nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
java
6 months ago
3.1 kB
2
Indexable
Never
import java.util.Random;


class MójBłąd extends Exception{
  private String plik;
  @Override public String toString(){return super.toString() + "(" + plik + ")";}
  MójBłąd(String plik){this.plik = plik;}
}
  
class BłądOtwierania extends MójBłąd{ BłądOtwierania(String plik){super(plik);}}
class BłądCzytania extends Exception{ BłądCzytania(String plik){super(plik);}}

class Zasób1 implements AutoCloseable{
 private boolean czyMa = false;
 private String nazwa;

 public Zasób1(String nazwa) throws BłądOtwierania {
  if (Zasoby.random.nextDouble() > 0.75)
    throw new BłądOtwierania(nazwa);
  this.nazwa = nazwa;
  System.out.printf("┃ ┌ Zasób1(%s) otwarty.\n",nazwa);
 }

 public boolean maLiczbę(){
  return czyMa = Zasoby.random.nextDouble() > 0.5;
 }

 public int dajLiczbę() throws BłądCzytania {
   if (!czyMa || Zasoby.random.nextDouble() > 0.9)
     throw new BłądCzytania(nazwa);
   else
     return Zasoby.random.nextInt(42);
 }

 @Override
 public void close() throws Exception {  // throws Exception można usunąć
    System.out.printf("┃ └ Zasób1(%s) zamknięty!\n",nazwa);
 }
}

class Zasób2 implements AutoCloseable{

  public Zasób2(){
    System.out.println("┏━ Zasób2 otwarty.");
  }
  

  public void zróbCoś(){}

  @Override
  public void close() throws Exception {  // throws Exception można usunąć
    System.out.println("┗━ Zasób2 zamknięty!");
  }

}

public class Zasoby {

  public static Random random; 

  public int m(String[] nazwyPlików, int k) throws Exception {  // może wystarczy throws BłądOtwierania, BłądCzytania
    // szuka w podanych plikach pierwszej liczby którą dzieli k
    Zasób2 z2 = new Zasób2();
    if (k == 0)
      return -1;

    for (int i = 0; i < nazwyPlików.length; i++) {
      Zasób1 z = new Zasób1(nazwyPlików[i]);  // może być wyjątek

      while (z.maLiczbę()) {
        int wyn = z.dajLiczbę();
        if (wyn % k == 0) {
          return wyn;
        }
      }
      z.close(); // to na nic... return z wnętrza pętli i tak nie zamknie zasobów...
      
    }
    z2.close(); // j.w.
    return 0;
  }
  
  
  // zrobić trzy "porządne" wersje m1, m2, m3 metody m, takie żeby otwarte zasoby zawsze były zamykane.
  // m1: używając try - catch (koszmarne, tak ma być :)
  // m2: używając try - finally   <-- zacznij od m2, potem zrób m1 (podobnie do m2), na deser m3
  // m3: używając try-z-zasobami
  
  public static void main(String[] args){
    random = new Random();
    long seed = random.nextLong();
    // seed = 40342747495424142L; // Tu można ustawić jakąś "ciekawą" wartość ziarna 
    System.out.println("Ziarno: " + seed);

    random.setSeed(seed);
    Zasoby z = new Zasoby();
    try {
      z.m(new String[]{"raz","dwa","trzy","cztery"}, 13);
    } catch (Exception e) {
      System.out.println(e);
    }
  }
}

nord vpnnord vpn
Ad