Devs-Mentoring.pl - Non Null Assertion Operator

mail@pastecode.io avatarunknown
typescript
a month ago
746 B
3
Indexable
Never
// Non Null Assertion Operator

// Problem
function joinMenteeWithMentor(mentee: string | null, mentor: string | null) {
  let checkNames = () => {
    if (mentee === null || mentee === undefined) {
      mentee = "";
    }
    if (mentor === null || mentor === undefined) {
      mentor = ""; 
    }
  }
  checkNames();
  
  return mentee.concat(mentor); // w strictMode, kompilator zaprotestuje, że mentee lub mentor mogą być null
}

console.log(joinMenteeWithMentor("Kacper", "Adam"));

// Rozwiązanie
Aby zapewnić kompilator, że jesteśmy pewni, iż mentee i mentor nie osiągną wartości null lub undefined, wystarczy zmienić linię 15. na:

return mentee!.concat(mentor!);