Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a month ago
3.0 kB
1
Indexable
Never
n = int(input("¿Cuántas casas quieres comprobar?: ")) # preguntes el numero de cases
casas = {} # crea un diccionari buit

for c in range(n): # mira per cada numero de casa que has posat i crea una casa en el diccionari
  casa = c + 1 # per numerar les cases i que la primera no sigui 0

  casas[casa] = {} # aqui indiques que estas a la casa numero casa, per cada volta una casa diferent
  valor = input(f"Inserte la generación de la casa {casa}: ") # agafes el valor de generacion
  casas[casa]["generacion"] = valor # el poses dins del diccionari
  valor = input(f"Inserte el consumo de la casa {casa}: ") # agafes el valor de consumo
  casas[casa]["consumo"] = valor # el poses dins del diccionari
  valor = input(f"Inserte la necesidad de la casa {casa}: ") # agafes el valor de necesidad
  casas[casa]["necesidad"] = valor # el poses dins del diccionari
  valor = input(f"Inserte el almacenamiento de la casa {casa}: ") # agafes el valor de almacenamiento
  casas[casa]["almacenamiento"] = valor # el poses dins del diccionari
  valor = input(f"Inserte la capacidad de la casa {casa}: ") # agafes el valor de capacidad 
  casas[casa]["capacidad"] = valor # el poses dins del diccionari

# Això ho pots canviar

print("\nIndique el caso: ") # pregunta el cas
print("1 + Comparación de la generación entre casas ") # EXPLICA EL CAS
print("2 + Comparación del consumo entre casas ")  # EXPLICA EL CAS 
print("3 + Comparación de la necesidad entre casas ")  # EXPLICA EL CAS
print("4 + Comparación del almacenamiento entre casas ")  # EXPLICA EL CAS
print("5 + Comparación de la capacidad entre casas ")  # EXPLICA EL CAS

# POTS AFEGIR MÉS SI VOLS

caso = int(input("Introduzca el número del caso: ")) # et pregunta quin cas es


comparar = input("¿Qué casas desea comparar? Separe el número de las casas con un espacio: ") # et pregunta quines cases que estan dins del diccionari vols comprobar dins del cas que has escollit

a, b = comparar.split(" ") # a = numero de la primera casa, b = numero de la segunda casa, separa els valors que estaven amb un espai (1 3), a = 1, b = 3

if a in casas and b in casas: # mirem si existeixen aquestes cases
  if caso == 1:
    casaA = casas[a]['generacion'] # agafem el valor de la generació de la casa A
    casaB = casas[b]['generacion'] # agafem el valor de la generació de la casa B

    # AQUI POTS FER EL QUE VULGUIS, SUMAR COSES A GENERACION ETCC, SI VOLS UN ALTRE VALOR COM LA NECESIDAD, CAPACIDAD, CONSUMO... POTS CANVIAR LA PART QUE ESTA EN '' casaB = casas[b]['AIXO']
     # pots crear una variable per sumar generacion en dias amb sol, restar coses... 
    # print el que vulguis q surti
  # fa falta fer més ifs per tots els casos que posis
  else: # si no existeix el cas diu error
    print("Error, no he encontrado lo que buscas.")
else: # si no estan diu que no existeixen
  print("No existen estas casas.")
Leave a Comment