Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
13 days ago
9.6 kB
1
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace RepetitionsuppgifterInnanSlutprojektet
{
  internal class Program
  {
    static string[,] board = new string[7, 6];
    static void Main(string[] args)
    {
      Menu();
    }

    private static void Menu()
    {
      bool isRunning = true;
      do
      {
        Console.WriteLine("1. Uppgift 1\n" +
          "2. Uppgift 2\n" +
          "3. Uppgift 3\n" +
          "4. Uppgift 4\n" +
          "5. Uppgift 5\n" +
          "0. Avsluta\n");
        string choice = Console.ReadLine();
        switch (choice)
        {
          case "1":
            Uppgift1();
            Sleeper();
            break;
          case "2":
            Uppgift2();
            Sleeper();
            break;
          case "3":
            Uppgift3();
            Sleeper();
            break;
          case "4":
            Uppgift4();
            Sleeper();
            break;
          case "5":
            Uppgift5();
            Sleeper();
            break;
          case "0":
            isRunning = false;
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Felatig inmatning!\nVäligen välj någon av siffrorna");
            Sleeper();
            break;
        }
      } while (isRunning);
    }

    private static void Sleeper()
    {
      Console.WriteLine("Tryck på valfri tangen för att komma till menyn");
      Console.ReadKey();
      Console.Clear();
    }

    private static void Uppgift1()
    {
      Console.WriteLine("Ange förnamn");
      string fName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Ange efternamn");
      string sName = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Ange ålder");
      int age = 0;
      try
      {
        age = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
      catch (FormatException)
      {
        age = 0;
      }
      int yearsTo21 = 21 - age;
      if (yearsTo21 > 0)
      {
        Console.WriteLine("Hej " + fName + " " + sName +
          "\nDu är 21 om " + yearsTo21 + " år");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Hej " + fName + " " + sName +
          "\nDu är över 21år");
      }
    }
    private static void Uppgift2()
    {
      do
      {
        Console.WriteLine("Ange användarnamn");
        string username = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine("Ange Lösenord");
        string password = Console.ReadLine();

        if (username.Equals("Admin") && password.Equals("abc123"))
        {
          Console.WriteLine("Grattis du är nu inloggad");
          break;
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("Felaktigt användarnamn och/eller lösenord");
          Console.WriteLine("Testa med Admin och abc123");
        }
      } while (true);
    }

    private static void Uppgift3()
    {
      Console.WriteLine("Mata in ett tal som du vill räkna med. t.ex. 12,5");
      string sNumber1 = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Mata in ett nytt tal som du vill räkna med. t.ex. 12,5");
      string sNumber2 = Console.ReadLine();

      double number1 = NumberConverter(sNumber1);
      double number2 = NumberConverter(sNumber2);

      Console.WriteLine("Vad vill du räkna med?\n" +
        "Ange + - / eller * för att göra en beräkning.");
      string sign = Console.ReadLine();
      string svar = "";
      switch (sign)
      {
        case "+":
          svar = Addition(number1, number2);
          break;
        case "/":
          svar = Division(number1, number2);
          break;
        case "-":
          svar = Subtraktion(number1, number2);
          break;
        case "*":
          svar = Multiplikation(number1, number2);
          break;
        default:
          break;
      }
      Console.WriteLine("Svar: " + svar);
    }

    private static string Addition(double number1, double number2)
    {
      return (number1 + number2).ToString();
    }

    private static string Division(double number1, double number2)
    {
      if (number2 == 0)
      {
        return "Går ej att dividera med 0";
      }
      return (number1 / number2).ToString();
    }

    private static string Subtraktion(double number1, double number2)
    {
      return (number1 - number2).ToString();
    }

    private static string Multiplikation(double number1, double number2)
    {
      return (number1 * number2).ToString();
    }

    private static double NumberConverter(string sNumber)
    {
      while (true)
      {
        try
        {
          double number = double.Parse(sNumber);
          return number;
        }
        catch (FormatException)
        {
          Console.WriteLine("Ditt ena inmatning var felaktig " + sNumber +
            "Vänligen mata in den på nytt");
          sNumber = Console.ReadLine();
        }
      }
    }

    private static void Uppgift4()
    {
      Console.WriteLine("Mata in en text som du vill undersöka.");
      string input = Console.ReadLine();
      CheckInput(input);

      Console.WriteLine("Vill du dela upp texten i siffror och text?(Y/N)");
      string choic = Console.ReadLine().ToLower();
      if (choic.Equals("y"))
      {
        string[] devided = DevideNumberAndString(input);
        foreach (string item in devided)
        {
          Console.WriteLine(item);
        }
      }
    }

    private static string[] DevideNumberAndString(string input)
    {
      string[] devider = new string[2];
      for (int i = 0; i < input.Length; i++)
      {
        if ((char)(input[i]) >= 48 && (char)(input[i]) <= 57)
        {
          devider[1] += input[i];
        }
        else
        {
          devider[0] += input[i];
        }
      }
      return devider;

    }

    private static void CheckInput(string input)
    {
      bool text = false;
      bool number = false;
      for (int i = 0; i < input.Length; i++)
      {
        if ((char)(input[i]) >= 48 && (char)(input[i]) <= 57)
        {
          number = true;
        }
        else
        {
          text = true;
        }
      }
      if (text && number)
      {
        Console.WriteLine("Inmatnignen innehåller både text och siffror");
      }
      else if (text)
      {
        Console.WriteLine("Inmatnignen innehåller bara text");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Inmatnignen innehåller bara siffror");
      }
    }

    private static void Uppgift5()
    {
      PrintBoard();
      InsertSymbol("X");
      Sleeper();
      PrintBoard();
      InsertSymbol("X");
      Sleeper();
      PrintBoard();
      InsertSymbol("X");
    }

    private static void InsertSymbol(string v)
    {
      Console.WriteLine("Mata in en x och y koordinat. ex. \"4,5\"");
      string koordinater = Console.ReadLine();
      int x = int.Parse(koordinater[0].ToString()) - 1;
      int y = int.Parse(koordinater[2].ToString()) - 1;
      board[x, y] = v;
    }

    private static void PrintBoard()
    {
      for (int x = 0; x < 7; x++)
      {
        for (int y = 0; y < 6; y++)
        {
          if (board[x, y] == null)
          {
            Console.Write(" [ ] ");
          }
          else
          {
            Console.Write(" [" + board[x, y] + "] ");
          }
        }
        Console.WriteLine();
      }
    }

    
  }
}
Leave a Comment