Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
mysql
2 years ago
6.3 kB
1
Indexable
Never
/*
Z5 Filip, Budzyński 319021, 3

Z5.1 - Pokazać miasta wraz ze średnią aktualna
pensją w nich z firm tam się mieszczących
Używając UNION, rozważyć opcję ALL
jak nie ma etatów to 0 pokazujemy
(czyli musimy obsłużyć miasta bez etatów AKT firm)

id_miasta, nazwa (z miasta), avg(pensja) lub 0
jak brak etatow firmowych w danym miescie

Z5.2 - to samo co w Z5.1
Ale z wykorzystaniem LEFT OUTER

Z5.3 Napisać procedurę pokazującą średnią pensję w
osób z miasta - parametr procedure @id_miasta
WYNIK:
id_osoby, imie, nazwisko, avg(pensja)
czyli srednie pensje osob z wszystkich etatow
osob mieszkajacych w danym miescie
*/

use b_319021

SELECT m.nazwa, X.srednia_zarobkow
	FROM MIASTA m
	join (SELECT fW.id_miasta, AVG(ew.pensja) AS srednia_zarobkow 
			FROM FIRMY fW
			join ETATY eW on (eW.id_firmy = fW.nazwa_skr)

			WHERE EW.DO IS NULL
			GROUP BY fW.id_miasta
		) X ON (X.id_miasta = m.id_miasta)
union
SELECT m.nazwa, CONVERT(money, 0) as srednia_zarobkow
	FROM MIASTA m
	where not exists (select 1 from ETATY eW
		join FIRMY fW on (fW.nazwa_skr = eW.id_firmy) 
		where (fW.id_miasta = m.id_miasta))
	order by 1

/*
nazwa                       srednia_zarobkow
-------------------------------------------------- ---------------------
Lubartów                      0,00
Lublin                       3000,00
Ostołęka                      5615,3846
Płock                       0,00
Świdnik                      9666,6666
Warszawa                      7500,00
*/

--DOWÓD--
/* Co ma oczywiście sens ponieważ ponieżej przedstawiam które miasta nie mają żadnych firm:
select m.nazwa, count(f.nazwa_skr)
	from MIASTA m
		left join FIRMY f on (f.id_miasta = m.id_miasta)
	group by m.nazwa

nazwa                       
-------------------------------------------------- -----------
Lubartów                      0
Lublin                       1
Ostołęka                      3
Płock                       0
Świdnik                      1
Warszawa                      1
*//*Z5.2 - to samo co w Z5.1
Ale z wykorzystaniem LEFT OUTER*/

SELECT m.nazwa, isnull(X.srednia_zarobkow, 0) as srednia_zarobkow
	FROM MIASTA m
	left join (SELECT fW.id_miasta, AVG(ew.pensja) AS srednia_zarobkow 
			FROM FIRMY fW
			join ETATY eW on (eW.id_firmy = fW.nazwa_skr)

			WHERE EW.DO IS NULL
			GROUP BY fW.id_miasta
		) X ON (X.id_miasta = m.id_miasta)

/* Tak samo jak w Z5.1 tylko że dzieki left join nie musimy doklejać tabeli ktore wczesniej w srednia zarobkow uzyskały 0.
nazwa                       srednia_zarobkow
-------------------------------------------------- ---------------------
Warszawa                      7500,00
Ostołęka                      5615,3846
Płock                       0,00
Lublin                       3000,00
Lubartów                      0,00
Świdnik                      9666,6666
*//*Z5.3 Napisać procedurę pokazującą średnią pensję w
osób z miasta - parametr procedure @id_miasta
WYNIK:
id_osoby, imie, nazwisko, avg(pensja)
czyli srednie pensje osob z wszystkich etatow
osob mieszkajacych w danym miescie
*/
GO

ALTER PROCEDURE p1 (@id_miasta INT)
as 
	select o.id_osoby, LEFT(o.imie, 10) as imie, LEFT(o.nazwisko, 12) as nazwisko, isnull(X.pensja, 0) as srednia_pensja
		from OSOBY o
		join MIASTA m on (o.id_miasta = m.id_miasta) 
		join (select ow.id_osoby, AVG(ew.pensja) as pensja
			from OSOBY ow 
			left join Etaty ew on (ew.id_osoby = ow.id_osoby)
			group by ow.id_osoby
			) X on (X.id_osoby = o.id_osoby)
		where (m.id_miasta = @id_miasta)

GO

EXEC p1 3
/*
id_osoby  imie    nazwisko   srednia_pensja
----------- ---------- ------------ ---------------------
15     Tomasz   Twardnik   0,00
16     Kamila   Aniołek   0,00
17     Monika   Kocioł    0,00
18     Danuta   Szwęda    0,00
*/

EXEC p1 1
/*
id_osoby  imie    nazwisko   srednia_pensja
----------- ---------- ------------ ---------------------
9      Kornelia  Maleńczyk  8000,00
10     Monika   Maleńczyk  19000,00
11     Maria   Huntsman   3500,00
12     Dominika  Zbigniew   3500,00
13     Dominik  Fajecki   3500,00
14     Tomasz   Twardy    3500,00
*/
EXEC p1 2
/*
id_osoby  imie    nazwisko   srednia_pensja
----------- ---------- ------------ ---------------------
*/

--Dowód, w który pokazuje ile jest osbów w każdym z miast

select m.id_miasta, LEFT(m.nazwa, 12) as nazwa, isnull(X.id_osoby, 0) as ile_osób, isnull(K.id_etatu, 0) as ile_etatów
	from MIASTA m
	left join (select ow.id_miasta, count(ow.id_osoby) as id_osoby
		from MIASTA mw
		left join OSOBY ow on (ow.id_miasta = mw.id_miasta)
		group by ow.id_miasta
		) X on (X.id_miasta = m.id_miasta)
	left join (select ow2.id_miasta, count(ew.id_etatu) as id_etatu
		from MIASTA mw2
		left join FIRMY fw on (fw.id_miasta = mw2.id_miasta)
		left join ETATY ew on (ew.id_firmy = fw.nazwa_skr)
		left join OSOBY ow2 on (ew.id_osoby = ow2.id_osoby)
		group by ow2.id_miasta
	) K on (K.id_miasta = m.id_miasta)
	
/*jak widać w mieście 1 jest osób 6 i te osoby maja razem 6 etatów,
w 2 nie ma żadnej osoby wiec tez nie ma kto mieć etatów
a w 3 osoby są cztery z tym że żadna z nich nie ma etatu, dlatego w procedurze powyżej
wszystkie osoby z maista o id 3 mają zerową średnią pensję

id_miasta  nazwa    ile_osób  ile_etatów
----------- ------------ ----------- -----------
1      Warszawa   6      6
2      Ostołęka   0      0
3      Płock    4      0
4      Lublin    3      3
5      Lubartów   5      13
6      Świdnik   0      0
*/