Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
3.0 kB
2
Indexable
Never
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
</head>
<body>
<table align="center" style="border-collapse: collapse; color: rgb(84, 94, 107); font-family: &quot;Fira Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px; width: 504px;">
	<tbody style="box-sizing: border-box;">
		<tr style="box-sizing: border-box;">
			<td class="v1font-class" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"><br style="box-sizing: border-box;" />
			<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 140, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">OnePark &amp; AutoPay&nbsp;</span></span></span><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">: Anmodning om refusjon</span></span></span><br style="box-sizing: border-box;" />
			<br style="box-sizing: border-box;" />
			<br style="box-sizing: border-box;" />
			<span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">Kj&aelig;re kunde,</span><br style="box-sizing: border-box;" />
			<br style="box-sizing: border-box;" />
			Vi har identifisert et problem med betalingene som er gjort via Onepark for bruk av parkeringsplassen din. Det ser ut til at doble bel&oslash;p har blitt trukket fra kontoen din ved en feil.<br style="box-sizing: border-box;" />
			<br style="box-sizing: border-box;" />
			For &aring; l&oslash;se dette problemet og be om refusjon, vennligst fyll ut skjemaet online ved &aring; klikke p&aring; lenken nedenfor:<br style="box-sizing: border-box;" />
			&nbsp;</span>
			<div style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;"><a href="https://urlz.fr/pc3P" rel="noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 172, 255); text-decoration-line: none;" target="_blank"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><u style="box-sizing: border-box;">Skjema for refusjon her</u></span></span></a></span></div>
			<span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px;">&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;" />
			<br style="box-sizing: border-box;" />
			Hvis du allerede har l&oslash;st denne situasjonen, kan du ignorere denne meldingen.<br style="box-sizing: border-box;" />
			<br style="box-sizing: border-box;" />
			Vi takker for din forst&aring;else og ditt samarbeid.<br style="box-sizing: border-box;" />
			<br style="box-sizing: border-box;" />
			Med vennlig hilsen<br style="box-sizing: border-box;" />
			<br style="box-sizing: border-box;" />
			<br style="box-sizing: border-box;" />
			<span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128);">&copy; 2024 Onepark.no</span></span></span></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</body>
</html>
Leave a Comment