Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 months ago
1.0 kB
3
Indexable
Never
import random # włączamy do programu dodatką funkcję w tym przypadku losoweanie

temperatury = []
for i in range(1, 101):
    losowa_temperature = random.uniform(-20.3, 28.10) # używamy losowania i zapamiętujemy wynik losowania w zmiennej losowa_temperatura
    temperatury.append(losowa_temperature) # dodajemy wylosowaną temperaturę do listy temperatury
    
# lista = [1, 2, 3 ... 100] # symulacja range(1, 101)
# i = 1
# losowa_temperature = -20.3 ... 28.10
# temperatury = [-20.3] # temperatury.append(losowa_temperature)

# i = 2
# losowa_temperature = -20.3 ... 28.10
# temperatury = [-20.3, 5.6, ] # temperatury.append(losowa_temperature)

# i = 3
# losowa_temperature = -20.3 ... 28.10
# temperatury = [-20.3, 5.6, 19.3 ] # temperatury.append(losowa_temperature)

suma_temperatur = 0

for temperatura in temperatury:
    suma_temperatur += temperatura

srednia = suma_temperatur / len(temperatury)
print(f'Suma temeratur wynosi: {round(suma_temperatur, 2)}')
print(f'Średnia temeratur wynosi: {round(srednia, 3)}')
Leave a Comment