Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
2 months ago
2.0 kB
6
Indexable
Never
chicken invader	Game	
- Xây dựng game chicken invader cơ bản với các yêu cầu:
Thiết kế, xây dựng các thành phần sau theo hướng đối tượng.  
1. Các nhân vật cơ bản: phi thuyền, gà, boss (là gà nhưng to và nhiều HP hơn)
2. Phi thuyền:
  + Chỉ di chuyển ngang (trái, phải) phía cạnh dưới màn hình.
  + Có 3 HP, nếu va chạm thì giảm 1 HP, và bị phá huỷ nếu HP về 0.
  + Bắn đạn với sát thương là 1 định kì mỗi 200ms.
3. Gà:
  + Có thể di chuyển như sau: đứng yên, bay theo đàn (tối đa bay theo đội hình 3x3) và bay ngẫu nhiên.
  + Có 1 HP, nếu trúng đạn thì giảm 1 HP, và bị phá huỷ nếu HP về 0.
  + Có thể thả trứng với sát thương là 1, định kì mỗi 1000ms.
4. Boss:
  + Di chuyển như gà thường bay ngẫu nhiên.
  + Có 1000 HP, điều kiện trúng đạn và phá huỷ giống gà thường.
  + Có thể thả trứng giống gà thường.
5. Xử lý va chạm: 
  + Phi thuyền vs. Trứng
  + Gà vs. Đạn"	"- Ứng dụng thư viện đồ hoạ vào game.
- Thêm cơ chế tính điểm:
  + lưu điểm số, 
  + hiển thị highscore mỗi lần gameover."	"- Bổ sung các thành phần như sau:
  + Phi thuyền: có thể nâng cấp, đạn bắn theo cánh cung, đạn bắn nhanh, đạn bắn to (sát thương là 5).
  + Gà tối đa bay theo đội hình 5x5, đội hình tròn, đội hình chữ V, bay xoắn ốc.
  + Thêm đối tượng thiên thạch bay bay qua màn chơi với các tính chất:
    + Di chuyển 1 hướng qua màn chơi: chéo từ phải trên xuống trái dưới hoặc trái trên xuống phải dưới.
    + Có 5 HP, nếu va chạm thì giảm 1 HP, và bị phá huỷ nếu HP về 0.
    + Xử lý va chạm: 
      + Thiên thạch vs. Đạn.
      + Phi thuyền vs. Thiên thạch."