Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
16 days ago
2.0 kB
2
Indexable
Never
toggle := 0

F7::
toggle := !toggle
if (toggle)
{
  Loop
  {
    if (!toggle)
      break
	Sleep, 5000 ; Sayfanın yüklenmesini bekleyin (5 saniye)

    ; Input alanına değer girmek için koordinatları kullanın (Bu değerleri ayarlamanız gerekecek)
    MouseClick, left, 418, 288
    Sleep, 600

    ; 0.30 ile 0.50 arasında rastgele bir değer üretin
    Random, rand, 100, 150
    rand := rand / 1000
    rand := Round(rand, 2)

    Send, %rand%

    Sleep, 1000 ; 1 saniye bekleyin

    ; Butona basmak için koordinatları kullanın (Bu değerleri ayarlamanız gerekecek)
    MouseClick, left, 513, 356

    Sleep, 5000 ; 10 saniye bekleyin

    MouseClick, left, 518, 626

    Sleep, 5000 ; 1 saniye bekleyin

    MouseClick, left, 605, 688
    Sleep, 10000 ; Sayfanın yeniden yüklenmesini bekleyin

    MouseClick, left, 529, 682
	Random, rastgele, 60000, 240000 ; 1-4 dk bekle
	Sleep, %rastgele%

    MouseClick, left, 581, 337
    Sleep, 10000 ; Sayfanın yeniden yüklenmesini bekleyin

	; Input alanına değer girmek için koordinatları kullanın (Bu değerleri ayarlamanız gerekecek)
    MouseClick, left, 418, 288
    Sleep, 600

    ; 0.30 ile 0.50 arasında rastgele bir değer üretin
    Random, rand, 100, 150
    rand := rand / 1000
    rand := Round(rand, 2)

    Send, %rand%

    Sleep, 1000 ; 1 saniye bekleyin

    Sleep, 5000 ; 10 saniye bekleyin

    MouseClick, left, 518, 626

    Sleep, 5000 ; 1 saniye bekleyin

    MouseClick, left, 605, 688
    Sleep, 10000 ; Sayfanın yeniden yüklenmesini bekleyin

    MouseClick, left, 529, 682
	Random, rastgele, 60000, 240000 ; 1-4 dk bekle
	Sleep, %rastgele%

    MouseClick, left, 581, 337
    Sleep, 10000 ; Sayfanın yeniden yüklenmesini bekleyin
  }
}
return
Leave a Comment