Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
1.3 kB
3
Indexable
Never
javascript:
  data types -> string, number, boolean, undefined, nan etc ( prymitywne i zlozone jakie sa roznice )
  if statments -> if else else if, ternary operator
  functions -> using consts example const functionName = (param, param2) => { function body.. }, co wtedy z w funkcji sie dzieje z "this"
  var, let, const -> deklarowanie zmiennych i ich zakresy
  obiekty -> object = {name = "", age = 3}
  es6 functions -> .map .filter .reduce .includes .every .some .forEach
  closures ( functions inside functions )
  functions scoping
  asynchronicznosc, async, await, then, catch, promise resolve, promise all
  na koniec: klasy, constuctory

html: 
  wszystko XD ( najwazniejsze zeby ogarnac to w glowie jak buduje sie apke z contenerow)

css:
  box-model
  flex, grid
  units: px, em, rem, vh
  variables: var()
  functions calc()
  class selectors and hierarchy
  position: relative, absolute, fixed, sticky
  display - everything
  box-sizing: border-box <- zawsze uzywam poczytaj
  margin ( pozycjonowanie zewnetrzne), padding (pozycjonowanie wewnetrzne)


dodatkowo typescript:
  typy primitywne, zlozone
  roznica pomiedzy any, uknown, undefined, null
  opcje kompilatora,
  benefity,
  skladnia,
  solid code i koncepty,
  typy generyczne