Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
23 days ago
5.0 kB
1
Indexable
Never
#include <xc.h>
#include <libpic30.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "lcd.h"
#include "buttons.h"

#define INITIAL_GAME_DURATION_SECONDS (1500) // Całkowity początkowy czas dla każdego gracza w sekundach

volatile unsigned int remainingTimeTotalSeconds = INITIAL_GAME_DURATION_SECONDS;

void opoznienie_ms(unsigned long milisekundy) {
  while (milisekundy--) {
    __delay32(4000); // Zakładając 8 MHz FCY (8 MIPS)
  }
}

int main(void) {
  char buforWyświetlacza[32];
  LCD_Initialize();
  unsigned int bialePozostalyCzas = remainingTimeTotalSeconds;
  unsigned int czarnePozostalyCzas = remainingTimeTotalSeconds;
  int aktualnaFaza = 3; // 3 - wybór rozpoczynającego, 1 - tura białych, 2 - tura czarnych, 0 - koniec gry

  while (1) {
    // Sprawdzamy przyciski w każdej iteracji pętli głównej
    if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S6)) {
      aktualnaFaza = 0; // Mat
      LCD_ClearScreen();
      LCD_PutString("Mat", strlen("Mat")); 
      opoznienie_ms(2000); 
      bialePozostalyCzas = remainingTimeTotalSeconds;
      czarnePozostalyCzas = remainingTimeTotalSeconds;
      aktualnaFaza = 3; 
      continue; 
    }

    if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3) && BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4)) {
      aktualnaFaza = 0; // Remis
      LCD_ClearScreen();
      LCD_PutString("Remis", strlen("Remis")); 
      opoznienie_ms(2000); 
      bialePozostalyCzas = remainingTimeTotalSeconds;
      czarnePozostalyCzas = remainingTimeTotalSeconds;
      aktualnaFaza = 3; 
      continue; 
    }

    switch (aktualnaFaza) {
      case 0: // Koniec czasu
        LCD_ClearScreen();
        if (bialePozostalyCzas < 1) {
          LCD_PutString("Biale przegrywaja", strlen("Biale przegrywaja"));
        } else if (czarnePozostalyCzas < 1) {
          LCD_PutString("Czarne przegrywaja", strlen("Czarne przegrywaja"));
        }
        opoznienie_ms(10000); 
        bialePozostalyCzas = remainingTimeTotalSeconds; 
        czarnePozostalyCzas = remainingTimeTotalSeconds; 
        aktualnaFaza = 3; 
        break;

      case 1: // Tura białych
        if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4)) {
          aktualnaFaza = 2;
          break;
        }
        sprintf(buforWyświetlacza, "%02u:%02u biale", bialePozostalyCzas / 60, bialePozostalyCzas % 60);
        LCD_ClearScreen();
        LCD_PutString(buforWyświetlacza, strlen(buforWyświetlacza));
        LCD_PutString("\n", 1);
        sprintf(buforWyświetlacza, "%02u:%02u czarne", czarnePozostalyCzas / 60, czarnePozostalyCzas % 60);
        LCD_PutString(buforWyświetlacza, strlen(buforWyświetlacza));
        opoznienie_ms(1000); 
        bialePozostalyCzas--;
        if (bialePozostalyCzas < 1) {
          aktualnaFaza = 0;
        }
        break;

      case 2: // Tura czarnych
        if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3)) {
          aktualnaFaza = 1;
          break;
        }
        sprintf(buforWyświetlacza, "%02u:%02u czarne", czarnePozostalyCzas / 60, czarnePozostalyCzas % 60);
        LCD_ClearScreen();
        LCD_PutString(buforWyświetlacza, strlen(buforWyświetlacza));
        LCD_PutString("\n", 1);
        sprintf(buforWyświetlacza, "%02u:%02u biale", bialePozostalyCzas / 60, bialePozostalyCzas % 60);
        LCD_PutString(buforWyświetlacza, strlen(buforWyświetlacza));
        opoznienie_ms(1000);
        czarnePozostalyCzas--;
        if (czarnePozostalyCzas < 1) {
          aktualnaFaza = 0;
        }
        break;

      case 3: // Kto zaczyna?
        LCD_ClearScreen();
        LCD_PutString("Kto zaczyna?\n S3=b S4=cz", strlen("Kto zaczyna?\n S3=b S4=cz"));
        opoznienie_ms(1000);
        LCD_ClearScreen();
        if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S3)) {
          aktualnaFaza = 1; 
          break;
        }
        if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S4)) {
          aktualnaFaza = 2;
          break;
        }
        break;

      default:
        break;
    }

    // Resetowanie gry przez przytrzymanie przycisku S5
    if (BUTTON_IsPressed(BUTTON_S5)) {
      aktualnaFaza = 3; 
      bialePozostalyCzas = remainingTimeTotalSeconds;
      czarnePozostalyCzas = remainingTimeTotalSeconds;
    }
  }
  return 0;
}
Leave a Comment