Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
1.1 kB
1
Indexable
Never
static double Zmiana(double [] t1)
    {
      int licznik = 0;
      for (int i = 0; i < t1.Length; i++)
      {
        if (t1[i] < 0)
        {
          t1[i] = t1[i] * (-1);
          licznik++;
        }
      }
      return licznik;
    }
    static void Main(string[] args)
    { /* Napisz metodę Zmiana zmieniającą elementy w tablicy typu double w taki sposób, 
      * że każdy element ujemny jest zamieniany na element o wartości przeciwnej (np. -2,3 na 2,3). 
      * Metoda ma zwracać ile elementów zostało zmienionych. */
      double[] t1 = new double[] { 2, -3, 4, -5 };
      double zmienione = Zmiana(t1);

      Console.WriteLine("Zmieniono tyle elementów: " + zmienione);
      Console.WriteLine("Tablica po zmianie: ");
      double[] wynik = t1;
      foreach (double x in wynik)
        Console.Write(x + ", ");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}