Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
16 days ago
366 B
0
Indexable
Never
if __name__ == '__main__':
  cyfra = int(input("Podaj cyfrę: "))

  cyfry_na_tekst = {
    0: 'zero', 1: 'jeden', 2: 'dwa', 3: 'trzy', 4: 'cztery',
    5: 'pięć', 6: 'sześć', 7: 'siedem', 8: 'osiem', 9: 'dziewięć'
  }

  if cyfra in cyfry_na_tekst:
    print(cyfry_na_tekst[cyfra])
  else:
    print('to nie jest cyfra')
Leave a Comment