Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
17 days ago
1.8 kB
1
Indexable
Never
#include <iostream>

class Macierz
{
public:
  Macierz( int n )
  {
    if( n <= 0 )
    {
      throw std::invalid_argument( "Rozmiar macierzy musi byc liczba calkowita dodatnia!");
    }

    this->n = n;
    tab = new double* [ n ];
    for( int i = 0; i < n; ++i )
    {
      tab[ i ] = new double[ n ];
      for( int j = 0; j < n; ++j )
      {
        tab[ i ][ j ] = 0.0;
      }
    }
  }

  ~Macierz()
  {
    std::cout << "Dziala destruktor\n";
    for( int i = 0; i < n; ++i )
    {
      delete[] tab[ i ];
    }
    delete[] tab;
  }

  void print() const
  {
    for( int i = 0; i < n; ++i )
    {
      for( int j = 0; j < n; ++j )
      {
        std::cout << tab[ i ][ j ] << " ";
      }
      std::cout << std::endl;
    }
  }

  double** tab;
  int n;
};

int main()
{
  try {
    int rozmiar = 3;
    Macierz macierz(rozmiar);

    // Wypełnienie macierzy przykładowymi danymi
    macierz.tab[0][0] = 1.0;
    macierz.tab[0][1] = 2.0;
    macierz.tab[0][2] = 3.0;
    macierz.tab[1][0] = 4.0;
    macierz.tab[1][1] = 5.0;
    macierz.tab[1][2] = 6.0;
    macierz.tab[2][0] = 7.0;
    macierz.tab[2][1] = 8.0;
    macierz.tab[2][2] = 9.0;

    // Wypisanie macierzy
    macierz.print();
  }
  catch (const std::exception& e) {
    std::cerr << "Wyjątek: " << e.what() << std::endl;
  }

  {
    Macierz m1{ 15 };
  }

  Macierz m1{ 13 };

  std::cout << "Po bloku lokalnym!" << std::endl;

  return 0;
}
Leave a Comment