Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
1.1 kB
1
Indexable
Never
|            | 2021.  | 2022.  | Promjena | %    |
|------------------------|---------|---------|----------|---------|
| UKUPNI PRIHODI     | 235,870 | 301,007 | 65,137  | 27.59% |
| Prihodi od prodaje   | 0    | 0    | 0    | 0.00%  |
| Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Ostali prihodi poslovanja | 235,870 | 301,007 | 65,137  | 27.59% |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0    | 0    | 0.00%  |
| UKUPNI RASHODI     |     |     |     |     |
| Troškovi poslovanja  | 92,572 | 104,833 | 12,261  | 13.24% |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 146,164 | 138,665 | -7,499 | -5.13% |
| Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| Ostali rashodi iz poslovanja | 17   | 200   | 183   | 1076.47%|
| Tekući porez na dobit | 0    | 0    | 0    | 0.00%  |
| Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda | 4,578  | 14,928 | 10,350  | 226.03% |
| Dobit         |     |     |     |     |
Leave a Comment