Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
4 days ago
7.4 kB
2
Indexable
Never
import openpyxl

# Danh sách các thuật ngữ thiên văn học từ 0 đến 60 bắt đầu bằng chữ M
astro_terms_M_part1 = [
  ("Magnetic Field", "Trường từ", "Vùng không gian xung quanh một vật thể có tính chất từ, như Trái Đất hoặc sao từ."),
  ("Magnitude", "Độ sáng", "Thước đo độ sáng của một ngôi sao hoặc thiên thể."),
  ("Main Sequence", "Dãy chính", "Giai đoạn trong đời sống của một ngôi sao, trong đó nó đốt cháy hydro thành heli trong lõi."),
  ("Mare", "Biển Mặt Trăng", "Vùng phẳng, tối trên Mặt Trăng do dung nham nguội."),
  ("Mass", "Khối lượng", "Lượng vật chất trong một vật thể."),
  ("Matter", "Vật chất", "Bất kỳ thứ gì có khối lượng và chiếm không gian."),
  ("Meteor", "Sao băng", "Hiện tượng khi một thiên thạch cháy sáng khi đi vào khí quyển Trái Đất."),
  ("Meteorite", "Thiên thạch", "Mảnh thiên thạch sống sót sau khi rơi xuống Trái Đất."),
  ("Meteoroid", "Thiên thạch nhỏ", "Mảnh đá hoặc kim loại nhỏ trong không gian."),
  ("Milky Way", "Dải Ngân Hà", "Thiên hà chứa Hệ Mặt Trời của chúng ta."),
  ("Moon", "Mặt Trăng", "Vệ tinh tự nhiên của Trái Đất."),
  ("Molecular Cloud", "Đám mây phân tử", "Vùng dày đặc của khí và bụi trong không gian nơi sao mới có thể hình thành."),
  ("Multi-Messenger Astronomy", "Thiên văn học đa thông điệp", "Nghiên cứu vũ trụ qua nhiều dạng bức xạ và sóng hấp dẫn."),
  ("Magnitude Apparent", "Độ sáng biểu kiến", "Độ sáng của một thiên thể khi quan sát từ Trái Đất."),
  ("Magnitude Absolute", "Độ sáng tuyệt đối", "Độ sáng của một thiên thể nếu quan sát từ khoảng cách 10 parsec."),
  ("Magnetar", "Sao từ", "Loại sao neutron có từ trường cực mạnh."),
  ("Magnetic Declination", "Độ lệch từ", "Góc giữa hướng bắc từ và hướng bắc địa lý."),
  ("Magnetosphere", "Từ quyển", "Vùng không gian xung quanh hành tinh bị ảnh hưởng bởi từ trường của hành tinh đó."),
  ("Mass Loss", "Sự mất khối lượng", "Hiện tượng ngôi sao mất khối lượng do gió sao hoặc các vụ nổ."),
  ("Messier Object", "Vật thể Messier", "Danh sách các thiên thể do Charles Messier lập ra."),
  ("Microgravity", "Vi trọng lực", "Môi trường có trọng lực rất nhỏ, thường xuất hiện trong không gian."),
  ("Microlensing", "Thấu kính vi mô", "Hiện tượng ánh sáng từ một ngôi sao bị bẻ cong bởi lực hấp dẫn của một vật thể nhỏ hơn."),
  ("Microwave Background", "Phông vi sóng", "Bức xạ vi sóng nền từ thời kỳ đầu của vũ trụ."),
  ("Mid-Infrared", "Hồng ngoại trung", "Bức xạ hồng ngoại có bước sóng trung bình."),
  ("Minor Planet", "Hành tinh nhỏ", "Các vật thể nhỏ hơn hành tinh quay quanh Mặt Trời, như tiểu hành tinh."),
  ("Molten Core", "Lõi nóng chảy", "Phần lõi của một hành tinh hoặc mặt trăng ở trạng thái nóng chảy."),
  ("Monoceros", "Chòm sao Kỳ Lân", "Chòm sao nằm ở xích đạo thiên văn."),
  ("Moonquake", "Động đất Mặt Trăng", "Rung động hoặc trận động đất trên bề mặt Mặt Trăng."),
  ("Morphology", "Hình thái học", "Nghiên cứu hình dạng và cấu trúc của các thiên thể."),
  ("Multiple Star System", "Hệ sao đa", "Hệ sao có từ ba ngôi sao trở lên."),
  ("Murchison Meteorite", "Thiên thạch Murchison", "Thiên thạch giàu hợp chất hữu cơ rơi xuống Australia năm 1969."),
  ("Meteoritics", "Thiên thạch học", "Khoa học nghiên cứu về thiên thạch."),
  ("Molecular Hydrogen", "Hydro phân tử", "Dạng phổ biến nhất của hydro trong vũ trụ."),
  ("Millisecond Pulsar", "Pulsar mili giây", "Pulsar quay với chu kỳ quay rất ngắn, thường là mili giây."),
  ("Metallicity", "Độ kim loại", "Tỉ lệ các nguyên tố nặng hơn hydro và heli trong một ngôi sao."),
  ("Magma", "Mắc ma", "Đá nóng chảy dưới bề mặt của hành tinh hoặc mặt trăng."),
  ("Magellanic Clouds", "Đám mây Magellan", "Hai thiên hà vệ tinh của Dải Ngân Hà."),
  ("Manifold", "Đa tạp", "Không gian nhiều chiều trong lý thuyết tương đối rộng và hẹp."),
  ("Maser", "Maser", "Thiết bị phát ra bức xạ vi sóng khuếch đại."),
  ("Magnetopause", "Biên từ quyển", "Ranh giới ngoài cùng của từ quyển."),
  ("Magnetic Axis", "Trục từ", "Trục tưởng tượng dọc theo từ trường của một thiên thể."),
  ("Magnetic Dip", "Độ nghiêng từ", "Góc giữa đường từ và mặt phẳng ngang."),
  ("Magnitude System", "Hệ thống độ sáng", "Thang đo độ sáng của các thiên thể."),
  ("Magnetic Storm", "Bão từ", "Hiện tượng xáo trộn trong từ trường Trái Đất do gió Mặt Trời."),
  ("Manila Observatory", "Đài quan sát Manila", "Đài thiên văn ở Philippines, thành lập năm 1865."),
  ("Mars", "Sao Hỏa", "Hành tinh thứ tư trong Hệ Mặt Trời."),
  ("Maunder Minimum", "Tối thiểu Maunder", "Giai đoạn hoạt động mặt trời rất thấp từ năm 1645 đến 1715."),
  ("Megaparsec", "Mêgaparsec", "Đơn vị đo khoảng cách thiên văn, tương đương một triệu parsec."),
  ("Meridian", "Kinh tuyến", "Đường tưởng tượng nối hai cực của Trái Đất."),
  ("Meteor Shower", "Mưa sao băng", "Hiện tượng nhiều sao băng xuất hiện trong một thời gian ngắn."),
  ("Microquasar", "Vi quasar", "Hệ sao nhị phân với lỗ đen phát ra tia X mạnh."),
  ("Microsatellite", "Vi vệ tinh", "Vệ tinh nhân tạo nhỏ hơn 100 kg."),
  ("Microwave", "Vi sóng", "Bức xạ điện từ có bước sóng từ 1 mm đến 1 m."),
  ("Mie Scattering", "Tán xạ Mie", "Hiện tượng tán xạ ánh sáng bởi các hạt có kích thước tương đương bước sóng ánh sáng."),
  ("Moonbow", "Cầu vồng Mặt Trăng", "Hiện tượng cầu vồng do ánh sáng Mặt Trăng tạo ra."),
  ("Molecular Spectroscopy", "Quang phổ học phân tử", "Nghiên cứu phổ của các phân tử."),
  ("Morphological Type", "Loại hình thái", "Phân loại thiên hà theo hình dạng của chúng."),
  ("Magellanic Stream", "Dòng Magellan", "Dòng khí hydro kéo dài từ Đám mây Magellan."),
  ("Meteor Train", "Đuôi sao băng", "Vệt sáng kéo dài sau một sao băng."),
  ("Mie Theory", "Lý thuyết Mie", "Lý thuyết về sự tán xạ ánh sáng bởi các hạt cầu."),
]

# Tạo một workbook mới và active worksheet
wb = openpyxl.Workbook()
ws = wb.active

# Thêm tiêu đề cho các cột
ws.append(["Tên tiếng Anh", "Tên tiếng Việt", "Giải thích nghĩa bằng tiếng Việt"])

# Thêm các thuật ngữ vào bảng tính
for term in astro_terms_M_part1:
  ws.append(term)

# Lưu workbook vào file Excel
wb.save("/mnt/data/astro_terms_M_part1.xlsx")

"/mnt/data/astro_terms_M_part1.xlsx"
Leave a Comment