Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
6.5 kB
4
Indexable
Never
//tablica przechowująca punkt graczy
let punkty = [];
//punkty które zdobywa gracz po każdym rzucie kością
let punktyRundy;

//zmienna sterująca graczami jeśli równa 0 gra gracz1 jeśli równa 1 gra gracz2
//jako że w programowaniu numerujemy od 0, gracz1 będzie miał wartość 0 gracz2 wartość 1 ułatwi to pobieranie punktów z tablicy
let aktualnyGracz;
//zmienna boolowska sterująca rozgrywką jeśli true możemy grać jeśli false rozgrywka będzie niemożliwa
let czyMoznaGrac;

// zmienna sprawdzajaca czy gracz ma za duze szczescie i rzuca 2 6-tki
let ostatniRzut;

//dodajemy tablicę, która przechowa adresy do grafik z kością
const obrazki = [
 "https://cdn.glitch.com/8fbc579f-3346-47a0-abbc-945a83abb962%2Fkosc-1.png?v=1610038358032",

 "https://cdn.glitch.com/8fbc579f-3346-47a0-abbc-945a83abb962%2Fkosc-2.png?v=1610038358080",

 "https://cdn.glitch.com/8fbc579f-3346-47a0-abbc-945a83abb962%2Fkosc-3.png?v=1610038358032",

 "https://cdn.glitch.com/8fbc579f-3346-47a0-abbc-945a83abb962%2Fkosc-4.png?v=1610038358142",

 "https://cdn.glitch.com/8fbc579f-3346-47a0-abbc-945a83abb962%2Fkosc-5.png?v=1610038358032",

 "https://cdn.glitch.com/8fbc579f-3346-47a0-abbc-945a83abb962%2Fkosc-6.png?v=1610038358193",
];

//funkcja odpowiedzialna za przygotowanie nowej gry
nowaGra();

function nowaGra() {
 //zezwalamy na grę
 czyMoznaGrac = true;

 //grę zawsze rozpoczyna gracz 1
 aktualnyGracz = 0;

 //ukrywamy kość na początku gry
 document.querySelector(".kosc").style.display = "none";

 //zerujemy wszystkie wyniki
 punkty = [0, 0];
 punktyRundy = 0;

 //aktualizujemy interfejs użytkownika z punktami
 document.getElementById("wynik-0").textContent = "0";
 document.getElementById("wynik-1").textContent = "0";
 document.getElementById("aktualne-punkty-0").textContent = "0";
 document.getElementById("aktualne-punkty-1").textContent = "0";

 //zmieniamy nazwy na Gracz1 i Gracz2 ponieważ podczas rozgrywki będziemy modyfikować te elementy ustawiając tekst zwycięstwo
 document.getElementById("nazwa-0").textContent = "Gracz 1";
 document.getElementById("nazwa-1").textContent = "Gracz 2";

 //usuwamy klasę zwycięstwo odpowiedzialną za podmianę tekstu Gracz1/2 na zwycięstwo
 document.querySelector(".gracz-0-panel").classList.remove("zwyciestwo");
 document.querySelector(".gracz-1-panel").classList.remove("zwyciestwo");

 // usuwamy klasę aktywny odpowiedzialną za wskazywanie aktualnego gracza
 document.querySelector(".gracz-0-panel").classList.remove("aktywny");
 document.querySelector(".gracz-1-panel").classList.remove("aktywny");

 //dodajemy klasę aktywny do Gracza1 ponieważ to on zawsze zaczyna grę
 document.querySelector(".gracz-0-panel").classList.add("aktywny");
 
 //pokazujemy panel w którym ustawimy punkty rozgrywki
 document.querySelector('.punkty-max').style.display='block';
 //punkty które trzeba zdobyć żeby zwyciężyć
 punktyMax=document.getElementById('wartosc').value;
 if (punktyMax!=0){
  //zezwalamy na grę
  czyMoznaGrac=true;
 }
}

// zmienna na input max punktow dla 1 gry
var punktyMax = 0;

//tworzymy funkcję anonimową- taką bez nazwy, którą wykorzystamy tylko w tym danym kontekście i nie będziemy z niej mogli skorzystać poza
document.querySelector(".btn-rzuc").addEventListener("click", function () {
 if (czyMoznaGrac) {
  
  document.querySelector('.punkty-max').style.display='none';
  punktyMax=document.getElementById('wartosc').value;
  
  //rzucamy kością, losujemy wartość 1-6
  const liczbaOczek = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;
  //tworzymy zmienną koscObrazek przechowującą odwołanie do elementu kosci na stronie i wyświetlamy kostkę
  const koscObrazek = document.querySelector(".kosc");
  //wybieramy odpowiednią grafikę
  koscObrazek.src = obrazki[liczbaOczek - 1];
  //wyświetlamy kość
  koscObrazek.style.display = "block";

  //aktualizujemy wynik rundy jeśli na kości nie zostało wyrzucone jedno oczko
  if(liczbaOczek==6 && ostatniRzut==6){
   punkty[aktualnyGracz]=0;
   document.querySelector('#wynik-'+aktualnyGracz).textContent='0';
   nastepnyGracz();
  }
  else if (liczbaOczek != 1) {
   //dodajemy wynik
   punktyRundy += liczbaOczek;
   document.querySelector("#aktualne-punkty-" + aktualnyGracz).textContent =
    punktyRundy;
  } else {
   //TODO
   nastepnyGracz();
  }
 }
});

//mechanizm przełączania gracza
function nastepnyGracz() {
 //operator warunkowy- sprawdzany jest warunek jeśli zwrócony zostanie true to wykonuje się część po ? jeśli false to część po :
 aktualnyGracz == 0 ? (aktualnyGracz = 1) : (aktualnyGracz = 0);

 //zerujemy punkty rundy
 punktyRundy = 0;

 //zerujemy punkty w interfejsie użytkownika
 document.getElementById("aktualne-punkty-0").textContent = "0";
 document.getElementById("aktualne-punkty-1").textContent = "0";

 //przełączamy klasę tak żeby wskazywać aktualnego gracza toggle działa także jeśli jest już wskazana klasa to ją usuwa a jeśli jej nie ma to zostaje dodana do danego elementu
 document.querySelector(".gracz-0-panel").classList.toggle("aktywny");
 document.querySelector(".gracz-1-panel").classList.toggle("aktywny");
}

//programujemy co ma się wykonać w momencie kliknięcia przycisku zatrzymaj
document.querySelector(".btn-zatrzymaj").addEventListener("click", function () {
 if (czyMoznaGrac) {
  //dodajemy punkty dla konkretnego gracza
  punkty[aktualnyGracz] += punktyRundy;

  //aktualizujemy UI
  document.querySelector("#wynik-" + aktualnyGracz).textContent =
   punkty[aktualnyGracz];

  //sprawdzamy czy gracz wygrał
  if (punkty[aktualnyGracz] >= punktyMax) {
   //blokujemy rozgrywkę
   czyMoznaGrac = false;

   //ustawiamy dla zwycięzcy tekst Zwycięstwo!
   document.querySelector("#nazwa-" + aktualnyGracz).textContent =
    "Zwycięstwo!";

   //ukrywamy kostkę
   document.querySelector(".kosc").style.display = "none";

   //dodajemy do aktualnego gracza klasę zwycięstwo która zmodyfikuje tekst wygranej
   document
    .querySelector(".gracz-" + aktualnyGracz + "-panel")
    .classList.add("zwyciestwo");
  } else {
   //jeśli gracz nie uzyskał wymaganych punktów żeby wygrać to następuje przełączenie gracza
   nastepnyGracz();
  }
 }
});

//kliknięcie przycisku nowa gra uruchamia funkcję poczatkoweUstawienia
document.querySelector(".btn-nowa-gra").addEventListener("click", nowaGra);