Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
a year ago
3.8 kB
2
Indexable
Never
// PETLE
// 3 rodzaje petli
// 1. PETLA FOR
/*
 for(var licznikPetli; i < liczbaWykonań; i++ zmiana licznika){
}
//*/
// ZADANIE 1
// UMIESC 50 losowych wartosci w tablicy

// 1. TABLICA -> stworz tablice
// var tablicaWartosci = [];

// // 2. Stworz petle z licznikiem do 50
// for (var i = 0; i < 50; i++) {
//  // 3. Umiesc losowa wartosc w petli -> tablica.push(nowyElement); nowyElement = Math.random() * 100;
//  var losowaLiczba = Math.random() * 100;
//  tablicaWartosci.push(losowaLiczba);
// }
// // 4. Wyswietlic w alert cala tablice
// alert("Losowe wartosci to: [" + tablicaWartosci.join(", ") + "]");

// 2. PETLA WHILE // -> Petla wykonuje się aż warunek nie przestanie być spełniony/(prawda/falsz)/
//while(warunek)
// {
// }
// ZADANIE 2
// STWORZ LOSOWANIE LICZB Z PRZEDZIALU 1-10
// 1. WYLOSUJ LICZBE Z PRZEDZIALU 1 - 10 // var losowanie = Math.floor(Math.random() * 11)
// 2. POBIERZ WARTOSC LICZBOWA OD GRACZA -> var wartosc = Number(prompt("Podaj liczbe do losowania: "));
// 3. SPRAWDZAJ AZ GRACZ ZGADNIE var losowanie = true; while(losowanie) { if ()....}
// 4. SPRAWDZ WYNIK I WYSWIETL KOMUNIKAT // alert

// 1. WYLOSUJ LICZBE Z PRZEDZIALU 1 - 10
// var losowanie = Math.floor(Math.random() * 11);
// // 2. POBIERZ WARTOSC LICZBOWA OD GRACZA
// var wartosc = Number(prompt("Podaj liczbe do losowania: "));
// // 3. SPRAWDZAJ AZ GRACZ ZGADNIE
// var czyMozeZgadywac = true;
// while (czyMozeZgadywac) {
//  // 4. SPRAWDZ WYNIK I WYSWIETL KOMUNIKAT
//  if (losowanie == wartosc) {
//   alert("BRAWO!!! Zgadles liczbe! Szukana liczba to: " + losowanie);
//   czyMozeZgadywac = false;
//  } else {
//   alert("Zle!!! Nie udało się zgadnąć liczby. Spróbuj ponownie");
//   wartosc = Number(prompt("Podaj nową liczbe do losowania: "));
//  }
// }

// CONTINUE I BREAK 
// 1. CONTINUE -> kontynuuj obieg petli dalej 
// 2. BREAK -> natychiast zatrzymaj dzialanie petli 

// PRZEROBIONE ZADANIE 2 
// // 1. WYLOSUJ LICZBE Z PRZEDZIALU 1 - 10
// var losowanie = Math.floor(Math.random() * 11);
// // 2. POBIERZ WARTOSC LICZBOWA OD GRACZA
// var wartosc = Number(prompt("Podaj liczbe do losowania: "));
// // 3. SPRAWDZAJ AZ GRACZ ZGADNIE
// while (true) {
//  // 4. SPRAWDZ WYNIK I WYSWIETL KOMUNIKAT
//  if (losowanie == wartosc) {
//   alert("BRAWO!!! Zgadles liczbe! Szukana liczba to: " + losowanie);
//   break;
//  } else {
//   alert("Zle!!! Nie udało się zgadnąć liczby. Spróbuj ponownie");
//   wartosc = Number(prompt("Podaj nową liczbe do losowania: "));
//   continue;
//  }
// }

// ZADANIE 3 -- > 5/10 min samodzielnie 
// Sprawdz czy imiona sa damskie lub meskie w zaleznosci od uzytkownika wyboru 
// 1. Stworzyc tablice imion 
// 2. Stworzyc tablice na imonaDamskie lub imionaMeskie
// 3. Zmienna na ostatniaLiterka 
// 4. Sprawdzic kazde imie po kolei czy to damskie lub meskie i wprowadzic je do tablicy 
// 4.0 - rozbij imie na literki --> 
// 4.1 - wez ostatnia literke ...nazwatalicy[index];
// 4.2 - sprawdz czy to "a" -> bo bedzie damskie i sprawdz jaki warunek podal uzytkownik 
// 4.3 - dodaj wartosc do tablicy wynikow -> tablica.push(nowyElement)
// 5. wyswietlic wybrana tablice imion 

// ROZWIAZANIE 
// 1. Tablica imion
var imiona = ["Monika", "Maja", "Natalia","Iga","Karolina","Michał","Karol","Dawid","Bogusław","Amelia","Klara","Szymon","Łukasz"];
// 2. Tablica pomocnicza na wszystkie wybrane imiona 
var wybraneImiona = [];
// tablica na pojedyńcze imie
var imie = [];

for(var i = 0; i < imiona.length; i++) {
 // 3. ostatnia literka z danego imienia
 // 3.1 - > wez imie do tablicy 
 imie = [...imiona[i]];
 var ostatniaLiterka = imie.pop();
 // 4. Sprawdz czy literka a jest na koncu 
 if(ostatniaLiterka != "a"){
  continue;
 }else {
  wybraneImiona.push(imiona[i]);
 }
}