Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
7.8 kB
14
Indexable
Never

[{
  "Niamh":{
   "gae0":"Mallaidh Dubh:\nA Níamh Cínn-Óir,\nbanphrionsa Tír na nÓg,\na chara",
   "eng0":"Black Molly:\nNíamh Cínn-Óir,\nprincess of Tír na nÓg,\n o friend",
   "gae1":"Níamh Cínn-Óir:\nMallaidh Dubh, abair liom, \n cad atá cearr?",
   "eng1":"Níamh Cínn-Óir: \nBlack Molly, tell me, \n what is wrong?",
   "gae2":"Mallaidh Dubh:\nDroch thuaras na draoithe",
   "eng2":"Black Molly: \nA bad omen of the druids",
   "gae3":"Níamh Cínn-Óir:\n Drochrath? Éadóchas?\nAinmnaigh áɼ naimhead.",
   "eng3":"Níamh Cínn-Óir:\n Doom? Despair? \nName our enemy.",
   "gae4":"Mallaidh Dubh: \nIronkey a thugan sé ar féin.\nLord, a glaonn slúite ar.\n",
   "eng4":"Black Molly: \n'Ironkey, he calls himself. \nLegions call him Lord.",
   "gae5":"Níamh Cínn-Óir: \nChasfaidh mise ar.",
   "eng5":"Níamh Cínn-Óir: \nI will face him .\n"
   ,"gae6":"*...",
   "eng6":"*..."
 
  },
  "Douglas_Hyde":{
   "gae0":"Mallaidh Dubh: \nA Dhuibhghlas, \nLaoch na hÉireann, \nTá droch scéal agam.",
   "eng0":"Black Molly: \nDouglas, Hero of Ireland, \nI have bad news.",
   "gae1":"Douglas Hyde: \nMallaidh Dubh!\nCad 'tá ort?",
   "eng1":"Douglas Hyde: \nBlack Molly! What troubles you?",
   "gae2":"Mallaidh Dubh:\nTá Ironkey, lena mheaisíní, \nag máirseáil ar ríocht na Sióga.",
   "eng2":"Black Molly: \n\nLord Ironkey, with his machines, \nmarches on the Fairy Underworld.",
   "gae3":"Douglas Hyde: \nIronkey? \nTá súile leagtha ag an créatúr sin \nar Tír na nÓg?",
   "eng3":"Douglas Hyde: \nIronkey? That creature has set his sights \non Tír na nÓg?",
   "gae4":"Mallaidh Dubh: \nIs amhlaidh atá.",
   "eng4":"Black Molly: \nIt is so.",
   "gae5":"Douglas Hyde: \nNí mór dúinn glaoch\n ar laochra na hÉireann \nchun tacú linn.",
   "eng5":"Douglas Hyde: \nWe must rally \nthe champions of Ireland."
   ,"gae6":"...",
   "eng6":"..."
  },
  "Oisin":{
   "gae0":"Mallaidh Dubh: \nTá Tír na nÓg faoi ionsaí!",
   "eng0":"Black Molly: \nTír na nóg is under attack!",
   "gae1":"Oisín: \nAbair leat, a Mhallaidh.",
   "eng1":"Oisín: \n speak, o Molly",
   "gae2":"Mallaidh Dubh: \nTá dul chun cinn gan staonadh, \nag Tiarna Ironkey agus a meaisíní \nifrinniúla.",
   "eng2":"Black Molly: \nLord Ironkey advances relentlessly\n with his infernal machines.",
   "gae3":"Oisín:\n In ainm Chroim!",
   "eng3":"Oisín: \n By Jove!",
   "gae4":"Mallaidh Dubh: \nAthnigh a chuspóir; \nConcas. Tiarnas.",
   "eng4":"Black Molly: \nRecognise his intent; \nConquest. Domination.",
   "gae5":"Oisín: \nCruinnímís \nlaochra na hÉireann \nchun ár thaobh.",
   "eng5":"Oisín:\nLet us rally \nthe champions of Ireland \nto our side.",
   "gae6":"...",
   "eng6":"..."
  },
  "Sirriam":{
   "gae0":"Mallaidh Dubh:\nA Alexander ar deireadh! \nTáim fillte ón gcath thíos.",
   "eng0":"Black Molly:\nAlexander at last! \nI have returned from the battle below.",
   "gae1":"Alexander Nicolson: \nCén scéal?",
   "eng1":"Alexander Nicolson: \nWhat news?",
   "gae2":"Mallaidh Dubh: \nCreachann meaisíní \nagus arrachtaigh Ironkey\nna híseal-ríocht.",
   "eng2":"Black Molly: \nIronkey's machines and monsters \nravage the low kingdoms.",
   "gae3":"Alexander Nicolson: \nLogaimis cabhair.",
   "eng3":"Alexander Nicolson: \nLet us send for aid. ",
   "gae4":"Mallaidh Dubh: \nCabhair? Ón domhain so-mharbhtha?",
   "eng4":"Black Molly: \nHelp from the mortal realm?",
   "gae5":"Alexander Nicolson: \n...",
   "eng5":"Alexander Nicolson: \n..."
   ,"gae6":"...",
   "eng6":"..."
 
  },
  "Mug_Ruith":{
   "gae0":"Mallaidh Dubh:\n...",
   "eng0":"Black Molly:\n...",
   "gae1":"Mug Ruith:\nMallaidh Dubh, \nbhraithim tú, ann.",
   "eng1":"Mug Ruith:\nBlack Molly, \nI sense your presence.",
   "gae2":"Mallaidh Dubh:\nA saoi, \nNí seasfaidh\nTír na nÓg \ni gcoinne acmhainn cogaíochta Ironkey i bhfad.",
   "eng2":"Black Molly:\nO wise one\nTír na nÓg \ncan't stand \nagainst Ironkey's war capacity for long.",
   "gae3":"Mug Ruith:\nGo deimhin, Ach ná bíodh eagla ort, \ntiochfaidh ár comhghuaillithe \ni gcabhair orainn.",
   "eng3":"Mug Ruith:\nIndeed. \nBut fear not, \nour allies will stand with us.",
   "gae4":"Mallaidh Dubh:\nFéinnidh na hÉireann?",
   "eng4":"Black Molly:\nChampions of Ireland?",
   "gae5":"Mug Ruith:\nTá ár nasc domhain.",
   "eng5":"Mug Ruith:\nOur bond is deep."
   ,"gae6":"...",
   "eng6":"..."
 
  },
  "Abhartach":{
   "gae0":"Mallaidh Dubh: \n...",
   "eng0":"Black Molly: \n...",
   "gae1":"Abhartach: \nA Mallaidh Dubh, \nagus an fatíos uirthi. \nAg lorg cúnamh uaimse?",
   "eng1":"Abhartach: \nBlack Molly, \nand fear on her. \nSeeking aid from me?",
   "gae2":"Mallaidh Dubh: \nA Thaoiseach an dorchadas, \ntá Ironkey, lena meaisíní \nagus arrachtaigh, \nag máirseáil i leith \nle huacht cearnóir.",
   "eng2":"Black Molly: \nO Chieftain of the darkness, \nIronkey, with his machines and monsters, \nmarchs hither with the will of a conqueror.",
   "gae3":"Abhartach: \nIronkey! \nNaimhead crothach airiú!",
   "eng3":"Abhartach: \nIronkey! \nA formidable foe indeed!",
   "gae4":"Mallaidh Dubh:\nconas is féidir linn \na ionsaí a sheasamh?",
   "eng4":"Black Molly: \nHow we may withstand \nhis onslaught?",
   "gae5":"Abhartach:\nbeartaidheacht \nbháidhte",
   "eng5":"Abhartach:\nsubmerging, overpowering trickery"
   ,"gae6":"Mallaidh Dubh:\n:\nBob",
   "eng6":"Black Molly:\na trick"
  },
  "Fionn":{
    "gae0":"Mallaidh Dubh:\nþrǣlgyldere Cǣmere!",
    "eng0":"Black Molly: Thrælgyldere Cæmere!",
    "gae1":"Fionn:\nIonsíonn Ironkey?",
    "eng1":"Fionn: Ironkey attacks!?",
    "gae2":"Mallaidh Dubh:\nAn feidir cúnamh a lorg \nó laochra na hÉireann?",
    "eng2":"Black Molly:\nCan we seek help from the champions\n of Ireland?",
    "gae3":"Fionn:\n Caithfimid.",
    "eng3":"Fionn:We must.",
    "gae4":"Mallaidh Dubh:\n'b ea?",
    "eng4":"Black Molly:\nis it so?",
    "gae5":"Fionn:\n's ea.",
    "eng5":"Fionn:\nit is so."
    ,"gae6":"...",
    "eng6":"..."
  
   },
  "Pooka":{
   "gae0":"Mallaidh Dubh:\nIolchrothach aosta\nan bhfuil tú ann?",
   "eng0":"Black Molly:\nancient shapeshifter \nare you there?",
   "gae1":"Púca:\n ...?",
   "eng1":"Púca:\n ...?",
   "gae2":"Mallaidh Dubh:\nTá na hísealríocht claoidhte.",
   "eng2":"Black Molly:\nThe lowerkingdoms have fallen.",
   "gae3":"Púca:\n...",
   "eng3":"Púca:...",
   "gae4":"Mallaidh Dubh:\nCad é sin? Tá laochra na hÉireann \nsa tobair?",
   "eng4":"Black Molly: What's that? The champions of Ireland \n are in the well?",
   "gae5":"Púca: ...!",
   "eng5":"Púca: ...!"
   ,"gae6":"...",
   "eng6":"..."
 
  },
  "Fand":{
   "gae0":"Mallaidh Dubh:\nA Aigéan aidhbhseach impídmh ort!",
   "eng0":"Black Molly:\nOh vast, terrible ocean\n I entreet upon you!",
   "gae1":"Fand:\nSeachain, Mallaidh Dubh,\nná glaoigh ar an farraige go baoth",
   "eng1":"Beware, Black Molly,\nManannan's aid is not to be sought lightly",
   "gae2":"...",
   "eng2":"...",
   "gae3":"Fand:\nach ná bí búrtha,\nseasfaidh mé leat.",
   "eng3":"but don't fret, \nI shall stand with you.",
   "gae4":"Mallaidh Dubh:Tá dóchas ann! \nLean ar aghaidh, Fand na dáimhe.",
   "eng4":"Black Molly:\nthen there is hope! Lead on, o muse.",
   "gae5":"Roghnímís ár laoch...",
   "eng5":"Fand:\nLet us choose our champion..."
   ,"gae6":"...",
   "eng6":"..."
 
  }
}]
Leave a Comment