Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a month ago
4.8 kB
3
Indexable
Never
n = int(input("¿Cuántas casas quieres comprobar?: ")) # preguntes el numero de cases
casas = {} # crea un diccionari buit

for c in range(n): # mira per cada numero de casa que has posat i crea una casa en el diccionari
  casa = c + 1 # per numerar les cases i que la primera no sigui 0

  casas[casa] = {} # aqui indiques que estas a la casa numero casa, per cada volta una casa diferent
  valor = input(f"Inserte la generación de la casa {casa}: ") # agafes el valor de generacion
  casas[casa]["generacion"] = valor # el poses dins del diccionari
  valor = input(f"Inserte el consumo de la casa {casa}: ") # agafes el valor de consumo
  casas[casa]["consumo"] = valor # el poses dins del diccionari
  valor = input(f"Inserte la necesidad de la casa {casa}: ") # agafes el valor de necesidad
  casas[casa]["necesidad"] = valor # el poses dins del diccionari
  valor = input(f"Inserte el almacenamiento de la casa {casa}: ") # agafes el valor de almacenamiento
  casas[casa]["almacenamiento"] = valor # el poses dins del diccionari
  valor = input(f"Inserte la capacidad de la casa {casa}: ") # agafes el valor de capacidad 
  casas[casa]["capacidad"] = valor # el poses dins del diccionari

# Això ho pots canviar

print("\nIndique el caso: ") # pregunta el cas
print("1 + Caso dia soleado") # EXPLICA EL CAS
print("2 + Caso energia barata ")  # EXPLICA EL CAS 
print("3 + Caso dia nublado")  # EXPLICA EL CAS

# POTS AFEGIR MÉS SI VOLS

caso = int(input("Introduzca el número del caso: ")) # et pregunta quin cas es


comparar = input("¿Qué casas desea usar en el caso? Separe el número de las casas con un espacio: ") # et pregunta quines cases que estan dins del diccionari vols comprobar dins del cas que has escollit

a, b = map(int, comparar.split(" ")) # a = numero de la primera casa, b = numero de la segunda casa, separa els valors que estaven amb un espai (1 3), a = 1, b = 3

if a in casas and b in casas: # mirem si existeixen aquestes cases
  if caso == 1: # aixo es el cas 1 que vam fer ahir
    genA = int(casas[a]['generacion']) 
    conA = int(casas[a]['consumo']) 
    genB = int(casas[b]['generacion']) 
    conB = int(casas[b]['consumo'])
    genA += 5 # Puja 5 perque fa sol
    maxA = genA
    sobraA = genA - conA
    faltaB = conB - genB

    if sobraA > 0:
      while sobraA > faltaB and genA > conA and genB < conB:
        genB += 1
        genA -= 1
        sobraA = genA - conA
        faltaB = conB - genB
      print(f"Se ha dado un total de {maxA-genA}kWh a la casa {b} desde la casa {a}.")
    else:
      print("No puede dar energía la casa A")

    if conB > genB:
      print("Pide energia a la red.")

  elif caso == 2:
    alA = int(casas[a]['almacenamiento']) 
    conA = int(casas[a]['consumo']) 
    capA = int(casas[a]['capacidad']) 

    faltaA = capA -alA
    comprarA = faltaA + conA

    alB = int(casas[b]['almacenamiento']) 
    conB = int(casas[b]['consumo']) 
    capB = int(casas[b]['capacidad']) 

    faltaB = capB -alB
    comprarB = faltaB + conB

    print(f"La casa {a} tiene que comprar {comprarA}kWh y la casa {b} tiene que comprar {comprarB}kWh para que el dia de energía barata salga rentable.")
    
  elif caso == 3:
    alA = int(casas[a]['almacenamiento'])
    genA = int(casas[a]['generacion']) 
    conA = int(casas[a]['consumo']) 
    genA = 5

    if genA > conA:
      print(f"No hace falta energia en la casa {a}")
    else:
      faltaA = conA - genA
      darA = alA - faltaA
      if darA > 0:
        alA = alA - darA
        print(f"La casa {a} tendrá en el almacenamiento {alA}kWh y habrá cogido {darA} del almacenamiento")
      else:
        print(f"La casa {a} tiene que pedir energía a la red.")

    alB = int(casas[b]['almacenamiento'])
    genB = int(casas[b]['generacion']) 
    conB = int(casas[b]['consumo']) 
    genB = 5

    if genB > conB:
      print(f"No hace falta energia en la casa {a}")
    else:
      faltaB = conB - genB
      darB = alB - faltaB
      if darB > 0:
        alB = alB - darB
        print(f"La casa {b} tendrá en el almacenamiento {alB}kWh y habrá cogido {darB} del almacenamiento")
      else:
        print(f"La casa {b} tiene que pedir energía a la red.")

  else: # si no existeix el cas diu error
    print("Error, no he encontrado lo que buscas.")

else: # si no estan diu que no existeixen
  print("No existen estas casas.")
Leave a Comment