Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
2.2 kB
1
Indexable
Never
"""
************************************************************************
nazwa funkcji:     __sprawdz_plec
opis funkcji:      Funkcja ,która na podstawie 10 pozycji numeru
            PESEL sprawdza płeć
parametry:       pesel: typ string - 11 cyfrowy numer PESEL
zwracany typ i opis:  Funkcja zależnie od wyniku zwraca płeć w typie
            string.
            K - Kobieta
            M - Mężczyzna

************************************************************************
"""


def __sprawdz_plec(pesel:str):
  informacja:int=int(pesel[9])
  if informacja%2==0:
    return "K"
  elif informacja%2!=0:
    return "M"

"""
************************************************************************
nazwa funkcji:     __sprawdz_suma_kontrolna
opis funkcji:      Funkcja sprawdzająca poprawność numeru PESEL na
            podstawie algorytmu obliczenia cyfry kontrolnej/
parametry:       pesel: typ string - 11 cyfrowy numer PESEL
zwracany typ i opis:  Funkcja zwraca wartość logiczną True lub False
            zależnie od tego czy cyfra kontrolna numeru
            PESEL zgadza się z wynikiem algorytmu

************************************************************************
"""

def __sprawdz_suma_kontrolna(pesel:str):
  cyfra_kontrolna:int=int(pesel[10])
  wagi = '1379137913'
  S:int=0
  for i in range(0,10):
    tmp:int=int(pesel[i])*int(wagi[i])
    S+=tmp
  M:int=S%10
  if(M==0):
    R:int=0
  else:
    R:int=10-M

  if(cyfra_kontrolna==R):
    return True
  else:
    return False

pesel=(input("Podaj pesel:"))
if(len(pesel) > 11):
  pesel=pesel[:11]
print(f"Wprowadzony PESEL: {pesel}")
if __sprawdz_plec(pesel) == "M":
  print("Mężczyzna")
elif __sprawdz_plec(pesel) == "K":
  print("Kobieta")
if __sprawdz_suma_kontrolna(pesel) == True:
  print("Zgodność sumy kontrolnej numeru PESEL")
else:
  print("Niezgodność sumy kontrolnej numeru PESEL")

Leave a Comment