Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
lua
2 years ago
3.1 kB
4
Indexable
Never
-- Licznik pozwala na odliczanie czasu
local licznik = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("Licznik")
-- Czas rundy określa ile sekund będzie trwała dana runda (fala)
local czasRundy = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("CzasRundy")
-- Ilość zombie do wygenerowania,
-- pozwoli generatorowi wygenerować odpowiednią ilość zombiaków
local zombieDoWygenerowania = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("ZombieDoWygenerowania")
-- Ilość zombie do pokonania,
-- pozwoli na sprawdzanie czy dana fala została pokonana
local zombieDoPokonania = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("ZombieDoPokonania")
-- Finalna fala określa rundę z bossem
local finalnaFala = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("FinalnaFala")
-- Zmienna logiczna aktywna gra, będzie określać,
-- czy gra jest aktywna lub nie
local aktywnaGra = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("AktywnaGra")
-- Aktualna fala określa jaki obecnie jest numer fali
local aktualnaFala = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("AktywnaFala")
-- Komunikat gry pozwoli na przekazywanie informacji dla gracza
local komunikatGry = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("KomunikatGry")
-- Ilość czasu w sekundach do rozpoczęcia gry
local czasDoGry = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("CzasDoGry")
-- Ilość czasu w sekundach przerwy pomiędzy falami
local czasPrzerwy = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("CzasPrzerwy")
-- Ilość czasu w sekundach po rozgrywce
local czasPoGrze = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("CzasPoGrze")
-- Odwołanie do folderu Zombiaki, w którym będą umieszczane wygenerowane zombie
local folderZombiaki = game.Workspace.Zombiaki
-- Odwołanie do modelu bossa
local boss = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("Boss")


-- Pętla nieskończona
while true do
	-- Startowe odliczanie
	for i = czasDoGry.Value, 0, -1 do
		komunikatGry.Value = "Rozpoczęcie gry za " .. i 
	end
	-- Ustawienie licznika na wartość czasu rundy
	licznik = czasRundy.Value
	-- Ustawienie ilości zombiaków do wygenerowania (10)
	zombieDoWygenerowania.Value = 10
	-- Ustawienie ilości zombiaków do pokonania
	zombieDoPokonania.Value = 10
	-- Ustawienie numeru aktualnej fali
	aktualnaFala.Value = 1
	-- Aktywacja gry
	aktywnaGra.Value = true
	-- Powtarzaj (aż do momentu kiedy gra zostanie zakończona)
	
	-- Jeżeli wartość licznika jest większa od 0

	-- Wyświetlanie informacji na temat aktualnego czasu rozgrywki

	-- Czekaj sekundę

	-- Zmniejsz licznik o jeden

	-- W przeciwnym razie

	-- Ustaw komunikat przegrana

	-- Usuń wszystkie zombiaki w folderze Zombiaki
	-- Dezaktywacja gry

	-- jeżeli wszystkie zombiaki zostają pokonane

	-- wartość aktualnej fali zostaje zwiększona

	-- ustawienie licznika na wartość czasu rundy

	-- ustawienie ilości zombiaków do wygenerowania

	-- ustawienie ilości zombiaków do pokonania

	-- jeżeli fala jest falą finałową,

	-- sklonuj bossa

	-- jeżeli wartość fali jest większa o jeden od finałowej wygrywamy grę.

	-- aż do momentu kiedy gra zostanie zakończona

	-- chwila przerwy, odczekanie do następnej gry
end