ssssss

mail@pastecode.io avatar
unknown
lua
3 years ago
1.0 kB
2
Indexable
Never
result = sim.readProximitySensor(Proximity_sensor) --czytaj wynik z czujnika
    
    if result>0 then -- jezeli czujnik wykryje obiekt to
      sensor=sim.getObjectHandle('Vision_sensor') -- czujnik wizyjny  
      sensorstop,colorinf=sim.readVisionSensor(sensor) 
      sim.writeCustomDataBlock(conveyorSystem,'CONVMOV',sim.packTable({vel=0})) -- zatrzymaj tasme 
      
      if (colorinf[2] > 0) then -- jezeli wykryje kolor czerwony
        czerw=czerw+1 -- dodaj do ilosci czerwonych 
        sim.wait(5)
        print(czerw)
        
      elseif (colorinf[3] > 0) then -- jezeli wykryje zielony
        ziel=ziel+1 -- dodaj do ilosci zielonych 
        sim.wait(5)
        print(ziel)
        
      elseif (colorinf[4] > 0) then -- jezeli wykryje niebieski 
        nieb=nieb+1 -- dodaj do ilosci niebieskich 
        sim.wait(5)
        print(nieb)
      end