Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
23 days ago
2.4 kB
5
Indexable
Never
#include <xc.h>
#include <libpic30.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include "lcd.h"
#include "buttons.h"
#include "adc.h"

// Stałe definiujące maksymalny czas i minimalny poziom mocy
#define MAX_COOK_TIME_SECONDS (600)
#define MIN_POWER_WATTS (200)

// Zmienne przechowujące stan kuchenki mikrofalowej
volatile unsigned int remainingTimeSeconds = 0; 
volatile unsigned int currentPowerWatts = MIN_POWER_WATTS; 
int isMicrowaveRunning = 0; 
int shouldReset = 0; 

// Funkcja aktualizująca wyświetlacz LCD
void displayMicrowaveStatus() {
  char displayText[32];
  unsigned char minutes = remainingTimeSeconds / 60;
  unsigned char seconds = remainingTimeSeconds % 60;

  sprintf(displayText, "Time: %02u:%02u\nPower: %dW\n", minutes, seconds, currentPowerWatts);
  LCD_ClearScreen();
  LCD_PutString(displayText, strlen(displayText));
}

int main(void) {
  // Inicjalizacja modułów ADC i LCD
  ADC_SetConfiguration(ADC_CONFIGURATION_DEFAULT);
  ADC_ChannelEnable(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER);
  TRISA = 0x0000;
  LCD_Initialize();

  while (!shouldReset) { 
    // Odczyt wartości potencjometru i obliczenie mocy
    unsigned int potentiometerValue = (unsigned int)round(ADC_Read10bit(ADC_CHANNEL_POTENTIOMETER));
    currentPowerWatts = potentiometerValue * 2; 

    // Obsługa przycisków
    if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4)) { 
      remainingTimeSeconds += 60; 
      if (remainingTimeSeconds > MAX_COOK_TIME_SECONDS)
        remainingTimeSeconds = MAX_COOK_TIME_SECONDS;
      while (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4)) {} // Czekaj na zwolnienie przycisku
    }

    if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S6)) {
      isMicrowaveRunning = !isMicrowaveRunning; // Włącz/wyłącz mikrofalówkę
      while (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S6)) {} 
    }

    if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3)) {
      shouldReset = 1; 
      while (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3)) {} 
    }

    // Odliczanie czasu, jeśli mikrofalówka działa
    if (isMicrowaveRunning && remainingTimeSeconds > 0) {
      remainingTimeSeconds--;
    }

    // Aktualizacja wyświetlacza i krótkie opóźnienie
    displayMicrowaveStatus();
    __delay32(2000000); 
  }

  return 0;
}
Leave a Comment