStream(".//wyniki.bin");
        students = Student.getStudentsFromFileZestawD(fis);
      } catch (FileNotFoundException e) {
        e.printStackTrace();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }
}

class Osoba{
  private String fName;
  private String sName;

  protected Osoba(String fName, String sName){
    this.fName = fName;
    this.sName = sName;
  }
  protected String getFName(){
    return fName;
  }
  protected String getSName(){
    return sName;
  }
  public String toString(){
    return super.toString()+" "+fName+" "+sName;
  }
}

class Student
  extends Osoba {

  protected int indexNumber;

  public Student(String fName, String sName, int indexNumber){
    super( fName, sName);
    this.indexNumber = indexNumber;
  }

  public static void putStudentsToFileZestawA(FileOutputStream fos, Student[] students) throws IOException {
    String output;
    for(int i = 0; i < students.length; i++){
      output = students[i].getFName() + " ";
      output += students[i].getSName() + " ";
      output += students[i].indexNumber + "\n";

      for(int j=0; j<output.length(); j++) {
        fos.write(output.charAt(j));
      }
    }
  }

  public static Student[] getStudentsFromFileZestawB(FileInputStream fis) throws IOException {
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    int data = fis.read();
    while( data != -1){
      sb.append((char)data);
      data = fis.read();
    }
    String[] studentStrings = sb.toString().split("\n");
    if(studentStrings.length > 8)
      throw new RuntimeException("Too many students");
    Student[] students = new Student[8];
    for(int i=0; i<studentStrings.length; i++){
      String[] parts = studentStrings[i].split(" ");
      students[i] = new Student(
        parts[0], parts[1], Integer.parseInt(parts[2])
      );
    }
    return students;
  }

  public static Student[] getStudentsFromFileZestawC(FileInputStream fis) throws IOException {
    Student[] students = new Student[16];
    int counter = 0;
    int data = fis.read();
    while( data != -1) {
      int indexNumber = 0;
      for (int i = 0; i < 4; i++) {
        indexNumber = indexNumber | (data << (i * 8));
        data = fis.read();
      }
      data = fis.read();
      StringBuffer sb = new StringBuffer();
      while (data != '\n'){
        sb.append((char)data);
        data = fis.read();
      }
      String[] names = sb.toString().split(" ");
      if(counter < students.length)
        students[counter++] = new Student(
          names[0], names[1], indexNumber
        );
      else
        throw new RuntimeException("Too many students");
      data = fis.read();
    }
    return students;
  }

  //zapis indexów w 4 bitów a potem imie i naziwkso itp
  public static Student[] getStudentsFromFileZestawD(FileInputStream fis) throws IOException {
    Student[] students = new Student[16];
    int counter = 0;
    int data = fis.read();
    while( data != -1) {
      int indexNumber = 0;
      for (int i = 0; i < 4; i++) {
        indexNumber = (indexNumber << 8) | data;
        data = fis.read();
      }
      data = fis.read();
      StringBuffer sb = new StringBuffer();
      while (data != '\n'){
        sb.append((char)data);
        data = fis.read();
      }
      String[] names = sb.toString().split(" ");
      if(counter < students.length)
        students[counter++] = new Student(
          names[0], names[1], indexNumber
        );
      else
        throw new RuntimeException("Too many students");
      data = fis.read();
    }
    return students;
  }

  //zapis index w formie 4 bitów
  public static void putStudentsToBinFile(FileOutputStream fos, Student[] students) throws IOException {
    for(Student student : students){
      fos.write(student.indexNumber >>24);
      fos.write(student.indexNumber >>16);
      fos.write(student.indexNumber >> 8);
      fos.write(student.indexNumber >> 0);
      fos.write(' ');
      String str = student.getFName() + " " + student.getSName();
      for(char chr : str.toCharArray())
        fos.write(chr);
      fos.write('\n');
    }
  }
}