Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
1.5 kB
2
Indexable
Never
#include "xc.h"
#include <libpic30.h>

// ... (definicje makr i funkcji LCD - bez zmian)

unsigned char symbol1[8] = {
 0b00110,
 0b01010,
 0b01110,
 0b11110,
 0b01110,
 0b01010,
 0b00110,
 0b00000
};

unsigned char symbol2[8] = {
 0b01110,
 0b10001,
 0b11111,
 0b10101,
 0b10001,
 0b11111,
 0b10001,
 0b01110
};

int main(void) {
  // ... (inicjalizacja rejestrów kierunku, inicjalizacja LCD - bez zmian)

  // Zapisanie symboli do pamięci CGRAM
  LCD_saveCustChar(0, symbol1);
  LCD_saveCustChar(1, symbol2);

  // Mrugający tekst
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    // Pierwsza linia
    LCD_setCursor(1, 0);
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
      LCD_sendData(0); // Wyświetlanie symbolu 1 z pamięci CGRAM
    }
    LCD_print(" Wind ");
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
      LCD_sendData(0); // Wyświetlanie symbolu 1 z pamięci CGRAM
    }

    // Druga linia
    LCD_setCursor(2, 0);
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
      LCD_sendData(1); // Wyświetlanie symbolu 2 z pamięci CGRAM
    }
    LCD_print(" Breaker ");
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
      LCD_sendData(1); // Wyświetlanie symbolu 2 z pamięci CGRAM
    }

    __delay_ms(500); // Opóźnienie
    LCD_sendCommand(LCD_CLEAR); // Wyczyszczenie ekranu
    __delay_ms(500); // Opóźnienie
  }

  // ... (opcjonalnie: inne instrukcje)

  return 0;
}
Leave a Comment