Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
436 B
5
Indexable
Never
// Rozwiazania 1 zadania
// 1. Wczytuje od użytkownika predkosc internetu -> 
var predkoscInternetu = Number(prompt("Tekst na wczytanie predkosci internetu(MB/s): "));
var czasGodzinaWSekundach = 60 * 60; // 3600 
predkoscInternetu = predkoscInternetu / 8; // predkoscInternetu /= 8 
var wynik = (predkoscInternetu * czasGodzinaWSekundach) / 1024;
alert("Zadanko 1 odpowiada że w ciągu 1 godziny ściągnie się w " + wynik + " GB");