Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
12 kB
1
Indexable
Never
using System.Data;

namespace OtomataOdev
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    String emptyWord = "Ø";
    List<String> producededWords = new List<string>();
    Random random = new Random();

    private void btnProduce_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Clear();
      resetAlhabetsText();
      String alphabet = textAlfabets.Text;
      String regularExpression = txtRegularExp.Text;
      int produceSizeOfWords = Convert.ToInt32(txtSizeOfWords.Text);
      printRegularExpression(regularExpression);
      printTheAlphabets(alphabet);
       produceWord(regularExpression, alphabet, produceSizeOfWords);
    }

    private void printTheAlphabets(String alphabet)
    {
      String[] alphabets = alphabet.Split(',');
      foreach (var item in alphabets)
      {
        txtAlphabetList.AppendText(item + " ");
      }
    }

    private void printRegularExpression(String regularExpression)
    {
      lblRegularExps.Text = regularExpression;
    }

    private void resetAlhabetsText()
    {
      txtAlphabetList.Clear();
    }

    private void produceWord(String regularExp, String alphabet, int produceSizeOfWords)
    {
      String normalWord = "";
      List<String> words = new List<String>();
      var validWord = "";
      var tempproduceSizeOfWords = produceSizeOfWords;
      while (tempproduceSizeOfWords >= 0)
      {
        validWord = "";
        normalWord = "";
        var i = 0;
        for (i = 0; i < regularExp.Length; i++)
        {
          var item = regularExp[i];
          if (item == '(')
          {
            if (!string.IsNullOrEmpty(normalWord))
            {
              validWord += normalWord;
              produceSizeOfWords--;
            }
            int openParenthesisIndex = regularExp.IndexOf('(');
            int closingParenthesisIndex = regularExp.IndexOf(')');
            String subRule = regularExp.Substring(openParenthesisIndex + 1, (closingParenthesisIndex - 1) - openParenthesisIndex);
            i = closingParenthesisIndex;
            if (regularExp.Length > closingParenthesisIndex + 1 && regularExp[closingParenthesisIndex + 1] == '*')
            {
              words.Add(normalWord+"-");
              words.Add(emptyWord + "-");
              tempproduceSizeOfWords--; // Boş kelime ekledikten sonra 
              // üretmemiz gereken kelime sayısını azaltıyorum.
              for (int j = 0; j <= random.Next(10); j++)
              {
                if (subRule.Contains('+'))
                {
                  validWord += generateRandomWord(subRule);
                }
                else
                {
                  validWord += subRule;
                }
              }
            }
            else
            {
              
              if(subRule.Contains('+') && subRule.Contains('*'))
              {
                var seperatedWords = subRule.Split('+');
                var firstWord = seperatedWords.First();
                var secondWord = seperatedWords.Last();
                var randomNumber= random.Next(0,2);

                if (randomNumber == 0)
                {
                  for (int j = 0; j < firstWord.Length; j++)
                  {
                    var wordItem = firstWord[j];
                    if (wordItem == '*')
                    {
                      if (random.Next(0, 2) == 0)
                      {
                        continue;
                      }
                      else
                      {
                        // Eğer yıldızlı bir ifade ise o alfabeden istediğimiz
                        // kadar ekleyebiliyorduk. Onu eklemiş oldum.
                        var wordIndex = firstWord.IndexOf(wordItem, j);
                        validWord = validWord.Remove(wordIndex-1);

                        var word = firstWord[wordIndex - 1];
                        for (int k = 0; k < random.Next(10); k++)
                        {
                          validWord += word;
                        }
                      }
                    }
                    else
                    {
                      validWord += wordItem;
                    }
                  };
                }
                else
                {
                  for (int j = 0; j < secondWord.Length; j++)
                  {
                    var wordItem = secondWord[j];
                    if (wordItem == '*')
                    {
                      if (random.Next(0, 2) == 0)
                      {
                        continue;
                      }
                      else
                      {
                        // Eğer yıldızlı bir ifade ise o alfabeden istediğimiz
                        // kadar ekleyebiliyorduk. Onu eklemiş oldum.
                        var wordIndex = secondWord.IndexOf(wordItem, j);
                        validWord = validWord.Remove(wordIndex - 1);

                        var word = secondWord[wordIndex - 1];
                        for (int k = 0; k < random.Next(10); k++)
                        {
                          validWord += word;
                        }
                      }
                    }
                    else
                    {
                      validWord += wordItem;
                    }
                  };
                }                             
              }
              else if (subRule.Contains('+'))
              {
                validWord += generateRandomWord(subRule);
              }
              else
              {
                validWord += subRule;
              }

            }
            words.Add(validWord + "-");
          }
          else if (item == '*')
          {
            // Eğer yıldızlı bir ifade ise o alfabeden istediğimiz
            // kadar ekleyebiliyorduk. Onu eklemiş oldum.
            var wordIndex = regularExp.IndexOf(item, i);
            var word = regularExp[wordIndex - 1];
            for (int j = 0; j < random.Next(10); j++)
            {
              validWord += word;
            }
          }
          else if(item == '+')
          {
            normalWord += item;
            var seperatedWord = generateRandomWord(normalWord);
            words.Add(seperatedWord);
          }
          else
          {
            normalWord += item;
          }
        }
        tempproduceSizeOfWords--;
      }

      foreach (var item in words.ToHashSet())
      {
        textBox1.AppendText(item);
      }
    }

    private String generateRandomWord(String subRule)
    {
      var validWord = "";
      var random = new Random().Next(0, 2);
      var seperatedWords = subRule.Split('+');

      if (random == 0)
      {
        return validWord += seperatedWords.First();
      }
      else
      {
        return validWord += seperatedWords.Last();
      }
    }

    private String generateRandomWord(String[] seperatedWords)
    {
      var validWord = "";
      var random = new Random().Next(0, 2);

      if (random == 0)
      {
        return validWord += seperatedWords.First();
      }
      else
      {
        return validWord += seperatedWords.Last();
      }
    }
    String aass = "";
    private void GenerateWord(String rule)
    {
      var item = rule[0];
      
        if (item=='(')
        {
          if (!string.IsNullOrEmpty(aass))
          {
            producededWords.Add(aass);
            rule = rule.Substring(aass.Length);
          }
          int openParenthesisIndex = rule.IndexOf('(');
          int closingParenthesisIndex = rule.IndexOf(')');
          String subRule = rule.Substring(openParenthesisIndex + 1, (closingParenthesisIndex - 1));
          GenerateWord(subRule);
        }
        else if (item == '+')
        {
          String[] seperatedWords = rule.Split("+");
          var words =generateRandomWord(seperatedWords);
          words.Trim('(');
          words.Trim(')');
          producededWords.Add(words);
        }
        else if(item == '*')
        {

        }
        else
        {
          aass += item;
        }
      
    }

    private bool IsValidRegularExpression(string alphabet, string regularExpression)
    {
      foreach (var c in regularExpression)
      {
        if(c != '4' && c!='*' && c!='('&& c!= ')' && !alphabet.Contains(c))
        {
          return false;
        }
      }
      return true;
    }
  }
}