Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
html
a month ago
1.6 kB
9
Indexable
Never


    .countdown {
      font-size: 2em;
      font-family: Arial, sans-serif;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      height: 100vh;
      margin: 0;
    }

  <div class="countdown" id="countdown"></div>

  <script>
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
      // Hedef tarih ve saat (yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye)
      const targetDate = new Date('2024-01-01T00:00:00');

      function updateCountdown() {
        const currentDate = new Date();
        const timeDifference = targetDate - currentDate;

        const days = Math.floor(timeDifference / (1000 * 60 * 60 * 24));
        const hours = Math.floor((timeDifference % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60));
        const minutes = Math.floor((timeDifference % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60));
        const seconds = Math.floor((timeDifference % (1000 * 60)) / 1000);

        const countdownElement = document.getElementById('countdown');
        countdownElement.innerHTML = `${days} gün ${hours} saat ${minutes} dakika ${seconds} saniye`;

        // Geri sayım tamamlandığında isteğe bağlı olarak başka bir şey yapabilirsiniz.
        // Örneğin: countdownElement.innerHTML = "Geri sayım tamamlandı!";
      }

      // İlk çağrı
      updateCountdown();

      // Her saniye güncellenmesi için bir interval oluşturun
      setInterval(updateCountdown, 1000);
    });
  </script>
Leave a Comment