Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
4.2 kB
2
Indexable
Never
using System;
using System.Linq;

class Program
{
  static bool SprawdzImie(string imie)
  {
    // Sprawdzenie długości imienia
    if (imie.Length < 2 || imie.Length > 13)
      return false;

    // Sprawdzenie czy pierwsza litera jest wielka
    if (!char.IsUpper(imie[0]))
      return false;

    // Sprawdzenie czy wszystkie pozostałe litery są małe
    if (imie.Skip(1).Any(c => char.IsUpper(c)))
      return false;

    // Sprawdzenie czy imię nie zawiera cyfr
    if (imie.Any(char.IsDigit))
      return false;

    return true;
  }
  static bool SprawdzNazwisko(string nazwisko)
  {
    // Sprawdzenie długości nazwiska
    if (nazwisko.Length < 2 || nazwisko.Length > 20)
      return false;

    // Podział nazwiska na człony (jeśli występuje)
    string[] czlonyNazwiska = nazwisko.Split('-');

    // Sprawdzenie każdego członu nazwiska
    foreach (string czlon in czlonyNazwiska)
    {
      // Sprawdzenie czy pierwsza litera jest wielka
      if (!char.IsUpper(czlon[0]))
        return false;

      // Sprawdzenie czy wszystkie pozostałe litery są małe
      if (czlon.Skip(1).Any(c => char.IsUpper(c)))
        return false;

      // Sprawdzenie czy człon nazwiska nie zawiera cyfr
      if (czlon.Any(char.IsDigit))
        return false;
    }

    return true;
  }
  static bool SprawdzNumerTelefonu(string numer)
  {
    // Sprawdzenie długości numeru

    // Sprawdzenie czy numer zawiera tylko cyfry
    if (!numer.All(char.IsDigit) && !numer.StartsWith("+"))
      return false;

    // Sprawdzenie, czy numer zaczyna się od "+"
    if (numer.StartsWith("+"))
    {
      // Dla numeru zaczynającego się od "+", sprawdzenie długości
      if (numer.Length < 11 || numer.Length > 13)
        return false;
    }
    else
    {
      // Dla numeru bez "+", sprawdzenie czy ma dokładnie 9 cyfr
      if (numer.Length != 9)
        return false;
    }

    return true;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
     // Przykłady użycia

    /*Console.WriteLine(SprawdzImie("Jan"));      // True
    Console.WriteLine(SprawdzImie("jan"));      // False (pierwsza litera nie jest wielka)
    Console.WriteLine(SprawdzImie("Jan1"));     // False (cyfra w imieniu)
    Console.WriteLine(SprawdzImie("JanKowalski")); // False (imię złożone z więcej niż 13 liter)
    */

    Console.WriteLine(SprawdzNazwisko("Kowalski"));     // True
    Console.WriteLine(SprawdzNazwisko("Nowak-Jastrzębski"));// True
    Console.WriteLine(SprawdzNazwisko("Nowak-jastrzębski"));
    Console.WriteLine(SprawdzNazwisko("janowski"));      // False (pierwsza litera nie jest wielka)
    Console.WriteLine(SprawdzNazwisko("Jan1"));       // False (cyfra w nazwisku)
    Console.WriteLine(SprawdzNazwisko("Nowak-123"));     // False (cyfra w nazwisku)
    Console.WriteLine(SprawdzNazwisko("D"));         // False (nazwisko zbyt krótkie)
    Console.WriteLine(SprawdzNazwisko("DługopolskiTomaszewskiNowak")); // False (nazwisko zbyt długie)

    Console.WriteLine("Numery");
    Console.WriteLine(SprawdzNumerTelefonu("+123456789"));    // false
    Console.WriteLine(SprawdzNumerTelefonu("123456789"));    // True
    Console.WriteLine(SprawdzNumerTelefonu("+48123456789"));   // True
    Console.WriteLine(SprawdzNumerTelefonu("+481234567891"));  // True
    Console.WriteLine(SprawdzNumerTelefonu("+481234567891"));// coś
    Console.WriteLine(SprawdzNumerTelefonu("+48"));       // False (zbyt krótki numer)
    Console.WriteLine(SprawdzNumerTelefonu("abc123456"));    // False (litera w numerze)
    Console.WriteLine(SprawdzNumerTelefonu("1234567890a"));   // False (litera w numerze)
    Console.ReadKey();
  }
}
Leave a Comment