Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
1.4 kB
2
Indexable
Never
# PRZYPOMNIENIE 
# FUNKCJE 
# JAK TWORZE? -> def nazwaFunkcji():
# PARAMETRY FUNKCJI -> zmienne przekazane do funkcji 
# JAK TOWRZE -> def nazwaFunkcji(paramter1,paramter2,...):

# INSTRUKCJE WARUNKOWE 
# PRZYKŁAD
powitaniePrzywitanie = "Witaj na świecie! To twoje pierwsze logowanie! Zacznij grać z nami!"
powitaniePonowne = "Witaj ponownie! Świat czeka na Ciebie!!!"

def powitanie(liczbaLogowan):
  # Instrukcja warunkowa sprawdzajaca jakie powitanie wyswietlic 
  if liczbaLogowan == 1:
    player.say(powitaniePrzywitanie)
  else:
    player.say(powitaniePonowne)

# podpinam funkcje do czatu 
player.on_chat("powitanie", powitanie)

# po uruchomieniu programu pobieramy współrzędne gracza które
#będą wykorzystane w całym projekcie, będziemy jedynie aktualizować współrzędną "z" gracza żeby odpowiednio dobudowywać etapy
pozycja=player.position()
x=pozycja.get_value(Axis.X)
y=pozycja.get_value(Axis.Y)
z=pozycja.get_value(Axis.Z)
 
#funkcja ta przygotowuje pierwszy segment toru
def tor():
 
  #Tworzymy bryłe toru ze skały macierzystej
  blocks.fill(BEDROCK, world(x-10,y-1,z-2),world(x+10,y+10,z+35),FillOperation.HOLLOW)
  #pierwsza linia uruchamiająca etap 1
  blocks.fill(SEA_LANTERN, world(x-9,y-1,z+3),world(x+9,y-1,z+5))
  gameplay.set_game_mode(SURVIVAL, mobs.target(NEAREST_PLAYER))
 
player.on_chat("start", tor)