Button

Dette er koden som er skrevet for å lage knapp på nettsiden din.
mail@pastecode.io avatar
unknown
typescript
2 years ago
2.3 kB
5
Indexable
Never
import styled from "styled-components";
import { Theme, useTheme } from "@styling/theme";

export type ButtonProps = {
 children: React.ReactNode;
 type: "solid" | "outline" | "outline-basic";
 size: "small" | "medium" | "large";
 linkTo: string;
 onClick: (linkTo: string) => void;
};
export const Button = ({
 children,
 linkTo,
 type,
 size,
 onClick,
}: ButtonProps) => {
 const theme = useTheme();

 const handleButtonClick = (): void => {
  onClick(linkTo);
 };

 return (
  <StyledButton
   $theme={theme}
   $type={type}
   $size={size}
   onClick={handleButtonClick}
  >
   {children}
  </StyledButton>
 );
};

type ButtonColors = {
 color: string;
 background: string;
 border: string;
};

const getButtonColors = (
 theme: Theme,
 type: ButtonProps["type"]
): ButtonColors =>
 ({
  solid: {
   background: theme.palette.primary.main,
   color: theme.palette.primary.contrast,
   border: theme.palette.primary.main,
  },
  outline: {
   background: "transparent",
   color: theme.palette.primary.main,
   border: theme.palette.primary.main,
  },
  "outline-basic": {
   background: "transparent",
   color: theme.palette.basic.main,
   border: theme.palette.basic.main,
  },
 }[type]);

const mappedButtonSize: Record<ButtonProps["size"], string> = {
 small: "40px",
 medium: "48px",
 large: "58px",
};

const getButtonFontSize = (theme: Theme, buttonSize: ButtonProps["size"]) =>
 ({
  small: theme.typography.fontSize(16),
  medium: theme.typography.fontSize(16),
  large: theme.typography.fontSize(22),
 }[buttonSize]);

const StyledButton = styled("button")(
 ({
  $theme,
  $type = "solid",
  $size = "medium",
 }: {
  $theme: Theme;
  $type: ButtonProps["type"];
  $size: ButtonProps["size"];
 }) => {
  const { border, background, color } = getButtonColors($theme, $type);
  return {
   color,
   background,
   height: mappedButtonSize[$size],
   border: `2px solid ${border}`,
   padding: "0 50px",
   borderRadius: "30px",
   minWidth: "200px",
   fontWeight: "bold",
   fontSize: getButtonFontSize($theme, $size),
   "&:hover": {
    cursor: "pointer",
   },
  };
 }
);