Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
637 B
3
Indexable
Never
def count_primes(file_path):
  primes = []
  with open("liczby.txt", 'r') as file:
    lines = file.readlines()
    for i, line in enumerate(lines):
      numbers = line.split()
      for number in numbers:
        if is_prime(int(number)):
          primes.append((int(number), i+1))
  return primes

file_path = 'liczby.txt' # Zmień 'nazwa_pliku.txt' na właściwą nazwę pliku

primes = count_primes(file_path)

print("Liczby pierwsze w pliku:")
for prime, row in primes:
  print("Liczba pierwsza", prime, "znajduje się w wierszu", row)
print("Ilość liczb pierwszych:", len(primes))