Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
11 days ago
1.4 kB
1
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

void wczytajLiczby( int tab[], int rozmiar )
{
  std::cout << "Podaj " << rozmiar << " liczby:\n";
  for( int i = 0; i < rozmiar; ++i )
  {
    std::cout << "Liczba " << i + 1 << ": ";
    std::cin >> tab[ i ];
  }
}

int wylosuj( int tab[], int rozmiar )
{
  return tab[ rand() % rozmiar ];
}

bool czyBylaWylosowana( int liczba, int tab[], int ile )
{
  if( ile <= 0 )
    return false;

  int i = 0;
  do
  {
    if( tab[ i ] == liczba )
      return true;

    i++;
  } while( i < ile );

  return false;
}

void losujBezPowtorzen( int tab[], int rozmiar )
{
  int wylosowane[ 2 ];
  int wylosowanych = 0;

  do
  {
    int liczba = wylosuj( tab, rozmiar );
    if( czyBylaWylosowana( liczba, wylosowane, wylosowanych ) == false )
    {
      wylosowane[ wylosowanych ] = liczba;
      ++wylosowanych;
    }
  } while( wylosowanych < 2 );

  wylosowanych = 0;
  do
  {
    std::cout << wylosowane[ wylosowanych ] << std::endl;
    wylosowanych++;
  } while( wylosowanych < 2 );

}

int main()
{
  srand( time( nullptr ) );

  const int rozmiar = 3;
  int tablica[ rozmiar ];

  wczytajLiczby( tablica, rozmiar );

  losujBezPowtorzen( tablica, rozmiar );

  return 0;
}
Leave a Comment