product

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
3.3 kB
1
Indexable
Never
select * from Flower
insert into Product(ID,Flowername,Price,Linkimage,Quantity,[Description])
values (1,'Hoa Hồng Trắng Sinh Nhật', 1000000, 'https://i.pinimg.com/236x/94/78/4a/94784acb3df49842a7fb9c1e916a7905.jpg', 20, 'Hoa hồng trắng được dành cho các dịp đặt biệt như sinh nhật, Valentine ' )
insert into Product(ID,Flowername,Price,Linkimage,Quantity,[Description])
values (2,'Hoa Giỏ Hồng Trắng', 800000, 'https://i.pinimg.com/236x/e8/cd/03/e8cd035b991be253f315ef5880725400.jpg', 12, 'Thích hợp cho các văn phòng và các shop trưng bày' )
insert into Product(ID,Flowername,Price,Linkimage,Quantity,[Description])
values (3,'Hoa Giỏ Hồng Đỏ', 700000, 'https://i.pinimg.com/236x/90/c1/24/90c1241b968172304bcbb67e329e928c.jpg', 20, 'Thích hợp cho các văn phòng và các shop trưng bày' )
insert into Product(ID,Flowername,Price,Linkimage,Quantity,[Description])
values (4,'Hoa Giỏ Đỏ Trắng', 700000, 'https://i.pinimg.com/236x/90/3b/b2/903bb2fda61345b43a02117c62718bc4.jpg', 20, 'Thích hợp cho các văn phòng và các shop trưng bày' )
insert into Product(ID,Flowername,Price,Linkimage,Quantity,[Description])
values (5,'Hoa Sáp Hướng Dương', 700000, 'https://i.pinimg.com/564x/ac/92/46/ac9246e8514e81e69c35a3f318ea18ae.jpg', 20, 'Thích hợp cho các văn phòng và các shop trưng bày' )
insert into Product(ID,Flowername,Price,Linkimage,Quantity,[Description])
values (6,'Hoa Bó Hồng Trắng', 70000, 'https://i.pinimg.com/236x/50/35/db/5035dba69717060804c674990887831b.jpg', 20, 'Hoa phù hợp cho các dịp như sinh nhật, lễ trưởng thành' )
insert into Product(ID,Flowername,Price,Linkimage,Quantity,[Description])
values (7,'Hoa Giỏ Hướng Dương', 200000, 'https://i.pinimg.com/236x/98/ae/c0/98aec09e04e3ae86b36e7d4f96e3b05c.jpg', 20, 'Thích hợp cho các văn phòng và các shop trưng bày' )
insert into Product(ID,Flowername,Price,Linkimage,Quantity,[Description])
values (8,'Hoa Hồng Vàng', 300000, 'https://i.pinimg.com/236x/e2/b3/22/e2b322e555f4477cfe69cd186bc3297b.jpg', 12, 'Thích hợp cho các văn phòng và các shop trưng bày' )
insert into Product(ID,Flowername,Price,Linkimage,Quantity,[Description])
values (9,'Hoa Cẩm Tú Cầu', 150000, 'https://i.pinimg.com/236x/91/09/d1/9109d13348d2b879f5ff7a1e3ef40341.jpg', 20, 'Thích hợp cho các văn phòng và các shop trưng bày' )
insert into Product(ID,Flowername,Price,Linkimage,Quantity,[Description])
values (10,'Hoa Hồng Trắng', 150000, 'https://i.pinimg.com/236x/72/7a/f0/727af0214c11454b4795c66a6cca596a.jpg', 20, 'Hoa hồng trắng được dành cho các dịp đặt biệt như sinh nhật, Valentine' )
insert into Product(ID,Flowername,Price,Linkimage,Quantity,[Description])
values (11,'Hoa Tulip', 100000, 'https://i.pinimg.com/236x/d0/35/6b/d0356bf6a816bc15ac598b13a59a49e0.jpg', 20, 'Thích hợp cho các văn phòng và các shop trưng bày' )
insert into Product(ID,Flowername,Price,Linkimage,Quantity,[Description])
values (12,'Hoa Hồng Trắng Valentine', 70000, 'https://i.pinimg.com/564x/bd/a0/3f/bda03f3e6f7f8de3b4fb97312340bb4c.jpg', 20, 'Hoa phù hợp cho các dịp như sinh nhật, Valentine' )