Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
23 days ago
1.2 kB
1
Indexable
Never
% Parametri
Fs = 1024; % Broj semplova u sekundi
T = 1/Fs; % Vremenski period uzorkovanja
t = 0:T:30; % Vremenski vektor od 0 do 30 sekundi

% Kontinualni signal
x_cont = @(t) exp(-0.3*t) .* sin(t/4);

% Generisanje diskretnog signala
x_discrete = x_cont(t);

% Prikazivanje kontinualnog i diskretnog signala
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t, x_cont(t), 'b-', 'LineWidth', 2);
title('Kontinualni Signal');
xlabel('Vreme (s)');
ylabel('Amplituda');
grid on;

subplot(2,1,2);
stem(t, x_discrete, 'r', 'LineWidth', 1.5);
title('Diskretni Signal');
xlabel('Vreme (s)');
ylabel('Amplituda');
grid on;

% Računanje amplitudnog i faznog spektra
N = length(x_discrete);
frequencies = (0:N-1) * Fs / N; % Frekvencije u Hz

amplitude_spectrum = abs(fft(x_discrete, N));
phase_spectrum = angle(fft(x_discrete, N));

% Prikazivanje amplitudnog spektra
figure;
plot(frequencies, amplitude_spectrum, 'b', 'LineWidth', 2);
title('Amplitudni Spektar');
xlabel('Frekvencija (Hz)');
ylabel('Amplituda');
grid on;

% Prikazivanje faznog spektra
figure;
plot(frequencies, phase_spectrum, 'r', 'LineWidth', 2);
title('Fazni Spektar');
xlabel('Frekvencija (Hz)');
ylabel('Faza');
grid on;