Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
12 kB
5
Indexable
Never
//DATUM
#pragma once
#include <iostream>
using namespace std;

class Datum
{
private:
  int _dan;
  int _mjesec;
  int _godina;
public:
  //Z1.1 Dflt. ctor [Postaviti na dflt. vrijednosti (1.1.2021)]
  Datum() {
    _dan = 1;
    _mjesec = 1;
    _godina = 2021;
  }
  //Z1.2 User-def. ctor
  Datum(int d, int m, int g) {
    _dan = d;
    _mjesec = m;
    _godina = g;
  }
  //Z1.3
  int GetDan() const { return _dan; }
  int GetMjesec() const { return _mjesec; }
  int GetGodina() const { return _godina; }
  void SetDan(int dan) {
    _dan = dan;
  }
  void SetMjesec(int mjesec) {
    _mjesec = mjesec;
  }
  void SetGodina(int godina) {
    _godina = godina;
  }
  //Z1.4
  void Ispis() {
    cout << _dan << "." << _mjesec << "." << _godina;
  }
  //Z1.5
  ~Datum() {
  }
};


//SALA
#pragma once
#include <iostream>
#include "PomocneFunkcije.h"
#include "Sjediste.h"
using namespace std;


class Sala
{
private:
  char* _naziv;
  int _brojRedova; //max.26 [A-Z]
  int _brojKolona;
  Sjediste** _sjedista; //2D matrica objekata tipa Sjediste. Dimenzije matrice su: (_brojRedova x _brojKolona)
public:
  //Z2.7
  Sala() {
    _naziv = nullptr;
    _brojRedova = 0;
    _brojKolona = 0;
    _sjedista = nullptr;
  }
  //Z2.8
  //Uraditi dinamicku alokaciju 2D matrice sjedista pomocu pokazivaca na niz pokazivaca (_sjedista)
  //Podesiti vrijednosti atributa objekata matrice na sljedeci nacin -->
  //Polje [0][0] => _red : A, _kolona : 1
  //Polje [0][1] => _red : A, _kolona : 2
  //Polje [0][2] => _red : A, _kolona : 3
  //...
  //Polje [1][0] => _red : B, _kolona : 1
  //itd.
  Sala(const char* naziv, int brojRedova, int brojKolona) {
    _naziv = AlocirajIKopiraj(naziv);
    _brojRedova = brojRedova;
    _brojKolona = brojKolona;
    _sjedista = new Sjediste * [brojRedova];
    for (int i = 0; i < brojRedova; i++)
    {
      _sjedista [i] = new Sjediste[brojKolona];

      for (size_t j = 0; j < brojKolona; j++)
      {
        _sjedista[i][j].SetKolona(j + 1);
        _sjedista[i][j].SetRed((char)(i + 65));
      }
    }
  }

  //Z2.9
  void SetNaziv(const char* naziv) {
    if (_naziv != nullptr) delete[] _naziv;
    _naziv = AlocirajIKopiraj(naziv);
  }
  const char* GetNaziv() const { return _naziv; }
  int GetBrojRedova() const { return _brojRedova; }
  int GetBrojKolona() const { return _brojKolona; }

  //Z2.10
  //Uraditi dealokaciju alocirane matrice sjedista, te zatim uraditi ponovnu alokaciju na osnovu novih dimenzija
  void SetSjedista(int brojRedova, int brojKolona) {
    //dealociranje niza objekata tipa Sjedista

    for (size_t i = 0; i < _brojRedova; i++)
    {
      delete[] _sjedista[i];
      _sjedista[i] = nullptr;
    }

    //dealociranje niza pokazivaca
    delete[] _sjedista;
    _sjedista = nullptr;

    //Podesavanje atributa na nove vrijednosti
    _brojRedova = brojRedova; 
    _brojKolona = brojKolona;

    //Ponovna alokacija
    //alokacija niza pokazivaca
    //alokacija niza objekata za i-ti pokazivac u nizu
    _sjedista = new Sjediste * [brojRedova];
    for (int i = 0; i < brojRedova; i++)
    {
      _sjedista[i] = new Sjediste[brojKolona];

      for (size_t j = 0; j < brojKolona; j++)
      {
        _sjedista[i][j].SetKolona(j + 1);
        _sjedista[i][j].SetRed((char)(i + 65));
      }
    }
 
  }

  //Z2.11
  //Vratiti adresu objekta sjediste, koje odgovara proslijedjenim vrijednostima
  //Ukoliko nije pronadjeno, vratiti nullptr 
  Sjediste* GetSjediste(char red, int kolona) {

    for (int i = 0; i < _brojRedova; i++)
    {
      _sjedista[i] = new Sjediste[_brojKolona];

      for (size_t j = 0; j < _brojKolona; j++)
      {
        if (_sjedista[i][j].GetRed() == red && _sjedista[i][j].GetKolona() == kolona) return &_sjedista[i][j];
      }
    }
    return nullptr;
  }

  //Z2.12
  //Uraditi ispis na sljedeci nacin --->
  //Sala: Sala 7 Extreme
  //Redova: 11
  //Kolona: 20
  // -----------------------------
  // [A-1] [A-2] [A-3] .... [A-20]
  // [B-1] [B-2] [B-3] .... [B-20]
  // .
  // .
  // .
  // [K-1] [K-2] [K-3] .... [K-20]
  // -----------------------------
  void Ispis() {
   
    cout << "Sala: " << _naziv << endl;
    cout << "Redova: " << _brojRedova << endl;
    cout << "Kolona: " << _brojKolona << endl;
    cout << "-----------------------------" << endl;
    for (size_t i = 0; i < _brojRedova; i++)
    {
      for(int j=0; j<_brojKolona; j++)
      {
        _sjedista[i][j].Ispis();
        cout << " ";
      }
      cout << endl;
    }
    cout << "-----------------------------" << endl;
  }

  //Z2.13
  ~Sala() {
    delete _naziv;
    _naziv = nullptr;

    for (size_t i = 0; i < _brojRedova; i++)
    {
      delete[] _sjedista[i];
      _sjedista[i] = nullptr;
    }

    delete[] _sjedista;
    _sjedista = nullptr;

  }
};

//SJEDISTE
#pragma once
#include <iostream>
#include "PomocneFunkcije.h"
using namespace std;


class Sjediste {
private:
  char* _sjedisteId; // Koristiti GetRandomString funkciju prilikom inicijalizacije [neka je duzina stringa 10]
  char _red; //A-Z
  int _kolona; //1,2,3,..., 100
public:
  //Z2.1
  //Dflt. ctor
  //Postaviti red na ' ' a kolonu na 0
  Sjediste() {
    _sjedisteId = GetRandomString(10);
    _red = ' ';
    _kolona = 0;
  }
  //Z2.2
  //User-def. ctor
  Sjediste(char red, int kolona) {
    _sjedisteId = GetRandomString(10);
    _red = red;
    _kolona = kolona;
  }
  //Z2.3
  char GetRed() const { return _red; }
  int GetKolona() const { return _kolona; }
  //Z2.4
  void SetRed(char red) {
    _red = red;
  }
  void SetKolona(int kolona) {
    _kolona = kolona;
  }
  //Z2.5
  //Ispisati sjediste u formatu: "[A-13]"
  void Ispis() {
    cout << "[" << _red << "-" << _kolona << "]";
  }
  //Z2.6
  ~Sjediste() {
    delete[] _sjedisteId;
    _sjedisteId = nullptr;
  }
};

//RADNIK
#pragma once
#include <iostream>
#include "PomocneFunkcije.h"
#include "Datum.h"
using namespace std;


class Radnik {
private:
  char* _ime;
  char* _prezime;
  Datum* _datumRodjenja;
  bool* _spol;
  char _radnoMjesto[100];
  char* _grad;
  char _email[100];
public:
  //Z3.1
  Radnik() {
    _ime = nullptr;
    _prezime = nullptr;
    _datumRodjenja = nullptr;
    _spol = nullptr;
    strcpy_s(_radnoMjesto, 100, "nema radnog mjesta");
    _grad = nullptr;
    strcpy_s(_email, 100, "nema e adrese");
  }
  //Z3.2
  Radnik(const char* ime, const char* prezime, Datum datum, bool spol, const char* radnoM, const char* grad, const char* email) {
    _ime = AlocirajIKopiraj(ime);
    _prezime = AlocirajIKopiraj(prezime);
    _datumRodjenja = new Datum (datum.GetDan(), datum.GetMjesec(), datum.GetGodina());
    _spol = new bool(spol);
    strcpy_s(_radnoMjesto, 100,radnoM);
    _grad = AlocirajIKopiraj(grad);
    strcpy_s(_email, 100, email);
  }

  //Z3.3
  char* GetIme() const { return _ime; }
  char* GetPrezime() const { return _prezime; }
  Datum GetDatumRodjenja() const { return *_datumRodjenja; }
  bool GetSpol() const { return *_spol; }
  const char* GetRadnoMjesto() const { return _radnoMjesto; }
  char* GetGrad() const { return _grad; }
  const char* GetEmail() const { return _email; }

  //Z3.4
  void SetIme(const char* ime) {
    _ime = AlocirajIKopiraj(ime);
  }
  void SetPrezime(const char* prezime) {
    _prezime = AlocirajIKopiraj(prezime);
  }
  void SetDatumRodjenja(Datum datum) {
    _datumRodjenja = new Datum(datum.GetDan(), datum.GetMjesec(), datum.GetGodina());
  }
  void SetSpol(bool spol) {
    _spol = new bool(spol);
  }
  void SetRadnoMjesto(const char* radnoMjesto) {
    strcpy_s(_radnoMjesto, 100, radnoMjesto);
  }
  void SetGrad(const char* grad) {
    _grad = AlocirajIKopiraj(grad);
  }
  void SetEmail(const char* email) {
    strcpy_s(_email, 100, email);
  }
  //Z3.5
  void Ispis() {
    cout << "Ime: " << _ime << endl;
    cout << "Prezime: " << _prezime << endl;
    cout << "Datum Ridjenja: " << _datumRodjenja << endl;
    cout << "Spol: " << _spol << endl;
    cout << "Radno mjesto: " << _radnoMjesto << endl;
    cout << "Grad: " << _grad << endl;
    cout << "Email: " << _email << endl;
  }
  //Z3.6
  ~Radnik() {
    delete[] _ime;
    _ime = nullptr;
    delete[] _prezime;
    _prezime = nullptr;
    delete[] _datumRodjenja;
    _datumRodjenja = nullptr;
    delete[] _spol;
    _spol = nullptr;
    delete[] _grad;
    _grad = nullptr;
  }
};

//BIOSKOP
#pragma once
#include <iostream>
#include "PomocneFunkcije.h"
#include "Sala.h"
#include "Radnik.h"
using namespace std;

class Bioskop {
private:
  char* _naziv;
  char _adresa[100];

  int* _maxBrojDvorana; // pokazivac na varijablu (obezbijediti da sadrzi vrijednost velicine niza)
  int _trenutnoDvorana; //brojac objekata u dinamickom nizu (pocinje od 0)
  Sala* _dvorane; // pokazivac na niz objekata

  int _trenutnoUposlenika; //brojac
  Radnik* _uposlenici[50] = { nullptr }; // niz pokazivaca na objekte tipa Radnik

public:
  //Z4.1
  Bioskop(const char* naziv, const char* adresa, int maxBrojDvorana) {
    _naziv = AlocirajIKopiraj(naziv);
    strcpy_s(_adresa, 100, adresa);
    _maxBrojDvorana = new int;
    *_maxBrojDvorana = maxBrojDvorana;
    _trenutnoDvorana = 0;
    _dvorane = new Sala[*_maxBrojDvorana];
    _trenutnoUposlenika = 0;
  }

  //Z4.3
  void SetNaziv(const char* naziv) {
    delete[] _naziv;
    _naziv = AlocirajIKopiraj(naziv);
  }
  //Z4.4
  char* GetNaziv() const { return _naziv; }
  const char* GetAdresa() const { return _adresa; }
  int GetMaxBrojDvorana() const { return *_maxBrojDvorana; }
  int GetTrenutnoDvorana() const { return _trenutnoDvorana; }

  //Z4.5
  bool DodajDvoranu(Sala& dvorana) {
    if (_trenutnoDvorana == *_maxBrojDvorana)
      return false;
    _dvorane[_trenutnoDvorana].SetNaziv(dvorana.GetNaziv());
    _dvorane[_trenutnoDvorana].SetSjedista(dvorana.GetBrojRedova(), dvorana.GetBrojKolona());
    _trenutnoDvorana++;
    return true;
  }
  //Z4.6
  bool DodajUposlenika(Radnik& uposlenik) {
    if (_trenutnoUposlenika == 50)
      return false;
    const char* ime = uposlenik.GetIme();
    const char* prezime = uposlenik.GetPrezime();
    Datum datum = uposlenik.GetDatumRodjenja();
    bool spol = uposlenik.GetSpol();
    const char* radnoMjesto = uposlenik.GetRadnoMjesto();
    const char* grad = uposlenik.GetGrad();
    const char* email = uposlenik.GetEmail();
    _uposlenici[_trenutnoUposlenika] = new Radnik(ime, prezime, datum, spol, radnoMjesto, grad, email);
    _trenutnoUposlenika++;
    return true;
  }
  //Z4.7
   //Ispisati naziv kina, adresu, nazive dvorana, te imena i prezimena uposlenika
  void Ispis()
  {
    cout << "Naziv: " << _naziv << endl;
    cout << "Adresa: " << _adresa << endl;
    cout << "*******************DVORANE**********************\n";
    for (int i = 0; i < _trenutnoDvorana; i++)
      cout << _dvorane[i].GetNaziv() << endl;
    cout << "*******************UPOSLENICI*******************\n";
    for (int i = 0; i < _trenutnoUposlenika; i++)
      cout << _uposlenici[i]->GetIme() << " " << _uposlenici[i]->GetPrezime() << endl;
  }
  //Z4.8
  ~Bioskop() {
    delete[] _naziv;
    _naziv = nullptr;
    delete _maxBrojDvorana;
    _maxBrojDvorana = nullptr;
    delete[] _dvorane;
    _dvorane = nullptr;
    for (int i = 0; i < _trenutnoUposlenika; i++) {
      delete _uposlenici[i]; //Poziva se dtor za objekat na kojeg pokazuje pokazivac '_uposlenici[i]'
      _uposlenici[i] = nullptr;
    }
  }
};