Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
2.4 kB
2
Indexable
Never
#include <iostream>

using namespace std;

double dodawanie(double a,double b);
double odejmowanie(double a,double b);
double mnozenie(double a,double b);
double dzielenie(double a,double b);
int potegowanie(int c,int d);

int main()
{
  int wybor=0,c=0,d=0;
  double a=0,b=0;
  cout << "Witam w kalkulatorze stworzonego przez Filipa Zywice" << endl;
  cout << "1 - dodawanie" << endl;
  cout << "2 - odejmowanie" << endl;
  cout << "3 - mnozenie" << endl;
  cout << "4 - dzielenie" << endl;
  cout << "5 - potegowanie" << endl;
  cout << "0 - aby wyjsc" << "\n\n";
  cout << "wybierz jaka operacje chcesz wykonac: ";
  cin >> wybor;

  while(wybor!=0)
  {

     switch(wybor)
  {
  case 1:
    cout <<"Podaj pierwsza liczbe: ";
    cin>> a;
    cout <<"Podaj druga liczbe: ";
    cin>> b;
    cout << dodawanie(a,b) << endl;
    break;
  case 2:
    cout <<"Podaj pierwsza liczbe: ";
    cin>> a;
    cout <<"Podaj druga liczbe: ";
    cin>> b;
    cout << odejmowanie(a,b) << endl;
    break;
  case 3:
    cout <<"Podaj pierwsza liczbe: ";
    cin>> a;
    cout <<"Podaj druga liczbe: ";
    cin>> b;
    cout << mnozenie(a,b) << endl;
    break;
  case 4:
    cout <<"Podaj pierwsza liczbe: ";
    cin>> a;
    cout <<"Podaj druga liczbe: ";
    cin>> b;
    cout << dzielenie(a,b) << endl;
    break;
   case 5:
    cout <<"Podaj pierwsza liczbe: ";
    cin>> c;
    cout <<"Podaj do ktorej potegi ja podniesc ";
    cin>> d;
    cout << potegowanie(c,d) << endl;
    break;
  case 0:
    cout <<"Zakonczenie programu ";
    break;
  default:
    cout<< "Zla operacja - Wybierz inna liczbe!" << endl;
    break;
  }
    cout << "Wykonaj inna akcje: ";
    cin >> wybor;
  }
  if(wybor==0)
  {
    cout << "dziekuje za korzystanie z kalkulatora :) \n\n";
  }

  return 0;
}
double dodawanie(double a,double b)
{
 return a+b;
}
double odejmowanie(double a,double b)
{
 return a-b;
}
double mnozenie(double a,double b)
{
 return a*b;
}
double dzielenie(double a,double b)
{
 return a/b;
}
int potegowanie(int a,int b)
{
  int wynik=a;
  for(int i=1; i<b; i++)
  {
    wynik*=a;
  }
 return wynik;
}