Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
977 B
2
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <Windows.h>
#include <ShlObj.h>
#include <string>

std::wstring GetSaveFilePath() {
  PWSTR localAppDataPath;
  if (SUCCEEDED(SHGetKnownFolderPath(FOLDERID_LocalAppData, 0, NULL, &localAppDataPath))) {
    std::wstring saveFilePath = std::wstring(localAppDataPath) + L"\\Growtopia\\Save.dat";
    CoTaskMemFree(localAppDataPath);
    return saveFilePath;
  }
  return L"";
}

int main() {
  std::wstring filePath = GetSaveFilePath();
  DWORD filePermissions = FILE_ALL_ACCESS; // İzinleri istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

  if (!filePath.empty()) {
    if (SetFileAttributes(filePath.c_str(), filePermissions) != 0) {
      std::wcout << L"Dosya izinleri başarıyla değiştirildi." << std::endl;
    } else {
      std::wcout << L"Dosya izinleri değiştirilemedi." << std::endl;
    }
  } else {
    std::wcout << L"Dosya yolu bulunamadı." << std::endl;
  }

  return 0;
}