Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
lua
2 years ago
2.0 kB
2
Indexable
Never
local licznik = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("Licznik")
local czasRundy = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("CzasRundy")
local zombieDoWygenerowania = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("ZombieDoWygenerowania")
local zombieDoPokonania = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("ZombieDoPokonania")
local finalnaFala = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("FinalnaFala")
local aktywnaGra = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("AktywnaGra")
local aktualnaFala = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("AktualnaFala")
local komunikatGry = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("KomunikatGry")
local czasDoGry = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("CzasDoGry")
local czasPrzerwy = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("CzasPrzerwy")
local czasPoGrze = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("CzasPoGrze")
local folderZombiaki = game.Workspace.Zombiaki
local boss = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("Boss")

while true do
for i = czasDoGry.Value, 0, -1 do
komunikatGry.Value = "Rozpoczęcie gry za: " .. i
wait(1)
end
licznik.Value = czasRundy.Value
zombieDoWygenerowania.Value = 10
zombieDoPokonania.Value = 10
aktualnaFala.Value = 1
aktywnaGra.Value = true
repeat
if licznik.Value > 0 then
komunikatGry.Value = "Pozostały czas: " .. licznik.Value
wait(1)
licznik.Value -= 1
else
komunikatGry.Value = "Przegrana!"
game.Workspace.Zombiaki:ClearAllChildren()
aktywnaGra.Value = false
end
if zombieDoPokonania.Value == 0 then
aktualnaFala.Value += 1
if aktualnaFala.Value < finalnaFala.Value + 1 then
for i = czasPrzerwy.Value, 0, -1 do
komunikatGry.Value = "Następna fala za: " .. i
wait(1)
end
licznik.Value = czasRundy.Value
zombieDoWygenerowania.Value = 10 * aktualnaFala.Value
zombieDoPokonania.Value = 10 * aktualnaFala.Value
if aktualnaFala.Value == finalnaFala.Value then
local nowyBoss = boss:Clone()
nowyBoss.Parent = game.Workspace.Zombiaki
zombieDoPokonania.Value += 1
end
else
komunikatGry.Value = "Gratulacje, pojedynek wygrany!!!"
aktywnaGra.Value = false
end
end
until aktywnaGra.Value == false
wait(czasPoGrze.Value)
end