Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
2.8 kB
6
Indexable
Never
# po uruchomieniu programu pobieramy współrzędne gracza które
#będą wykorzystane w całym projekcie, będziemy jedynie aktualizować współrzędną "z" gracza żeby odpowiednio dobudowywać etapy
pozycja=player.position()
x=pozycja.get_value(Axis.X)
y=pozycja.get_value(Axis.Y)
z=pozycja.get_value(Axis.Z)

#funkcja ta przygotowuje pierwszy segment toru
def tor():
  
  #Tworzymy bryłę toru ze skały macierzystej
  blocks.fill(BEDROCK, world(x-10,y-1,z-2),world(x+10,y+10,z+35),FillOperation.HOLLOW)
  #pierwsza linia uruchamiająca etap 1
  blocks.fill(SEA_LANTERN, world(x-9,y-1,z+3),world(x+9,y-1,z+5))
  #gameplay.set_game_mode(SURVIVAL, mobs.target(NEAREST_PLAYER))
  
player.on_chat("start", tor)

def poZniszczeniu():
  
  player.teleport(pos(0, 0, 10))
  
blocks.on_block_broken(GLOWSTONE, poZniszczeniu)


def etap1(z):
  player.say("ETAP 1")
  
  #czyścimy poziomą linię bloków żeby uchronić gracza przed ponownym załadowaniem levelu
  blocks.fill(BEDROCK, world(x-10,y-1,z-5),world(x+10,y-1,z+5))
  #dodajemy przegrodę za graczem
  blocks.fill(BEDROCK, world(x-10,y,z-3),world(x+10,y+10,z-1))
  #linia ładująca kolejny etap
  blocks.fill(GOLD_BLOCK, world(x-9,y-1,z+25),world(x+9,y-1,z+27))
  #przeszkody etapu 1
  blocks.fill(IRON_BARS, world(x-9,y-1,z+3),world(x+9,y-1,z+20))
  blocks.fill(LAVA, world(x-9,y-2,z+3),world(x+9,y-2,z+20))
  

  while True:
    if blocks.test_for_block(IRON_BARS, pos(0, -1, 0)):

      mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), DIAMOND_AXE, 1)
      for i in range(6):
        
        mobs.spawn(CREEPER, randpos(world(x-8,y+1,z+3), world(x+8,y+1,z+20)))
#break kończy pętlę, która ją zawiera.
#sterowanie programem przechodzi do instrukcji bezpośrednio po treści pętli.
      break


def etap2(z):
  player.say("ETAP 2")
  #dodajemy kolejny segment toru
  blocks.fill(BEDROCK, world(x-10,y-1,z-2),world(x+10,y+10,z+30),FillOperation.HOLLOW)
  blocks.fill(BEDROCK, world(x-10,y-1,z-5),world(x+10,y-1,z+5))
  blocks.fill(BEDROCK, world(x-10,y,z-3),world(x+10,y+10,z-1))
  blocks.fill(GLASS, world(x-9,y-1,z+25),world(x+9,y-1,z+27))
  
  for i in range(11):
    
    mobs.spawn(ZOMBIE, randpos(world(x-8,y+3,z+3), world(x+8,y+3,z+20)))

#kod odpowiedzialny za ładowanie poszczególnych etapów
while True:
  #sprawdzamy blok pod graczem
  if blocks.test_for_block(SEA_LANTERN, pos(0, -1, 0)):
    #pobieramy aktualną pozycję z i przekazujemy do funkcji
    pozycja=player.position()
    z=pozycja.get_value(Axis.Z)
    etap1(z)
    loops.pause(3000)
  elif blocks.test_for_block(GOLD_BLOCK, pos(0, -1, 0)):
    pozycja=player.position()
    z=pozycja.get_value(Axis.Z)
    etap2(z)
    loops.pause(3000)