Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
2.9 kB
0
Indexable
Never
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# plik z danymi
with open('D:\\Studia\\mgr\\SEMESTR_3\\CTF\\a.txt') as f:
  n_cols = len(f.readline().split("\t"))

# moc sygnału w danym zakresie częstliwości dla każdej sekundy pomiaru
freqData = np.loadtxt('D:\\Studia\\mgr\\SEMESTR_3\\CTF\\a.txt', skiprows=1, usecols=np.arange(3,n_cols+1))
# poziom głośności w całym paśmie dla każdej sekundy pomiaru
loudnessData = np.loadtxt('D:\\Studia\\mgr\\SEMESTR_3\\CTF\\a.txt', skiprows=1, usecols=2)
# etykiety danych do wizualiacji
labels = np.loadtxt('D:\\Studia\\mgr\\SEMESTR_3\\CTF\\a.txt', dtype=str, max_rows=1, usecols=np.arange(2,n_cols))

# uśrednienie mocy sygnału w poszczególnych pasmach za cały okres pomiaru
meanFreqData = np.mean(freqData,axis=0)

############################################

with open('D:\\Studia\\mgr\\SEMESTR_3\\CTF\\b.txt') as f:
  n_cols2 = len(f.readline().split("\t"))

# moc sygnału w danym zakresie częstliwości dla każdej sekundy pomiaru
freqData2 = np.loadtxt('D:\\Studia\\mgr\\SEMESTR_3\\CTF\\b.txt', skiprows=1, usecols=np.arange(3,n_cols+1))
# poziom głośności w całym paśmie dla każdej sekundy pomiaru
loudnessData2 = np.loadtxt('D:\\Studia\\mgr\\SEMESTR_3\\CTF\\b.txt', skiprows=1, usecols=2)
# etykiety danych do wizualiacji
labels2 = np.loadtxt('D:\\Studia\\mgr\\SEMESTR_3\\CTF\\b.txt', dtype=str, max_rows=1, usecols=np.arange(2,n_cols))

# uśrednienie mocy sygnału w poszczególnych pasmach za cały okres pomiaru
meanFreqData2 = np.mean(freqData2,axis=0)

############################################

'''
Przykładowe zobrazowanie widma i zmierzonych poziomów głośności dla średniej
ze wszystkich pomiarów w czasie.
'''
plt.figure(figsize=(4,3),dpi=200)
plt.plot(range(1,n_cols-1),meanFreqData, )
plt.bar(range(1,n_cols-1),meanFreqData)

plt.plot(range(1,n_cols2-1),meanFreqData2, color='red')
plt.bar(range(1,n_cols2-1),meanFreqData2, color='red')

plt.xticks(range(1,n_cols-1), labels, rotation=90, fontsize=6)
plt.yticks(fontsize=6)
plt.title('Uśrednione widmo w pasmach oktawowych')

plt.figure(figsize=(4,3),dpi=200)
plt.plot(loudnessData, color = 'blue')
plt.plot(loudnessData2, color='red')
plt.title('Poziom głośności')

########################################################################## '''
# Przykładowe zobrazowanie widma i zmierzonych poziomów głośności dla średniej
# ze wszystkich pomiarów w czasie.
# '''
# plt.figure(figsize=(4,3),dpi=200)
# plt.plot(range(1,n_cols2-1),meanFreqData2, color='red')
# plt.bar(range(1,n_cols2-1),meanFreqData2, color='red')
# plt.xticks(range(1,n_cols2-1), labels, rotation=90, fontsize=6)
# plt.yticks(fontsize=6)
# plt.title('Uśrednione widmo w pasmach oktawowych')
#
# plt.figure(figsize=(4,3),dpi=200)
# plt.plot(loudnessData2, color='red')
# plt.title('Poziom głośności')

plt.show()