Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
18 days ago
1.3 kB
1
Indexable
Never
alfabet = ["abcdef","ghijk","lmnop","qrstu","vwxyz"]

input = input("podaj ulamek")

def ulamek_litery(litera):
  for x in range(len(alfabet)):
    for y in range(len(alfabet[x])):
      if alfabet[x][y] == litera:
        return x+1, y+1

def która_litera(liczba):
  liczba2 = 0
  for x in range(5):
    for y in range(len(alfabet[x])):
      liczba2 += 1
      if liczba2 == liczba:
        return alfabet[x][y]

def nwd(a, b):
  while a!=b:
    if a> b:
      a -= b
    else:
      b -= a
  return a

#Tutaj najlepiej od razu dodac skracanie
def dodaj_ulamki(ulamek1, ulamek2):
  ulamek1[0] = ulamek1[0] * ulamek2[1]
  ulamek2[0] = ulamek1[1] * ulamek2[0]

  wynik = [ulamek1[1] + ulamek2[1], ulamek1[1] * ulamek2[1]]

  skrot = nwd(wynik[0], wynik[1])

  return wynik[0] / skrot, wynik[1], skrot


def ulamek(liczba):
  litera = która_litera(liczba)
  return ulamek_litery(litera)


for x in range(1,26):
  for y in range(1,26):
    for z in range(1,26):
      if dodaj_ulamki(dodaj_ulamki (ulamek(x)(ulamek(y))) (ulamek(z) )) == input[0] / input[1]:
        print(która_litera(x), która_litera(y), która_litera(z))
Leave a Comment