Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
1.3 kB
6
Indexable
Never
# Ćwiczenie 2
# 1. pobranie pozycji gracza 
pozycja = player.position()
x = pozycja.get_value(Axis.X)
y = pozycja.get_value(Axis.Y)
z = pozycja.get_value(Axis.Z)
# 2. budowa jaskini w funkcji jaskinia()
def jaskinia():
  blocks.fill(BEDROCK, world(x - 5, y - 1, z - 1), world(x + 10, y + 10, z + 50), FillOperation.HOLLOW)
  blocks.place(GLOWSTONE, world(x, y, z + 49))

def spiderSpawn():
  # 3. ustawinia poczatkowe 
  gameplay.set_difficulty(NORMAL)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), DIAMOND_SWORD, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), DIAMOND_AXE, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), TORCH, 64)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), BOW, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), ARROW, 64)
  # 4. Spawn pajakow
  for licznik in range(50):
    mobs.spawn(SPIDER, randpos(world(x - 4, y + 1, z + 10), world(x + 9 , y, z + 49)))
  # 5. spawn sieci 
  for licznik in range(50):
    blocks.place(COBWEB, randpos(world(x - 4, y + 1, z + 10), world(x + 9 , y, z + 49)))
# 6. podpiecie zniszczenia glowstone i teleporacja
def wygrana():
  player.teleport(pos(0, 0, 50))
  gameplay.set_game_mode(CREATIVE,mobs.target(NEAREST_PLAYER))
blocks.on_block_broken(GLOWSTONE,wygrana)
# 7. Podpiecie do czatu gry
def gra():
  jaskinia()
  spiderSpawn()
player.on_chat("gra",gra)