Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
14 days ago
3.3 kB
1
Indexable
Never
Dưới đây là một danh sách các thuật ngữ và từ vựng hiếm gặp trong chủ đề động lực kèm theo giải thích, định dạng theo bảng Excel:

| **Thuật ngữ**     | **Giải thích**                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Amotivation      | Tình trạng thiếu động lực, không có ý định hành động hoặc không biết phải làm gì.|
| Eudaimonia       | Trạng thái hạnh phúc khi con người đạt được tiềm năng cao nhất của mình.    |
| Hygge         | Cảm giác ấm cúng, thoải mái và hài lòng từ những điều đơn giản trong cuộc sống. |
| Ikigai         | Lý do để sống, tìm thấy ý nghĩa và động lực trong cuộc sống hàng ngày.     |
| Kaizen         | Sự cải tiến liên tục và nhỏ lẻ để đạt được hiệu quả lớn trong dài hạn.      |
| Self-Determination   | Khả năng tự quyết định và điều khiển hành động của bản thân.          |
| Intrinsic Motivation  | Động lực nội tại, xuất phát từ sự thỏa mãn và hứng thú cá nhân.         |
| Extrinsic Motivation  | Động lực ngoại tại, xuất phát từ phần thưởng hoặc sự công nhận bên ngoài.    |
| Flow          | Trạng thái chìm đắm hoàn toàn vào công việc hoặc hoạt động nào đó.        |
| Grit          | Sự kiên trì và đam mê dài hạn trong việc theo đuổi mục tiêu.           |
| Procrastination    | Sự trì hoãn, kéo dài thời gian hoàn thành công việc.               |
| Self-Efficacy     | Niềm tin vào khả năng thực hiện và hoàn thành công việc của bản thân.      |
| Goal Setting Theory  | Lý thuyết về việc thiết lập mục tiêu để định hướng và thúc đẩy hành động.    |
| Motivation Crowding  | Hiện tượng động lực nội tại bị giảm sút khi có quá nhiều động lực ngoại tại.   |
| Cognitive Dissonance  | Tình trạng mâu thuẫn giữa suy nghĩ, niềm tin và hành động của một người.    |
| Positive Reinforcement | Sự củng cố tích cực, thông qua khen thưởng để khuyến khích hành vi tốt.     |
| Negative Reinforcement | Sự củng cố tiêu cực, loại bỏ điều không mong muốn để khuyến khích hành vi tốt.  |
| Self-Actualization   | Sự tự hiện thực hóa, quá trình đạt đến tiềm năng cao nhất của bản thân.     |
| Expectancy Theory   | Lý thuyết kỳ vọng, sự kỳ vọng về kết quả ảnh hưởng đến động lực hành động.    |
| Reinforcement Theory  | Lý thuyết củng cố, sự khen thưởng và phạt ảnh hưởng đến hành vi của con người.  |

Nếu bạn cần thêm các thuật ngữ hoặc giải thích chi tiết hơn, hãy cho tôi biết để tôi có thể bổ sung thêm vào danh sách này.
Leave a Comment