Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
2.2 kB
7
Indexable
Never
<script type="text/javascript">
   function girisyap(){
    var u_eposta = $('#u_eposta').val();
    var u_sifre = $('#u_sifre').val();
    $.ajax({
      type: 'POST',
      url: 'girisyapajax.php',
      cache: false,
      headers: {
        'Cache-Control': 'no-cache, no-store, must-revalidate',
        'Pragma': 'no-cache',
        'Expires': '0'
      },
      data: {
        data: [u_eposta,u_sifre],

      },
      dataType: 'html',
      success: function (veri) {

        try {
          // Parse a JSON
          var oku = JSON.parse(veri);

          // VERİ SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE GELDİYSE
          if(typeof(oku.sonuc) != "undefined" && oku.sonuc !== null) {

            if (oku.sonuc == "Giris basarili") {
             Swal.fire({
               title:'Giriş başarılı!',
               text: 'Başarıyla giriş yaptınız. Yemek seçimi yapabilirsiniz.',
               icon: 'success',
               confirmButtonColor: "#0d6efd",
               confirmButtonText: 'Tamam'
              })

             var u_eposta   = $('#u_eposta').val("");
             var u_sifre   = $('#u_sifre').val("");

             $('#girisyap').modal('hide');

            }else if(oku.sonuc == "Lütfen boş alan bırakmayınız."){
             Swal.fire({
               title:'Lütfen boş alan bırakmayınız!',
               text: 'Tüm alanları doldurduktan sonra tekrar deneyin!',
               icon: 'error',
               confirmButtonColor: "#0d6efd",
               confirmButtonText: 'Tamam'
              })
            }
          }
        } catch (e) {
           console.log(e);
        }
      }
    });
  }
  </script>