Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
4.2 kB
5
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic; //ett bibliotek som behöver importeras för att använda listor

class Program {
 public static void Main (string[] args) { 

  Console.WriteLine("Skriv ditt bankkontos namn: ");
  string namn = Console.ReadLine();

  Console.WriteLine("Skriv saldot på kontot: ");
  string input = Console.ReadLine();  // konverterar int till string
  int saldo = int.Parse(input);

  Bankkonto Konto1 = new Bankkonto(namn, saldo);
  Console.WriteLine("Bankkontots namn är: " + Konto1.Namn + " och saldot är: " + Konto1.Saldo + " kr");
  //Googla get set metod för klass

  Console.WriteLine("Hur mycket pengar vill du sätta in?");
  input = Console.ReadLine(); 
  int pengar = int.Parse(input);  
  Konto1.SÄTTA_IN(pengar);
  Console.WriteLine("Saldo på kontot: " + Konto1.Saldo); 

  Console.WriteLine("Hur mycket pengar vill du ta ut?");
  input = Console.ReadLine();   //vill läsa raden som användaren skriver - förbereder för att titta på nästa rad
  pengar = int.Parse(input);     //gör om värdet från string till int och lägger ny variabel
  Konto1.Ta_Ut(pengar);      // anropar metod Ta_Ut
  Console.WriteLine("Saldo på kontot: " + Konto1.Saldo);  

  Console.WriteLine("Skriv in värde för månadssparande: ");
  input = Console.ReadLine(); 
  int månadssparande = int.Parse(input); 
  Konto1.MÅNADSSPARANDE(månadssparande);

  Console.WriteLine("Skriv namn på aktie1: ");
  string aktie = Console.ReadLine();
  Konto1.SÄTT_AKTIE(aktie);
  Konto1.ToString(); 
  Console.WriteLine(Konto1);  

	List<String> aktieLista = new List<String>();
		
	Console.WriteLine("");
	Console.WriteLine("Skriv in aktier:");
	String aktie_val = "";

	while ((aktie_val = Console.ReadLine ()) != string.Empty) 
  {
		aktieLista.Add (aktie_val);
	}
	Console.WriteLine("");
	Console.WriteLine("Aktierna är: ");
	foreach (String s in aktieLista) 
  {
	Console.WriteLine(s);
	}		  
 }
}

class Bankkonto
{    
 //GÖR OM TILL PRIVATE OCH KOMMENTERA BORT CONSOLE.WRITELINE PÅ DE NEDAN
 public string Namn;
 public int Saldo;
 public int Månadssparande;
 public string Aktier;   //Ändra denna till lista av klassen aktiepost

 public Bankkonto(string ett_namn,int ett_saldo)  // Kontruktorn
 {
  Namn = ett_namn;
  Saldo = ett_saldo;

  Månadssparande = 0;
  Aktier = "0"; //ändra denna till tom lista eller ett default värde? Hur?
 }

 public void SÄTTA_IN(int insättning)
 {
  Saldo += insättning;
 }

 public void Ta_Ut(int uttag)
 {
  // Om värdet som användaren vill ta ut överstiger saldot så ska uttaget avbrytas och lämplig text skrivas ut.
  if (uttag > Saldo)
  {
   Console.WriteLine("Du har för lite pengar på kontot!");
  }
  else
  {
   Saldo -= uttag;   
  }
 }
  //Be användaren skriva in värde för månadssparande samt en aktie (valfritt namn, exempelvis ”Volvo”)
 public void MÅNADSSPARANDE(int månadsspar)
 {
   Månadssparande = månadsspar;
 }
 public void SÄTT_AKTIE(string en_aktie)
 {
  Aktier = en_aktie; //ändra till add item to list? aktieLista.Add (aktie_val);?
 }
 
 public override string ToString()
 {
  return String.Format("Namn: {0}, Saldo {1}, Månadssparande {2}, Aktier {3}",Namn,Saldo,Månadssparande,Aktier);
 }
}

class Aktiepost 
{
 //Bygg klass utifrån klassdiagrammet i uppgiften

 //Ändra till private senare
 public string Namn;
 public int Värde_vid_köp;  //is never assigned to, and will always have its default value 0
 public int Värde;
 public int Datum_för_köp;  //is never assigned to, and will always have its default value 0
 public int Antal_aktier;  
 
 public Aktiepost(string ett_namn,int ett_värde,int ett_antalaktier)  // Kontruktor
 {  
  Namn = ett_namn;
  Värde = ett_värde;
  Antal_aktier = ett_antalaktier;
 }
 public override string ToString()
 {
  return String.Format("Namn: {0}, Värde_vid_köp {1}, Värde {2}, Datum_för_köp {3}, _Antal_aktier {4}",Namn,Värde_vid_köp,Värde,Datum_för_köp,Antal_aktier);
 }
}