Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
19 kB
33
Indexable
Never
root@ip-172-31-53-150:/var/www/photos# kubectl -n photos logs deployments/photos-deployment -f
  ▲ Next.js 14.0.3
  - Local:    http://localhost:3000
  - Network:   http://0.0.0.0:3000

 ✓ Ready in 97ms
 ⚠ The "images.domains" configuration is deprecated. Please use "images.remotePatterns" configuration instead.
 ⨯ Error: 'sharp' is required to be installed in standalone mode for the image optimization to function correctly. Read more at: https://nextjs.org/docs/messages/sharp-missing-in-production
 ⨯ Error: 'sharp' is required to be installed in standalone mode for the image optimization to function correctly. Read more at: https://nextjs.org/docs/messages/sharp-missing-in-production
 ⨯ Error: 'sharp' is required to be installed in standalone mode for the image optimization to function correctly. Read more at: https://nextjs.org/docs/messages/sharp-missing-in-production
all countries: [
 {
  abbreviation: 'MGL',
  id: 1,
  name: 'Mongolia',
  types: [ [Object], [Object], [Object], [Object], [Object] ]
 },
 {
  abbreviation: 'USA',
  id: 2,
  name: 'United States',
  types: [ [Object], [Object] ]
 }
]
 ⨯ Error: 'sharp' is required to be installed in standalone mode for the image optimization to function correctly. Read more at: https://nextjs.org/docs/messages/sharp-missing-in-production
 ⨯ Error: 'sharp' is required to be installed in standalone mode for the image optimization to function correctly. Read more at: https://nextjs.org/docs/messages/sharp-missing-in-production
TYPEID: 1
Client ID :: 1654708b-9089-41ec-9577-a5c9e2d07688
paymentIntent.client_secret: pi_3OWWObB2QCIfihVY1OrptRJn_secret_HKQ8KBd3KB9RiooSJTzLwRJmL
addCustomer: 1
Client ID :: 1654708b-9089-41ec-9577-a5c9e2d07688
TYPEID: 1
paymentIntent.client_secret: pi_3OWWP1B2QCIfihVY0yKOm6Tg_secret_uFUSPhGvX2JqjOL0vrGXDU6E4
addCustomer: 1
Client ID :: 1654708b-9089-41ec-9577-a5c9e2d07688
TYPEID: 1
paymentIntent.client_secret: pi_3OWWPMB2QCIfihVY0OkZgg7E_secret_DNgFvUuN3RpZyCo8DE2vQ5YF1
addCustomer: 1
all countries: [
 {
  abbreviation: 'MGL',
  id: 1,
  name: 'Mongolia',
  types: [ [Object], [Object], [Object], [Object], [Object] ]
 },
 {
  abbreviation: 'USA',
  id: 2,
  name: 'United States',
  types: [ [Object], [Object] ]
 }
]
 ⨯ Error: 'sharp' is required to be installed in standalone mode for the image optimization to function correctly. Read more at: https://nextjs.org/docs/messages/sharp-missing-in-production
 ⨯ Error: 'sharp' is required to be installed in standalone mode for the image optimization to function correctly. Read more at: https://nextjs.org/docs/messages/sharp-missing-in-production
 ⨯ Error: 'sharp' is required to be installed in standalone mode for the image optimization to function correctly. Read more at: https://nextjs.org/docs/messages/sharp-missing-in-production
(node:1) [DEP0040] DeprecationWarning: The `punycode` module is deprecated. Please use a userland alternative instead.
(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
parseForm: image - 171125 bytes
Error processing POST request: AxiosError [AggregateError]
  at AxiosError.from (/app/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:837:14)
  at RedirectableRequest.handleRequestError (/app/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3083:25)
  at RedirectableRequest.emit (node:events:519:28)
  at eventHandlers.<computed> (/app/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24)
  at ClientRequest.emit (node:events:519:28)
  at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:495:9)
  at Socket.emit (node:events:519:28)
  at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:169:8)
  at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:128:3)
  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) {
 code: 'ECONNREFUSED',
 errors: [
  Error: connect ECONNREFUSED ::1:80
    at createConnectionError (node:net:1634:14)
    at afterConnectMultiple (node:net:1664:40) {
   errno: -111,
   code: 'ECONNREFUSED',
   syscall: 'connect',
   address: '::1',
   port: 80
  },
  Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
    at createConnectionError (node:net:1634:14)
    at afterConnectMultiple (node:net:1664:40) {
   errno: -111,
   code: 'ECONNREFUSED',
   syscall: 'connect',
   address: '127.0.0.1',
   port: 80
  }
 ],
 config: {
  transitional: {
   silentJSONParsing: true,
   forcedJSONParsing: true,
   clarifyTimeoutError: false
  },
  adapter: [ 'xhr', 'http' ],
  transformRequest: [ [Function: transformRequest] ],
  transformResponse: [ [Function: transformResponse] ],
  timeout: 0,
  xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN',
  xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN',
  maxContentLength: -1,
  maxBodyLength: -1,
  env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] },
  validateStatus: [Function: validateStatus],
  headers: Object [AxiosHeaders] {
   Accept: 'application/json, text/plain, */*',
   'Content-Type': 'application/json',
   APIKEY: undefined,
   'User-Agent': 'axios/1.6.2',
   'Content-Length': '228326',
   'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br'
  },
  method: 'post',
  data: '{"base64":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/4gHYSUNDX1BST0ZJTEUAAQEAAAHIbGNtcwIQAABtbnRyUkdCIFhZWiAH4gADABQACQAOAB1hY3NwTVNGVAAAAABzYXdzY3RybAAAAAAAAAAAAAAAAAAA9tYAAQAAAADTLWhhbmS0qt0fE8gDPPVRFEUoepjiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlkZXNjAAAA8AAAAF5jcHJ0AAABDAAAAAx3dHB0AAABGAAAABRyWFlaAAABLAAAABRnWFlaAAABQAAAABRiWFlaAAABVAAAABRyVFJDAAABaAAAAGBnVFJDAAABaAAAAGBiVFJDAAABaAAAAGBkZXNjAAAAAAAAAAR1UDMAAAAAAAAAAAAAAAAAdGV4dAAAAABDQzAAWFlaIAAAAAAAAPNRAAEAAAABFsxYWVogAAAAAAAAg98AAD2/////u1hZWiAAAAAAAABKvwAAsTcAAAq5WFlaIAAAAAAAACg4AAARCgAAyLljdXJ2AAAAAAAAACoAAAB8APgBnAJ1A4MEyQZOCBIKGAxiDvQRzxT2GGocLiBDJKwpai5+M+s5sz/WRldNNlR2XBdkHWyGdVZ+jYgskjacq6eMstu+mcrH12Xkd/H5////7QCEUGhvdG9zaG9wIDMuMAA4QklNBAQAAAAAAGgcAigAYkZCTUQwYTAwMGE0OTAzMDAwMDI3ODkwMDAwZTZkZjAwMDAxNWU0MDAwMGVhZTcwMDAwZDRmZDAwMDAyMDcxMDEwMGY0OWEwMTAwNGNhMzAxMDA2YmFjMDEwMDc1OWMwMjAwAP/bAEMACQkJCQoJCgwMCg8QDhAPFRQSEhQVIBcZFxkXIDEfJB8fJB8xLDUrKCs1LE49Nzc9TlpMSExabmJiboqDirS08v/bAEMBCQkJCQoJCgwMCg8QDhAPFRQSEhQVIBcZFxkXIDEfJB8fJB8xLDUrKCs1LE49Nzc9TlpMSExabmJiboqDirS08v/CABEIBtQIAAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAADAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGB//EABkBAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/aAAwDAQACEAMQAAAB4qmsUaarDo5TqqaEMAAAYgYAhiYJo1z0zBpgAAAJgNAY7M4V24Vz0801I0AAYqFtDPQ5sHZp3ed0m4wQBnzdrPOOnmlbQU5obTGDBjEwBjE2CYCGCYxDAGwoYDAAAYIGAAAwABpgAMCBoViEZE1sc6Ok41HbPEjunjDpOYN5yDRQDEwAG0DABgoAgAACjAAAABoAAAAaAGgTBAA0hpoAABAmCGgABNAAICBACAE0IYJMEmhJonh7POOfHbGn7Hj+xGo1NIYIYIYIaFNIQwQ0AAmAJgxglSEwEAAAkwlUkidIMeLt4dRNOzX6T5z6JZTkABADaqMbmkGmpydfIdbljEwAAYAmCAGgaYa474g0wAAAAAAAAYmRz9YnFu4G4C3kjYymtDMNb56PWOHtsbGJMCNGedHqckuFZWXU2DYDGJjEwBgAMEwBgmwTAbTGAAAxAyJNXhB1HHJ3LgUd64Q7Z5GdE4hrMukMEwAAYEAMAKAYhkAAxMABiYAwAAAYAmIGmoJgADQAMQ0AA0gaAAQAAACaGgAEAAhoAQ0ECYIENAAAIBDCSgiNfEO7hKOfLXGn7PjexG6qZoTBDBAAmCTQhoAAAAAABgANCGCGhDQJhKaSZuDHh7+DUTHZt7/ge6okQAUUrBjMGnA0x8nVzHRcUDQMABoYgAYJgAjXLbEYAwAEwAAAAAAAAExMMO2TkNchuQtDACqvJnodHkbWei89AaYUqMeD1co5NJ0WWwAYAADE5CiJNjCTqfHJ2HEjtXGzpnnDUzCkgEwVAAEMAABgAADTACmAAwABgAAAMAAGABAAAMAAaYAADEwAaAAAAAUEwaAAAAE0AAACBiAAAQ0CaAQAkMlRZAWpBiBoYAAANMEMF8r9X8odemehz47Y0/Z8f2I3mlNIAAATBDCVUgAIaAYIAGA0wQ0AAhggBAEgIs9IMfP9Dz9QYWb+14vsysQUzQVMoAOdohsA5unmNtMtBtMAAAAAYmIYCaNstMwaYAAAAAAxAAAAMQAKkSrE5c+7I5qEMQUIG06rs4g9evL77NmqCaDiu8YpTC2ZBcCCWCGCYxMAGCGCYCYAAAAAADEwAHAAAwBghgDKQwAYAADAAAAYAAA1AwAAABiYDQAAAMQMTABRADTAEMQMmTRZybGKjc50dK5w3nJG0wFqQYAAAAAADQAxNMAQwBghiYAxfK/V/KnRrlsc2WuYez4/rm6amgEAAACGhKkIaAAABDAAGAIYIAAATQIBJpFnpmY8HoefqNp2bez43syyGx2Yet5IMKFSOZzUMYLn6MhdHN0A0wAAAGAmAAxDRpFSAAAAMEwAYIYiGCZIxStmcG5zynSciOvHnRZCNHLG4ZQOm5Dt7vG0T1zn3pphxLv5Yxktc1aIKQhgmmAADBDBDBAADEMExiGCYxDAaYMcIABghlIYJgAwBghgmAAAMAAAIAYhoGgZIWQizNGpijc50vROIarNGswFJAAQJgDBMAAAAAYhgmAAAAAwQwBMAAAAABoYAMAAD5b6r5U32x1OfPTIfs+N7JsmpoBiTBAxJoQAJghghoBoGmAAAAAIAEwSqRJoUaZmHB38GsthW/seR68T6vmfQVzcTATAAORpxYAZa5mfRzdBQAAAwQBiGyWwSqS1WZRkjZ8iOxcUnccAdq4yuqMA1WYMQMQMTGhDEikiEqQrz1Gb4iYqtyx1LK35qPXrx+9OoQR5/qB5lvlXoVBBSJYAmxDBDBDBDBDBMYmAmMQwTGJgDCAZSKBDBMBDBMQySKICyGUSVagKSUUpClIUSGhNAmEjBJghoQyEBSGlABDAAgAAAAAGCGAAAADQADAAAAAAAAAABiYAwAAYAfK/V/KG+2WhzRcB7PjeybzSmhMEAAAlSJAAAAAAEMEMGmgAAAE0A0E1IgCY0zOfi7eHWaGHR6vl+od/XpwWZlJQaAA5HKk2EDikc3Vz6mjzRqYQdZxo7Vwh2xylbxkjWYD1OHu4TNCBoGIG5CnDKJYxMAQxMAAABNACBNAmo9BY9hwHVyjeeg3JVOGaVnR0d3k2es+XpR5aM8W/Y80Zw9a0UiSkJgAAhgAxDBDAGCag0MMjtPNg9V+Nme6fPZn0kfOM9+PFZ7WvhegdqkhpghgNMAAqWWRYABNISoJGgTBaZ0WmCGhDQhoEwSaBMVAAAIZAAAMTAAAAAGIaAYIYAADQDQAA0DAAAAYADEwAH8p9X8mdOuehzZ6QHteN7RompoAEAAAJhKYIAAAAAABMaYAAgAAAASqSVSFnpCcvH2ceoxh0+/4H15p5/TnZm6lbMEbYRgTnxJOxcbOmcGdF8obzOxDAAAAKSBoAAPT4u3iMUwTEAANMQwYgbkKEwAGgAAEwQwkpCAH6fmdUdud6niz6fmGl87NyaHUspp09cQ9TbxexO4TMfJ9wPG6V556RCLPPk9I8bI9+fnJX6CPBZ7C8jc7NPJ6Y6sY5DrOVnXGXYec2CbKYMQwKmobTO7s8fsOwAAAaBgAANoLFQhgkwSoJGhDRV52NMEmhACGoSpUhhIwQAAKAABDAAAAAABpgAAAAAAAAAAAMTAAGmAwAAGhfLfTfMnVeepyzcUe34nuRQE0kwQAwBDRI0AAgAAAAABjBACGCGgACakkaFnpmnNx9fJqUMPR+s+c9ZMDIqyRaSATo8SY1sgtRKABI36fO9E3z26DzFpymgUSNA0DAPS4uvlMRMEAwBAAwEAMTBoKSBuWDAAYgAABMAA9K+LtjbyPW5jzolBeCO+uHuHUhQFJoNfR8qj2Dg7kcWHNekHked9H8+vMAAAhgdHP0HMDGILmqJ7ePujzygSooBgNiKITGNjOjs83U7hMABiBgDACpZoTQhglSEmCTBAy0qBMJGhDQhoQAgAQAAoAAEDTAAAAaYJgAAJgAAAAAAAAMAAGJjBgAABh839H82demdnPncj9zw/dGgmgAQwQAJhA0AAJoAAAAGMAEwQAACYCVSSqkWemacvJ18mpbTPa6fO9IhsqW2IoCkHz4NJtBUAJjFaE7+jzupenx/YwPNEzTTnDpMNChs7ubs5DnaYhoAAAAAAQyUWQi3kzR5Bq8A3MA2WYaEAyQaAPX8jpj1N+fY8DD3PEEMpen5voxefTBi4ZQgoRVVmz0+jxelPRkZHB3eOcfP9RzL8+dXOQMDo59jAaAGA0X3+f3RxlwAykqBUmU04GqE26THF9vn2d5NDEwAGIGAO4ZohiGElIlUEjQVIWMEmgTCVSEmgTQAKgAAgAGAAAAADAAAAAAAAAAAAYCACgAMBtMAATkw+d+i+dOu4s5ZqR+74XvAqU0gAAEwENEggAAAEwTAAYDQACGCGgACakSaJi4Tj5erl1NBo9P1eD1znNqrA3ZznQzlOpnyL5NbnZxQ0yVAIUg06OOj0Orh6l4Ob2fMMgYmgd5s9bJycxr0HEu3yk3nnF2MQ1UBZDKcMokKEFCBiBuWMQNyxgAJgAexp5npx1fO+/yniDKn0eDvjsudDPwvp/nC9+Bnc8N6YgbVFdvmtPZ+d9TY+c7fS889TPw9lrj97Q+crv40jPfNYKBKgXZydJOHXzA0jQlgAOooNMtSgBNBQgvs4Kj0CbEwAAGgbTHpkGyGIYKbRKpEjB1nY0wSYSqRIwkaEMEAqGQhgACYAAAMAAAAAAAAAAAAABoGAMAYAwAi8zL5z6P5066mjmmkV7vhe6CZNSwAAEAAEzSEMEAAAAA0xjQhoABDBABNSSNCzuE4ufo59SwD3PW8T0DpnmVdU86N3zs2WYfFgrnXXlD0NPMo9M5OsGlFOWdPV5vYvbz3uePZkmgwlWHZplsuHTydBfje15acrpLIwAAABoGIKcMpyxiBgAAMAYgYmAA/W8npPU6+PePCx9rxB9fJ1HpXLOj576Hw040O1aQHob+RudufZ0nlY9vmm/X5LT3K8XoO7yexHndvUy8dA5eL1dV8I9PzSRsnSKOvi9DzigCDSRvOihshpl1FDEDJChEX3+bR6hlsIaAGDQMGGuTNQYlSJVIlVIAFk2IASYSqQk0CaEAoIhiBiYCYAAAMQMQMQMEMAAQwAAAAGgoTBpjAFltgT859H84dlTZypov3PD9wEyaQAJggAAJTQACGgAAAACgATQACYAmgTkJYTlrmnFz9HPqWNnq93H2EjKScgRJtnlzp8+g1AAAAqWb68RHo35mp3YTgfR7+L6sb/K/WcJ4/qeJ65QqOjow6F4+jn6Do870eI4S5SVQszoiC0SNAAAANBRLKJCyWNywaBiBtA2g9jbyfVjt+b9/mPF359j12g6fH9ryU8wHagATA7OMPevwvQMp9XzDevMg9Ti6+AahGmkQb8WvIdnr/NwfQefXqHjT6/AdHB6fKYHSzmroDljtZxHazz66sCKkKICyAogNHmzXv8yo9cx3EDEwBpg0y9cLNBhM2iFSJTBXIU0AmhJoSaENCTFQAAQAAADQMQMAAAAAAAAAAAABgA0waBtA2gMNsB/N/SfNHbc2cg0aez4/sq0GagKAIAAQVA0AAAAAIYJgMAAATBAAAKWhAE56ZJxYb46lUmez18nSNBQnKHPnkaID5sDUAAAAAABoAaC/d+f3j6To5d5fEfs+Eb1hZ3dXF3nFvhsdfH18pxyxBUzNaC5q0QrRC0RAwSYJoGIG5CyQtyFEsYAxA/X8jc9jt4t48KPZ8Q9oQdvm+lwHjl3WVaBDYJUEK0Pu8wT3+THuPLfqeYcPXOq5lo5srknDqgwz6sT3ejkR2cVzBSYMAABMoVEceHo4HInFUQFiRTgNKyo19HzGe2uXrhMAaYqTBga1hqUNVCuYhUhABUUMAUsEmhAgTQIABQxCjQMQMAABiYhoGmAAAAAAAADExgDAGJk46Zj+b+j+dOypo5kFbez43sStNZomgAAAQ1UpoAAAAAAAaYwBDQACGCVBM3IkwjPXFOHPTPUtpntdHP0CDCzThlhTIbroPjgNwAAAAAAAAAAAPS9n5X6CPQ4Oy5fkduvzLPc9Tw/Zl5Ncdo7Obq57PNMmbVjZTTVDCZ0RmtEQrRmrCC0QNAAAMAAqA0IobllCD1+nx/Xjv+c93EzIs7Obog8Np0JoAAGCTDMoHomdfX5Fndw9u55L35zlz1zFGknPR1x2NoBgMdIAAcJgA2JUzl5PVxryTr5QExoAqQ0vKy/S8xntnL1wgBiYxBQmb1zdJKuazWkEqlEjRQgABACTQk0IABENAAAAKxAwAAAAAABgACYAgYmDQUIG0wBGSAr5r6f5c7mM5Qdbev5PrSg1mgAhggABUkAAAACYIaBjAABoQ0AAABFSIaIz1yTgi41LAPc1xwS+YoKbot7wqSPko9C9Tyz0MTlNsqQAAAAAAABtiH1evg+3lfyv1nCvn+z4nuHHrjtHdjrNnze3mOvTfDtHVWNGzwqXZ5UWJ0lQZFMgsMlojNaIzLRIwQwTTG5CyKL9bx9j2+7g6Y5V2cR11Gx85SKaAYMTGJiGhgwAYLTMPSnzuk5OT6LmPGW2Jn04dB6OMI1ExuHFCRREGl8nWUTmbOUbqdK5+T08o8WPU4ayExiBtBdZs19DzaPcXH2wgBgA0DqUdiw6DNXNQrmIGhNAxMQIJYJNAgAFAAAgYgYmrEDEDEDEDEwBDQDEDEwaYNBQgaIIqaNvk/r/AI89FgcrVVv63lermiZKgYgAABVJKZSGCGCAAAGqACAAQykAIYTNyJMIy1yTgi41NADe8ulKbqltVAAAmeTljpZYEVeW5y8Xs8h5segV552YmJU0AAAHv+BrH1OnNtm8PZPGPfl6zrc1Z8dHTzaAA9Mg7dvMI9Z+bvHZWFmtYtdCHGhNDlupjVGa0DJaoyWiM2wQAADch7HZ4PuR6PndQZ9XF3HzYYVus2amcnQuejUhk57Isyg3SBoBxbD0PNUe158ehXg17nnEVxamuhYlpEJgCaCaRm6ihwG/X5lnpPLQjn7JPJ5fb5DzypGDExF1mzbs4LPcXnejAAAAAD1yDrnPYzVyZzciTQCBoBJoEAgQAoAQ0AAA01AAAAAABiBgAAAAAA0DaBtEPLTKip0On4z7H489IA5amq6PV8v1M0AlEwAAAEAQNABSGCGQhgqTAYIAAZI0AFEtEjknHfBOCanU1Ezfpz60jfWjI1KyNWYroZ8Omaj0yUdfV5TPew8nWO9c9Vu87FlsHHh6geQvVxOA6sa7Pd+T9nLu8Pt4q7e7HSXr0y1T5nh9PzKAKAAAAAemRHbv5bPWfm9EdTys1eLXZ5M0edDTElWGc6JclrJCtJIwXreVa+/6PmdUZ9dI+T5+7gpoCtueT0Fx7GrbAzsc2CaAAAGAKEU66vQ8b1CPI9HU8bXu846Tl2OmLuMSkJUEq1WUbowNIF2cYenXn9htndnn+d7/ACJ47uFAYAFVmzXfmD3jy/ThgAADAN8Q6oKrKbkmbUSmgQAmEjQgBJqBNAAAgYCgAxMAAAGgBpgIGAAmAAAwBwZXFPfDoK+P+v8AkD0gRz1NV0+r5fqSoFmgwQADBKpJTAQAAAAABUsYAJgJoABDQTU0k0RjvzpxSzUtjPW9DmadEYOtZhlkBopZ8UBYAAAAAADqGbbcaPSvy2enPHZ1mWpx4dHMJgHTzB9L2eV6seH4/t+JQBQAAAAABAAAFPTIjt6PKZ6x5vQdbxuNXizYzDUhqTcoKqMjRGa0R39vkerL608vWfO+b63k05oMy5EDR7YB3rg2NnVKiUWAAIbzk2chfo+b3nnzYa93lo6/O9DrPG6nxHqLh6Rm2ZKoJVBMaIwW+ZnSDt6fI6D055uhOPyPpvBXnYA0DAGINOjlo91+R60MpCABoK356NYuambURNogaAASYSNCTBKkIahDAAUGCbBDBDBMYgAGCGCGCGAABKBJldPP1GfyX1nyZ6KA56VV1en5vpZompQAQwEwSpEACGAmCAAAKmgAAAEMQAJoSqKE0RjthZwg7LvPVPoqvOmZo2OeTrOOD0J4JPlDQszLRKpCAAAAAAGAIaCpDSAAGAB7HseL7Zw+F9H5J5ufrweWd+JymkCAoAgAAAAAABoHpmHZv5bPWPM6DseWkU4DWsbKBiTC/a8X25Ts4+o8rxPoPDrNXIaZ6JE6QQWiRgtIDr185nbE7rFGRrJRmaSNctHU5oYMkoOrfzGXy+rZ5/Xw5nqYzoIkGpRSSHmUZGsi7OQPV8vbM88oiClQADKJANNcKPdrxvWihhI0AMrTG6pXJE2ozVSAA0wlUEqgkYSrUS2CGlAYmIYAAAAAIAATQgBJoABoAaZtvloZ/JfV/Knopoxao6vT830pUNQhioAAATDMYIAAAABMFSoE0AwQAJgkylNSJNEY789nBcaWGkaJ6k0qQwEAEoqUjxl1M4jsg5I35rJBDAAAAAAGIGAAAAACL7vOD2+bzWeoedsdZlcVFhy4+g68hetieedWJmMpDATITAE0DTAAWkFde/mEeu/K6DtrDWNDNm3t+B7Zp18PZLz+B9F89SVhm7STl04kFIGg2x6eczLgQBt08AvdGWw6llCBpgADBDExUSeivP2Mp9TI4NJszKBKmSrBDQJhKoMY3mMVsGBvnUWqJVyFJla5Wetp5PpRaoECGINNMNBzpBnNySwBMEAJgJMENQhlqAgAAAAYgABiBkjBDQk0JUiRoAYMZ0VJGPzP0vzNelNSY0mdfp+b6MoCgAVMBDBAEDQJoBoAAACpoEwQAJgACApTSJTRHPvhZw656WPXLpTtOt1xnWjmOrI510IwrRHkgQAxZbB52HpedqIAAotaJclqJkXmMQMQMQMAAAQAwCpDbXkD0b8uj0jh2Oh53E49Iefj66ryD0sDkNMwAAEMRTAARDE6Lgjt6PKD2fW+V+kjr7OHql1+Y+p+VTSoqmMHnqjKdkZTuiubrwXMsJKAYxsoGUS6ZDsIdUQaBmaIU6MznWSN8Wenz8u5zHqcpzsYDBJsg2Zg96TGtWZ1TOjm66PBz9PzlnLbIqkwBjvOj1NPJ9A1BQAAAdBz7kTpBLAFSJGhDBJghghglQSUQlQssBDATBDBDBJglQTNoibzG5odRqaIUZfN/Q/P13pozYzr9Hz/AEJZGQhgkxQAJqSQAABNAAAAVNAIAAAAABBSloSaM8dsLOLXPWxdHNunpRGRpGarQgNCGaXFnmlGeqAhiRl53fwb5jC5WkM9VDz1zz6ROHm9fguOVhYDC71DGN5MVsjIuRAAAAAAAAFSHRtwh6deVoeicm0ayMww7g8uPYzry324GKqaAAaIYAAivoPnvXPX6eDePU+U+q+HPSPH6T0Kw5D1X892nqKkAmVncmTYqbZLYFKgYwpMGgYgoQCaG4sJYZ0mPSLMennzPV5sOtOV9vnLo1Ro6ERQJsAYdMuyMdKPE5vovIXnqaAYDTAA7ujyO06REjJFpyG856iaYKkSqCRhIwQwQwQwQ0AAA4SoEMVJghoEwQAkwjDo5S6lF9HL0jTDm8H3vBO5OSWiu7v4u3NQEomgAAAJpEDBAAAJiGmgYxMBAAAIGJVNJNCVSZ47c9nJrjtZOueqaoATzq1xQd64Q7jgR1jM6ABuRNfG9nybMwNQaD19MdpRNBxd3Kea07AA9HTHog3y3V83rWfM4fXcKfOnoYryHRnZmUEFyIaQAUAAGIYPTIOvXz2ei/O1jseGhWO5XDh6weMepicL1yAANMw7PW+d9wz83EAAAB6Zh9C/A6z0q594qaDEYUAoxgyhDAaYxMctFCABC0y1CWiWmPSNDKNMy6mxTYc21h1CEbTAAYg6dOTsOd0xNWeb5/0PKvkG2YigkoJLUb9Xm7nWkWMkWqhR1PHcRcCGEjBDCRghghghghghghghg'... 218326 more characters
 },
 request: <ref *1> Writable {
  _events: {
   close: undefined,
   error: [Function: handleRequestError],
   prefinish: undefined,
   finish: undefined,
   drain: undefined,
   response: [Function: handleResponse],
   socket: [Function: handleRequestSocket]
  },
  _writableState: WritableState {
   highWaterMark: 16384,
   length: 0,
   corked: 0,
   onwrite: [Function: bound onwrite],
   writelen: 0,
   bufferedIndex: 0,
   pendingcb: 0,
   [Symbol(kState)]: 17580812,
   [Symbol(kBufferedValue)]: null
  },
  _maxListeners: undefined,
  _options: {
   maxRedirects: 21,
   maxBodyLength: Infinity,
   protocol: 'http:',
   path: '/undefined',
   method: 'POST',
   headers: [Object: null prototype],
   agents: [Object],
   auth: undefined,
   family: undefined,
   beforeRedirect: [Function: dispatchBeforeRedirect],
   beforeRedirects: [Object],
   hostname: 'localhost',
   port: '',
   agent: undefined,
   nativeProtocols: [Object],
   pathname: '/undefined'
  },
  _ended: false,
  _ending: true,
  _redirectCount: 0,
  _redirects: [],
  _requestBodyLength: 228326,
  _requestBodyBuffers: [ [Object] ],
  _eventsCount: 3,
  _onNativeResponse: [Function (anonymous)],
  _currentRequest: ClientRequest {
   _events: [Object: null prototype],
   _eventsCount: 7,
   _maxListeners: undefined,
   outputData: [],
   outputSize: 0,
   writable: true,
   destroyed: false,
   _last: false,
   chunkedEncoding: false,
   shouldKeepAlive: true,
   maxRequestsOnConnectionReached: false,
   _defaultKeepAlive: true,
   useChunkedEncodingByDefault: true,
   sendDate: false,
   _removedConnection: false,
   _removedContLen: false,
   _removedTE: false,
   strictContentLength: false,
   _contentLength: '228326',
   _hasBody: true,
   _trailer: '',
   finished: false,
   _headerSent: true,
   _closed: false,
   _header: 'POST /undefined HTTP/1.1\r\n' +
    'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' +
    'Content-Type: application/json\r\n' +
    'User-Agent: axios/1.6.2\r\n' +
    'Content-Length: 228326\r\n' +
    'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' +
    'Host: localhost\r\n' +
    'Connection: keep-alive\r\n' +
    '\r\n',
   _keepAliveTimeout: 0,
   _onPendingData: [Function: nop],
   agent: [Agent],
   socketPath: undefined,
   method: 'POST',
   maxHeaderSize: undefined,
   insecureHTTPParser: undefined,
   joinDuplicateHeaders: undefined,
   path: '/undefined',
   _ended: false,
   res: null,
   aborted: false,
   timeoutCb: [Function: emitRequestTimeout],
   upgradeOrConnect: false,
   parser: null,
   maxHeadersCount: null,
   reusedSocket: false,
   host: 'localhost',
   protocol: 'http:',
   _redirectable: [Circular *1],
   [Symbol(shapeMode)]: false,
   [Symbol(kCapture)]: false,
   [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
   [Symbol(kNeedDrain)]: true,
   [Symbol(corked)]: 0,
   [Symbol(kChunkedBuffer)]: [],
   [Symbol(kChunkedLength)]: 0,
   [Symbol(kSocket)]: [Socket],
   [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype],
   [Symbol(errored)]: null,
   [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384,
   [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false,
   [Symbol(kUniqueHeaders)]: null
  },
  _currentUrl: 'http://localhost/undefined',
  [Symbol(shapeMode)]: true,
  [Symbol(kCapture)]: false
 },
 cause: AggregateError [ECONNREFUSED]:
   at internalConnectMultiple (node:net:1114:18)
   at afterConnectMultiple (node:net:1667:5) {
  code: 'ECONNREFUSED',
  [errors]: [ [Error], [Error] ]
 }
}
Leave a Comment